Кафедра теорії та історії держави і права

Кафедра є навчально-науковим структурним підрозділом Університету Короля Данила, що забезпечує проведення навчально-методичної, науково-дослідницької та виховної роботи з навчальних дисциплін, які за нею закріплені. Навчальний процес на кафедрі здійснюється на основі наказів та розпоряджень Міністерства освіти та науки України, Статуту Приватного вищого навчального закладу  Університету Короля Данила та інших чинних нормативно-правових актів.

На базі кафедри сформувалася наукова школа, яка займається вивченням державно-правових та політико-правових аспектів становлення, формування та розвитку державного націотворення. Науковий потенціал кафедри спрямований на дослідження проблем державно-правової дійсності, взаємодії інститутів державної влади і громадянського суспільства, питань історико-правового характеру і законодавчого регулювання правових відносин в Україні, питань загальної теорії держави і права, правосвідомості правової культури і правового виховання населення, реалізації конституційних прав і свобод, регулювання принципових аспектів суспільного життя правовими системами держав, до складу яких входили українські землі, правового регулювання соціального захисту державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Кафедра забезпечує вивчення дисциплін державно-правового циклу, займається проведенням наукових комунікативних заходів, що сприяють розвиткові наукової діяльності кафедри та юридичного факультету, проведенням наукових семінарів, круглих столів, диспутів з питань, затверджених щорічним планом роботи кафедри з актуальних питань теорії права та держави, історії держави і права України та зарубіжних країн.

Кафедра здійснює:

– навчально-виховну і методичну діяльність із фундаментальних правових дисциплін теоретичного та історичного змісту, що викладаються для студентів юридичного факультету;

– наукову та науково-дослідну діяльність за напрямами: теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень; філософія права; правові проблеми політичних інститутів та процесів;

– виховну роботу зі студентами в процесі викладання.

Робота кафедри у сфері організації та забезпечення навчального процесу постійно удосконалюється. З цією метою підтримуються тісні контакти і вивчається досвід викладацької та наукової роботи відповідних кафедр інших навчальних закладів. Викладачі кафедри плідно співпрацюють з державними органами та юридичним установами.

Навчальний процес забезпечує колектив професорсько-викладацького складу кафедри:

Скоморовський Віталій Богданович – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри
Рябошапко Леонід Іванович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
Луцький Андрій Іванович – доктор юридичних наук, доцент, ректор університету
Шутак Ілля Дмитрович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри, заслужений діяч науки і техніки України, радник ректора
Луцький Мирослав Іванович – доктор юридичних наук, доцент, перший проректор університету
Зварич Роман Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету
Онищук Ігор Ігорович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
Гуменюк Тетяна Іванівна – кандидат історичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри
Ілин Любомир Михайлович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач аспірантури
Федик Лідія Богданівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри
Гаврецька Марина Йосипівна – кандидат юридичних наук, старший викладач
Кузь Софія Василівна – асистент кафедри
Андрухів Олег Ігорович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри (за сумісництвом)
Луцька Галина Василівна – кандидат юридичних наук, старший викладач (за сумісництвом).

Скоморовський Віталій Богданович

Доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри

Скоморовський

Освіта:
2015 р. – доктор юридичних наук;
2013 р. – доцент кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
2009–2011 рр. – юридичний факультет Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
2006 р. – кандидат історичних наук;
1997–2002 рр. – історичний факультет Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

Професійна діяльність:
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького:
– завідувач кафедри теорії та історії держави і права (з вересня 2015–до сьогодні);
– доцент кафедри держави і права (2010–2015);
– проректор з наукової роботи (2009–2010);
– доцент кафедри історії та теорії держави і права (2008–2009);
– проректор з методичної роботи з обов’язками голови науково-методичної Ради (2007–2008).
Івано-Франківський інститут права, економіки та будівництва:
– в. о. завідувача кафедри історії та теорії держави і права (2006–2007).
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника:
– асистент кафедри історії України (2005–2006);
– аспірант кафедри історії України (2002–2005).
Технічний директор підприємства «Медіа-Центр» (2002–2005).

Навчальні дисципліни:
– «Історія держави і права України»;
– «Методологія наукових досліджень».

