14 листопада 2014 року в Івано-Франківському університету права імені Короля Данила Галицького відбувся ІІ Студентський науковий симпозіум “Співдружність наук: архітектура, економіка, право”

Теми досліджень, які презентувалися на симпозіумі є важливими для стратегічного розвитку нашої держави, відповідають умовам розвитку ринку, сучасним змінам у суспільстві.

Цього року Симпозіум у різних формах відвідали понад 100 учасників з Дніпродзержинська, Дніпропетровська, Заліщиків, Івано-Франківська, Києва, Кракова (Республіка Польща), Миколаєва, Одеси, Тернополя.

Широким є також представництво навчальних закладів, зокрема, це: Дніпродзержинський технологічний коледж Дніпродзержинського технічного університету, Заліщицький аграрний коледж імені Євгена Храпливого, Івано-Франківська філія ВМУРоЛ «Україна», Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, Інститут кримінально-виконавчої служби НАВС, Київська Мала академія наук учнівської молоді, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Краківський Економічний університет, Національний авіаційний університет, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ, Тернопільський національний економічний університет, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

В рамках Симпозіуму відбулись наступні конференції, участь у яких відбувалась у вигляді змагань:
1. Будівництво, дизайн, архітектура: розробка наукових основ створення комфортного середовища.
2. Стратегічні напрямки розвитку економіки і PR-технологій.
3. Теоретичні та прикладні проблеми становлення держави і права.