Статут університету

Ректорат
Ліцензія, сертифікатиПоложення про Вчену раду

Правила прийому до ПВНЗ Університету Короля Данила в 2016 році
Правила прийому до Коледжу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького в 2016 році
Положення про організацію освітнього процесу у ПВНЗ Університеті Короля Данила

Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік

Кошторис на 2016 рік ПВНЗ Університету Короля Данила

Положення про юридичний факультет
Положення про економічний факультет
Положення про факультет архітектури та будівництва
Положення про систему оцінювання знань та визначення рейтингу студентів відповідно до вимог Європейської кредитно-трансферної системи
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ПВНЗ Університеті Короля Данила

Щодо вартості виготовлення документів про вищу освіту державного зразка в 2015 році
8
Штатний розпис

Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпеченя якості) Університету Короля Данила