Наукові інтереси: історія українського державотворення.

Публікації: 93 наукові праці, з яких 6 навчально-методичних видань (з них із грифом МОН – 3), 3 монографії.

Рябошапко Леонід Іванович

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри

Освіта:

2005 р. – професор конституційного та міжнародного права;
2003 р. – доктор юридичних наук;
1985 р. – спеціаліст (правознавство)

Професійна діяльність:

– професор кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького (на даний час);
– професор, завідувач кафедри церковно-канонічних та державно-правових дисциплін Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького (2008–2014);
– професор, завідувач кафедри загальноправових дисциплін Львівського університету бізнесу та права (2006–2008);
– професор кафедри теорії держави і права, декан юридичного факультету Львівської комерційної академії (2006);
– професор кафедри загальноюридичних дисциплін Львівського інституту внутрішніх справ (2003–2005);
– асистент, доцент кафедри основ права України Львівського державного університету ім. І. Франка (1992–2003);
– адвокат юридичної консультації Президії Львівської обласної колегії адвокатів (1985–1992).

Наукові інтереси: теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, конституційне право України.

Публікації: автор понад 100 наукових праць.

Луцький Андрій Іванович

Доктор юридичних наук, доцент, ректор університету

Освіта:

В 2015 році в ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

В 2013 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента.

В 2010 році в Київському національному університеті внутрішніх справ МВС України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

В 2001 році закінчив Міжнародний науково-технічний університет м. Києва та отримав диплом магістра права з відзнакою.

Професійна діяльність:

 • на даний час – ректор університету, професор кафедри теорії та історії держави і права;
 • 2010 р. – 2014 р. – перший проректор університету, доцент кафедри філософії права та юридичної психології;
 • 1998 р. – 2009 р. – перший помічник ректора з юридичних питань, викладач кафедри філософії права та юридичної психології;
 • 1997 р. – 1998 р. – начальник інформаційно-обчислювального центру інституту.

Наукові інтереси: теоретичні основи громадянського суспільства; питання правової ідеології; сутнісні і функціональні особливості соціально-правової держави.

Публікації: опублікував близько 70 наукових праць.

Шутак Ілля Дмитрович

Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри, заслужений діяч науки і техніки України, радник ректора

Шутяк

Освіта:
2015 р. – заслужений діяч науки і техніки України;
2013 р. – присвоєно вчене звання доцента;
2006 р. – доктор юридичних наук України. Почесний професор Санкт-Петербурзького державного університету МВС Росії;
1999 р. – доктор юридичних наук РФ, професор кафедри теорії та історії держави і права Санкт-Петербурзького університету МВС РФ;
1995 р. – кандидат юридичних наук РФ;
1992–1996 рр. – навчався в ад’юнктурі Санкт-Петербурзького державного університету МВС Росії;
1992 р. – закінчив Ленінградське вище політичне училище МВС СРСР, Юридичний інститут МВС Росії.

Професійна діяльність:
2014 р. – почесний професор Академії фінансової поліції Республіки Казахстан;
2011 р. (по даний час) – професор кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького, радник ректора;
2010–2011 рр. – завідувач кафедри теорії держави і права Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС;
2006–2010 рр. – професор ЛьвДУВС;
2009 р. – дійсний член Академії енергетики України;
2007– 2011 рр. – член експертної ради ВАК України з юридичних наук.

Наукові інтереси:
Теорія права, юридична техніка.
Вчений є засновником першої в Україні лабораторії академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки, що має ціннісне значення у підготовці правників-науковців.
І. Д. Шутак бере активну участь у правотворчій діяльності держави як активний діяч з пропагування і утвердження демократичних цінностей, християнської моралі та ідей побудови правової держави в Україні з пріоритетами справедливості та верховенства права.

Публікації:
Автор понад 80 наукових праць, серед них 8 навчальних посібників, рекомендованих МОН для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів України, зокрема «Теорія і практика застережень в праві: система понять» (термінологічний словник), «Правові застереження в доктрині міжнародного права», «Управлінське консультування», «Правові основи міжнародної економічної діяльності», «Правове регулювання міжнародної економічної діяльності», «Юридична техніка: теорія правових застережень», «Як перемогти на виборах», «Юридична техніка: курс лекцій для бакалаврів», двох навчально-методичних комплексів з теорії держави і права та юридичної техніки, а також співавтор навчального посібника «Юридична техніка» та першого тому п’ятитомника «Правова доктрина України».

