Stevan Nestorov - віце-президент школи для дітей з обмеженими можливостями м. Белград (Сербія), Ірина П'ятничук - к.е.н., доцент каф. обліку і аудиту(Україна), Jürgen Schick-представник міністерва освіти Австрії

Stevan Nestorov – віце-президент школи для дітей з обмеженими можливостями м. Белград (Сербія), Ірина П’ятничук – к.е.н., доцент каф. обліку і аудиту(Україна), Jürgen Schick-представник міністерва освіти Австрії 

П’ятничук Ірина Дмитрівна /кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту університету ім. Короля Данила Галицького/ успішно завершила стажування в програмі ЄС Erasmus+ «EUSDR 2nd Youth Platform: Learning Pathways to Social Cohesion – Synergies between Formal and Non Formal Learning, 18-19 May 2016, Vienna.
П’ятничук Ірина – єдиний представник України в цій програмі серед понад 50-ти учасників з 13 країн ЄС (Німеччина, Австрія, Угорщина, Словаччина, Болгарія, Словенія, Хорватія та ін.)
Проект підтримує обмін знаннями і досвідом між фахівцями навчальних закладів та молодіжних установ, а також сприяє створенню високоякісних проектів і професійних партнерств. В ході реалізації проекту вдалося обмінятися досвідом з представниками країн ЄС, а також провести фахову зустріч з представниками Федерального Міністерства освіти Австрії та Ради Європи. Особлива увага приділялася питанням встановлення стратегічних партнерств в галузі освіти країн Дунайського регіону.
Ірина презентувала проект про неформальні методи навчання, які використовуються в Університеті ім. Короля Данила Галицького, обговорювала особливості такого навчання з представниками робочої групи з різних країн та встановлювала можливість поєднання формальних і неформальних методів навчання. Прикладом нашого Університету, який досліджували учасники програми, було навчання для студентів у стилі «Зустрічей з успішними людьми».
Особливість такого навчання полягає у веденні керівниками компаній та представниками різних сфер бізнесу бесіди зі студентами для передачі своїх знань та практичного досвіду. Перевагами такого проекту є: мотивація до формальної освіти через використання неформальної освіти; забезпечення дотримання принципу рівності у спілкуванні між учасниками проекту; налагодження зв’язку між ринком праці та освітою; покращення комунікації між студентами та підвищення їх соціальної активності.
Таким чином, університет націлює своїх студентів на те, що вони після здобуття освіти будуть не тільки спеціалістами за певним напрямом здобутих знань, а й успішними фахівцями, які готові до викликів, які ставить перед молоддю сьогодення. А тому вони за результатами свого навчання можуть займатися бізнесом, створювати робочі місця, бути соціально активними та успішними.

Керівництво та команда Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького вітає Ірину П’ятничук з перемогою у конкурсі для участі в проекті та успішним завершенням стажування. Бажаємо Ірині подальших професійних та творчих успіхів і нових цікавих проектів!