27 березня 2015 року в Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького відбулась ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція«Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти».

Участь у конференції, в різних формах, взяли викладачі, практичні працівники та студенти ВНЗ  (186 учасників, які представляють 37 ВНЗ та наукових установ) з різних міст України (Київ, Одеса, Харків, Полтава, Миколаїв, Львів, Тернопіль, Чернігів, Дніпропетровськ, Хмельницький, Кривий Ріг, Кіровоград, Луцьк, Суми, Ужгород, Івано-Франківськ) та Великобританії (Лондон).

В рамках конференції проводилась робота в режимі пленарного засідання; диспут “Інформаційна безпека людини vs інформаційна політика держави!” Д.ю.н., с.н.с., зав науковим відділом правових проблем інформаційної безпеки НДІ ІП НАПрН України Савінова Н.А.; а також робота таких секцій:
«Історія та теорія держави та права, філософія права», «Конституційне право. Муніципальне право», «Екологічне, земельне, аграрне право»,
«Цивільне право та процес», «Господарське право та процес»,
«Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне право», «Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія», «Кримінальний процес, криміналістика» (конференц-зал, перший поверх),
«Особливості формування законодавства України очима молодих дослідників».
Теми досліджень, які презентуватимуться на конференції є важливими для стратегічного розвитку нашої держави, відповідають сучасним змінам у суспільстві та є надзвичайно необхідними для розвитку свідомого правового мислення в молоді – майбутніх юристів, політиків та бізнесменів.
Серед окремих тем, що розглядалися:
– ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА ОСВІДУВАННЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КАТАСТРОФ І АВАРІЙ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ,
– ДО ПИТАННЯ ПРО ДВОАСПЕКТНЕ РОЗУМІННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ,
– МІНІМІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ДЕФЕКТІВ ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ПОНЯТТЯ ТА СПОСОБИ,
– РОЛЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ФОРМУВАННІ,
– ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ,
– РЕЄСТРАЦІЯ ЯК БЕЗРОБІТНОГО ОСОБИ, ЩО ПРАЦЮВАЛА ЗА СУМІСНИЦТВОМ: ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ,
– ПРАВОВА КОМУНІКАЦІЯ ТА ЕМОЦІЯ ПРАВА,
– НАУКОВЕ ТА ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ,
– ДЕЯКІ ПИТАННІ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ У СУЧАСНИХ УМОВАХ,
– ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА – ПРОФЕСІЙНЕ МИСТЕЦТВО ЮРИСТА та інші.