Луцький Мирослав Іванович

Кандидат юридичних наук, доцент, перший проректор університету

Освіта:

В 2013 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента.

В 2011 році в Національній академії внутрішніх справ МВС України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

В 2001 році закінчив Міжнародний науково-технічний університет м. Києва та отримав диплом магістра права з відзнакою.

Професійна діяльність:

 • на даний час – перший проректор університету, професор кафедри теорії та історії держави і права;
 • 2002 р. – 2015 р. заступник ректора по заочно-дистанційному відділенню, викладач, доцент кафедри філософії права та юридичної психології;
 • 2000 р. – 2001 р. – помічник ректора з обов’язками начальника відділу кадрів;
 • 1999 р. – 2000 р. – інспектор відділу кадрів з виконанням обов’язків завідувача канцелярії;
 • 1998 р. – 1999 р. – юридичний консультант.

Наукові інтереси: державотворчі процеси на західноукраїнських землях кінця ХІХ – початку ХХ ст., система права і законодавства ЗУНР, проблемні питання юридичної техніки.

Публікації: опублікував понад 50 наукових праць.
За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність Міністерством освіти і науки України нагороджений знаком «Відмінник освіти України».

Лауреат 2 премії імені Святого Володимира за краще науково-практичне видання у 2013 році.

Зварич Роман Васильович

Кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету

Зварич

Освіта:
У 2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права;
У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Національна держава: поняття, ознаки, функції» за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень (науковий керівник д.ю.н., професор Козловський А.А.);
З 2004 року  здобувач кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва (на сьогодні Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького);
У 2001 р. закінчив навчання в Міжнародному науково-технічному університеті за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію магістр права, викладач юридичних дисциплін.

Професійна діяльність:
на даний час – декан юридичного факультету, доцент кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
2014–2015 рр. – доцент кафедри теорії та історії держави і права, проректор по заочно-дистанційному навчанню (по сумісництву) Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
2013–2014 рр. – завідувач кафедри теорії та історії держави і права, проректор по заочно-дистанційному навчанню (по сумісництву) Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
2012–2013 рр. – доцент кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
2008–2012 рр. – старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
2001–2008 рр. – викладач кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва (на сьогодні Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького).

Наукові інтереси: дослідження теоретичних та практичних аспектів національно-державного будівництва, актуальних проблем правового регулювання суспільних відносин.

Навчальні курси: «Теорія держави і права».

Публікації: автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.

Онищук Ігор Ігорович

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри

ОнищукОсвіта:

2015 р. – рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента;
2014 р. (по сьогодні) – здобувач наукового ступеня доктора юридичних наук кафедри теорії держави і права НАВС;
2012 р. – національний університет «Львівська політехніка», інститут права, психології та економіки, спеціалізована вчена рада К. 35.052.19 успішний прилюдний захист дисертації кандидата юридичних наук;
2010-2012 рр. – Львівський державний університет внутрішніх справ, здобувач кафедри теорії та історії держави і права;
2010 р. – Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, магістратура повна вища освіта за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «Юрист, викладач права»;
2009 р. – Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, базова вища освіта за напрямком підготовки «Правознавство», кваліфікація «Бакалавр права».
Професійна діяльність:
2012 р. – по даний час, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, в. о. доцента кафедри теорії та історії держави і права;
2011 р. – Львівський державний університет внутрішніх справ, викладач кафедри загальної теорії держави і права, інституту права, психології та економіки;
2010 р. – Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ, викладач кафедри теорії держави і права.

Навчальні дисципліни:
«Конституційне право України»;
«Інформаційне право України»;
«Юридична служба в Україні»;
«Методика викладання юридичних дисциплін у ВНЗ».

Наукові інтереси:
Теорія права, юридична техніка, правовий моніторинг.

