ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
УНІВЕРСИТЕТУ  КОРОЛЯ ДАНИЛА 

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила в 2019 році розроблені Приймальною комісією Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила (далі – Правила прийому, Приймальна комісія, Університет) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року №1096 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за №1456/32908 (далі – Умови прийому), затверджених Вченою радою Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила 04.01.2019 р., протокол № 6, і є обов’язковими до виконання.

Список рекомендованих вступників до університету (станом на 06.08.2019)

Обери професію правильно

З 5 лютого по 25 березня 2019 р. триватиме реєстрація на ЗНО-2019. Цьогорічні випускники загальноосвітніх шкіл, випускники минулих років та усі бажаючі абітурієнти вирішують для себе важливе питання, яку спеціальність обрати. Від цього вибору залежить їхнє подальше майбутнє.
Для того, щоб допомогти потенційним абітурієнтам краще визначитись з вибором, розповімо про те, що нового у 2019 році чекає на вступників і якими є особливості цьогорічної вступної кампанії до Університету Короля Данила:
І. Цього року при вступі на бакалаврат дійсними є сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 років, окрім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 або 2019 років;
ІІ. Зарахування на І курс бакалаврату відбуватиметься за результатами складання ЗНО з трьох загальноосвітніх предметів: 1) українська мова та література (перший предмет); 2) залежно від обраної вступником спеціальності: історія України або математика (другий предмет); 3) передбачено право вступника на вибір з двох предметів з переліку загальноосвітніх дисциплін з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (третій предмет). Якщо, як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінки із сертифікатів 2018 або 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд. (Перелік сертифікатів ЗНО для вступу до Університету в 2019 році оприлюднений на нашому сайті).
Для абітурієнтів, які у 2019 р. вступатимуть на навчання для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю «Архітектура та містобудування», будуть зараховуватися бали сертифіката ЗНО з 1) української мови і літератури та з 2) математики, а також результати 3) творчого конкурсу (рисунку), що буде проводитися в Університеті.
Для тих, хто обрав для себе спеціальність «Дизайн», обов’язковими будуть результати ЗНО з 1) української мови і літератури та з 2) історії України, а також проходження в Університеті 3) творчого конкурсу (рисунку).
Абітурієнти, яких цікавить спеціальність «Музичне мистецтво» (спеціалізація: «Естрадний спів»), повинні будуть, окрім складання ЗНО з 1) української мови і літератури, 2) історії України, ще й проходити 3) творчий конкурс (естрадний спів) в нашому Університеті.
ІІІ. Зараховуються на І курс бакалаврату за співбесідою без проходження ЗНО такі категорії осіб:

 • інваліди війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати Університет (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).
 1. IV. За результатами вступних іспитів в Університеті зараховуються на І курс бакалаврату такі категорії осіб:
 • особи, визнані учасниками бойових дій, у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби);
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;
 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов;
 • особи, які в 2019 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання через наявність захворювання або патологічного стану;
 • особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 01 грудня 2019 року;
 • громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.
 1. Вступники І курсу бакалаврату можуть подавати необмежену кількість заяв для участі в конкурсі за кошти фізичних або юридичних осіб.
 2. Зараховуються до Університету на II або III курс (денної та заочної форм навчання) абітурієнти з дипломами «молодшого спеціаліста» на споріднену або на будь-яку іншу спеціальність та з дипломами «бакалавра» чи «спеціаліста» на будь-яку іншу неспоріднену спеціальність.
 3. VI.При вступі до Університету на II або III курс (денної та заочної форм навчання) на спеціальності «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» абітурієнтам з дипломами «молодшого спеціаліста» для зарахування потрібно мати сертифікати ЗНО з української мови та літератури 2017, 2018 або 2019 років.
 • Зарахування в магістратуру на спеціальності: «Архітектура та містобудування», «Інженерія програмного забезпечення» відбуватиметься в Університеті за результатами вступних іспитів.
 • Зарахування в магістратуру на спеціальності: «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та оподаткування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Дизайн» відбуватиметься в Університеті за результатами: 1) єдиного вступного іспиту з іноземної мови за технологіями ЗНО та 2) фахового вступного іспиту, який проходитиме в Університеті;

ІХ. Зарахування в магістратуру на спеціальність «Право» здійснюватиметься за результатами проходження ЗНО:
1) єдиного вступного іспиту з іноземної мови та
2)
єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей.
Х. Без проходження ЗНО при вступі в магістратуру на спеціальність «Право» тільки за результатами вступних іспитів зараховуються до Університету такі категорії осіб:

 • особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
 • особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
 • вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня (01 квітня) 2019 року.

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!
ОБИРАЙТЕ ПРОФЕСІЮ ПРАВИЛЬНО.
ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ
ДО УНІВЕРСИТЕТУ КОРОЛЯ ДАНИЛА !!!

Спеціальності університету

Правила прийому до університету у 2019 році

Правила прийому 2019
Таблиця №1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.

Таблиця №2.Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного молодшого спеціаліста).

Таблиця №3.Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань).

Таблиця №4.Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра.

Таблиця №5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Таблиця №6.Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу.

Додаток №1. ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, яким надається особлива підтримка.

Додаток №2. Переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток №3. ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила в 2019 році.

Додаток №4.  Правила прийому до аспірантури Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила в 2019 р.

Перелік сертифікатів ЗНО для конкурсного відбору при вступі на навчання до університету у 2019 році

Перелік документів для вступу (бакалавр, магістр)

Вступні випробування для здобуття ступеня “магістр” за спеціальністю «право» з використанням технологій ЗНО

Учаснику вступних випробувань 2019

Програми вступних випробувань (творчих конкурсів):

Вартість навчання

Банківські реквізити

ПВНЗ Університет  Короля Данила

Код 24684167      

Р/р 26003000007524  в АТ “Укрексімбанк”

МФО 322313

За навчання студента ПІБ, факультет, курс, форма навчання.