Статут університету

Ректорат
Ліцензія, сертифікатиЗразки документів про освіту

Положення про Вчену раду

Правила прийому до ПВНЗ Університету Короля Данила
Правила прийому до Коледжу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького
Положення про організацію освітнього процесу у ПВНЗ Університеті Короля Данила

Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік

Кошторис на 2017 рік ПВНЗ Університету Короля Данила

Положення про юридичний факультет
Положення про економічний факультет
Положення про факультет архітектури та будівництва
Положення про систему оцінювання знань та визначення рейтингу студентів відповідно до вимог Європейської кредитно-трансферної системи
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ПВНЗ Університеті Короля Данила

Штатний розпис

Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпеченя якості) Університету Короля Данила
Ліцензування та акредитація