Публікації :
Автор понад 70 наукових праць у галузі теорії права та юридичної техніки; автор монографій: «Техніка юридичного письма в нормативно-правових актах», «Замойський синод 1720 р. Історично-юридичний аналіз», «Модернизация технологий юридической деятельности в правових системах современности: актуальные проблемы». Співавтор навчального посібника «Юридична техніка», першого тому п’ятитомника «Правова доктрина України», навчального посібника «Східні церкви: державно-конфесійні відносини», навчально-методичних комплексів з юридичної техніки для бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Ілин Любомир Михайлович

Кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу аспірантури

Ілин

Освіта:
2009 – кандидат історичних наук;
2005-2008 – аспірант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
2000-2005 – Інститут історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Професійна діяльність:
– доцент кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького (з 2011 року);
– спеціаліст групи зв’язків з громадськістю та міжнародних зв’язків Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ (2008-2011);
– викладач кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ (2010–2011);
– асистент кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2007–2009).

Навчальні дисципліни:
«Історія України»

Наукові інтереси: історія українського парламентаризму, українсько-польські політичні стосунки ХІХ – початку ХХ ст., діяльність Галицького крайового сейму.

Публікації: 31 публікація, в тому числі 26 у фахових виданнях.

Федик Лідія Богданівна

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри

ФедикОсвіта:
2015 р. – рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента.
2010 р. – доктор філософії;
2010 р. – кандидат історичних наук;
2009 р. – доцент кафедри теорії та історії держави і права;
2005-2008 рр. – аспірантура Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
2000-2005 рр. – історичний факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Професійна діяльність:
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького:
– доцент кафедри теорії та історії держави і права (з 2009 року)

Навчальні дисципліни:
– «Історія держави і права України»;
– «Архівознавство».

Наукові інтереси: релігійний фактор у державотворчих та націєтворчих процесах.

Публікації: 34 публікації, з них 28 наукового і 6 навчально-методичного характеру.

Гаврецька Марина Йосипівна

Кандидат юридичних наук, старший викладач

ГаврецькаОсвіта:
2015 р. – кандидат юридичних наук;
2004 р. – Міжнародний науково-технічний університет (м. Київ) – магістр права;
1998–2004 рр. – юридичний факультет Івано-Франківського інституту права економіки та будівництва.

Професійна діяльність:
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького:
– помічник проректора з наукової роботи (з 2010 року)
– начальник навчально-методичного відділення (2006–2010 рр.)
– старший методист заочно-дистанційного відділення (2005–2006 рр.)
– асистент кафедри економічної теорії (2004–2005 рр.).

Навчальні дисципліни: «Теорія держави і права».

Наукові інтереси: історико-правові дослідження.

Публікації: 8 публікацій в фахових наукових виданнях з правового напрямку.

Кузь Софія Василівна

Асистент кафедри

Освіта:
2008 – 2013 рік – ПВНЗ Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького – магістр права.
2015 рік – аспірант  ПВНЗ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.

Професійна діяльність:
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького:
– юрисконсульт  юридичного відділу університету (з 2013 року)
– асистент кафедри кримінального права і процесу (2014–2015 рр.)

Наукові інтереси: теоретико-правові дослідження.
Публікації: автор більше 15 наукових праць.
Навчальні дисципліни: «Теорія держави і права».

Андрухів Олег Ігорович

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри  (за сумісництвом)

Освіта:
2015 р. – доцент кафедри теорії та історії держави і права;
2014 р. – кандидат юридичних наук;
2003-2007 рр. – факультет правоохоронної діяльності Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ.

Професійна діяльність:
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького:
2015 р. – доцент кафедри теорії та історії держави і права (з 2012р.);

Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ, служба в органах внутрішніх справ, м. Івано-Франківськ:
– викладач кафедри історії держави і права (2010-2011);
– старший інспектор відділу кадрового забезпечення (2008-2010);
– інспектор відділу кадрового забезпечення (2007-2008);
– курсант факультету громадської безпеки (2003-2007).

Навчальні дисципліни:
– «Історія держави і права зарубіжних країн»;
– «Історія вчень про державу і право».

Наукові інтереси:
– правовий аспект репресій на території України в 20-му столітті;
– політика держави у сфері правового регулювання вживання алкоголю та негативні соціальні наслідки пияцтва.

