ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ПВНЗ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА ІМЕНІ КОРОЛЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

Провадження освітньої діяльності в Приватному вищому навчальному закладі Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького в 2017 році здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ №636723, дата отримання – 19.06.2015р.)

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Приватного вищого навчального закладу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького (далі – Правила прийому, Приймальна комісія, Університет) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року №1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за №1515/29645.

Обери професію правильно

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2017 РОКУ

З 6 лютого по 17 березня 2017 р. триватиме реєстрація на ЗНО-2017. Цьогорічні випускники загальноосвітніх шкіл, випускники минулих років та усі бажаючі абітурієнти вирішують для себе важливе питання, яку спеціальність обрати. Від цього вибору залежить їхнє подальше майбутнє.

Для того, щоб допомогти потенційним абітурієнтам краще визначитись з вибором, розповімо про те, що нового у 2017 році чекає на вступників і якими є особливості цьогорічної вступної кампанії до Університету Короля Данила:

І. Цього року при вступі на бакалаврат дійсними є сертифікати ЗНО 2016 та 2017 років.

ІІ. Зарахування на І курс бакалаврату відбуватиметься за результатами складання ЗНО з трьох загальноосвітніх предметів: 1) українська мова та література (перший предмет); 2) залежно від обраної вступником спеціальності: історія України або математика (другий предмет); 3) на вибір абітурієнта, залежно від обраної спеціальності: іноземна мова або географія; фізика або географія; фізика або іноземна мова (третій предмет) (Перелік сертифікатів ЗНО для вступу до Університету в 2017 році оприлюднений на нашому сайті).

Для абітурієнтів, які у 2017 р. вступатимуть на навчання для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю «Архітектура та містобудування», будуть зараховуватися бали сертифіката ЗНО з 1) української мови і літератури та з 2) математики, а також результати 3) творчого конкурсу (рисунку), що буде проводитися в Університеті.

Для тих, хто обрав для себе спеціальність «Дизайн», обов’язковими будуть результати ЗНО з 1) української мови і літератури та з 2) історії України, а також проходження в Університеті 3) творчого конкурсу (рисунку).

Абітурієнти, яких цікавить спеціальність «Журналістика» (спеціалізація: «Реклама та зв’язки з громадськістю»), повинні будуть, окрім складання ЗНО з 1) української мови і літератури та з 2) історії України, ще й проходити 3) творчий конкурс (журналістський твір) в нашому Університеті.

ІІІ. Зараховуються на І курс бакалаврату за співбесідою без проходження ЗНО такі категорії осіб:

  • інваліди війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • ті особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • учасники бойових дій, особи, які брали участь в АТО, а також ті, які проходять військову службу за контрактом.

IV. За результатами вступних іспитів в Університеті зараховуються на І курс бакалаврату такі категорії осіб:

  • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
  • особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, відповідно до наказу МОН та МОЗ України від 25 лютого 2008 року № 124/95;
  • особи, звільнені з військової служби (у т. ч. демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;
  • громадяни України, які проживають на території проведення АТО або переселилися з неї після 1 січня 2017 року.

V. Вступники І курсу бакалаврату можуть подавати до дев’яти електронних заяв на місця держзамовлення, але не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Кількість заяв для участі в конкурсі за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.
VI. Зараховуються до Університету на II або III курс (денної та заочної форм навчання) абітурієнти з дипломами «молодшого спеціаліста» на споріднену або на будь-яку іншу спеціальність та з дипломами «бакалавра» чи «спеціаліста» на будь-яку іншу неспоріднену спеціальність.

VII. Зарахування в магістратуру на спеціальності: «Архітектура та містобудування», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та оподаткування» відбуватиметься в Університеті за результатами вступних іспитів.

VIII. Зарахування в магістратуру на спеціальність «Право» здійснюватиметься за результатами ЗНО, яке матиме такі складові: 1) тест з права; 2) тест загальної навчальної правничої компетентності; 3) тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська мова);

Порядок вступу на навчання в магістратуру і проведення ЗНО для магістрів-юристів затверджує МОН України.

IX. Без проходження ЗНО при вступі в магістратуру на спеціальність «Право» тільки за результатами вступних іспитів зараховуються до Університету такі категорії осіб:

  • особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, відповідно до наказу МОН та МОЗ України від 25 лютого 2008 року № 124/95;
  • особи, звільнені з військової служби (у т. ч. демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;
  • особи, які проходять військову службу за контрактом.

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

ОБИРАЙТЕ ПРОФЕСІЮ ПРАВИЛЬНО.

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ДО УНІВЕРСИТЕТУ КОРОЛЯ ДАНИЛА !!!

Спеціальності університету

Правила прийому до університету у 2017 році

Правила прийому 2017

Зміни до Правил прийому у 2017 році

Таблиця №1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.

Таблиця №2.Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного молодшого спеціаліста).

Таблиця №3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань).

Таблиця №4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеня магістра.

Таблиця №5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів).

Таблиця №6.Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу.

Таблиця №7. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали.

Додаток №8. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ПВНЗ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького в 2017 році.

Додаток №9 Правила прийому до аспірантури

Перелік сертифікатів ЗНО для конкурсного відбору при вступі на навчання до університету у 2017 році

Перелік документів для вступу (бакалавр, магістр)

Перелік вступних випробувань

Вступні випробування для здобуття ступеня “магістр” за спеціальністю «право» з використанням технологій ЗНО

Поширені запитання та відповіді на них щодо запровадження вступних випробувань
Нормативно-правові акти
ЗНО за спеціальністю «ПРАВО»: Список зареєстрованих для здачі вступних випробувань, пункти тестування
Правильні відповіді до тестових завдань з Права
Протоколи засідання фахових комісій

Ліцензії, свідоцтва, сертифікати про надання освітніх послугВартість навчання

Банківські реквізити

ПВНЗ Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

Код 24684167      

Р/р 26003000007524  в АТ “Укрексімбанк”

МФО 322313

За навчання студента ПІБ, факультет, курс, форма навчання.