Публікації: 24 публікації в наукові і спеціалізованих наукових виданнях у галузі юриспруденції, в тому числі співавторство в одній монографії і два навчально-методичні посібники.

Луцька Галина Василівна

Кандидат юридичних наук, старший викладач (за сумісництвом)

Луцька Г. В.

Освіта:

2016 р. – кандидат юридичних наук
2009-2015 р. – аспірант Інституту держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України;
2001 р. – магістр права, Міжнародний науково-технічний університет, м. Київ.

Професійна діяльність:
1. Приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу (з 2005 р. по даний час);
2. Стажист нотаріуса для отримання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльності (2004 р.);
3. Начальник юридичного відділу з в.о. начальника відділу кадрів Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва (2001-2004 рр.);
4. Заступник начальника відділу кадрів Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва (2001 р.);
5. Інспектор відділу кадрів Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва (2000-2001 р.).

Навчальні дисципліни: «Нотаріат в Україні», «Проблеми вчинення нотаріальних дій», «Юридична Деонтологія».

Наукові інтереси: особливості виникнення, розвитку та функціонування юридичної науки. Проблеми нотаріату в Україні.

Публікації: 16 публікацій, з яких 8 статей у фахових наукових виданнях, в тому числі, 1 стаття у зарубіжному виданні та 8 тез доповідей на конференціях.

Кафедра кримінального права і процесу

Кафедра кримінального права і процесу створена 1998 р. Кафедра є навчально-науковим структурним підрозділом Університету Короля Данила, що здійснює навчально-методичну, науково-дослідну та виховну роботу.
Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін для підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр».

Науково-дослідна робота кафедри окреслена специфікою роботи кафедри та науковими інтересами.Кафедра виступає організатором проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару «Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу, який проходить  щорічно у грудні місяці.

Результати наукової роботи викладачів знаходять своє відображення у науково-практичних посібниках та монографіях, які використовуються у навчальному процесі. Викладачі кафедри кримінального права і процесу залучаються до роботи юридичної клініки, яка функціонує при юридичному факультеті університету.

На кафедрі працює студентський науковий гурток «Теоретичні та прикладні проблеми розвитку чинного законодавства України».

У розпорядженні кафедри є криміналістична лабораторія та зал судових засідань, проведення занять у яких дозволяє студентам набути практичних навичок у сфері юриспруденції. Обдаровані студенти залучаються до написання наукових робіт, статей, участі у студентських конференціях, культурно-масових та спортивних заходах Університету Короля Данила.

Викладацький склад дозволяє забезпечувати підготовку правників-професіоналів, конкурентоздатних на сучасному ринку праці. Переважна більшість з випускників магістратури кафедри працює в судах загальної юрисдикції, органах прокуратури різних рівнів, органах внутрішніх справ, адвокатурі тощо.

Навчальний процес забезпечує колектив професорсько-викладацького складу кафедри:

Огерук І.С. – завідувач кафедри, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Острогляд О.В. – доцент, кандидат юридичних наук, доцент;
Басиста І.В. – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права і процесу;
Лотоцький М.В. – професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Розкошинська С.О. – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінального права і процесу;
Гуркова А.В. – асистент кафедри.

Огерук Ігор Степанович

Доцент кафедри кримінального права і процесу, кандидат юридичних наук, доцент

Огерук1

Освіта:
2001 рік – закінчив Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікація юриста.
Наукові досягнення:
2010 рік – захистив дисертацію на тему «Діяльність підрозділів ДДСБЕЗ МВС України щодо протидії злочинності в нафтогазовидобувній галузі» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність у спеціалізованій вченій раді Київського Національної університету внутрішніх справ (м. Київ).
2015 рік – рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права і процесу.
Наукові інтереси: криміналістичні, кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії злочинності в паливно-енергетичному комплексі; запобігання корупції.
Публікації: автор 42 наукових праць, у тому числі трьох навчальних і навчально-методичних посібники.
Навчальні дисципліни: Криміналістика, Кримінальне право (Загальна частина), Стратегії внутрішньої безпеки.

Острогляд Олександр Васильович

Доцент кафедри кримінального права і процесу, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта:
2002 рік – закінчив Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікація юриста.
Наукові досягнення:
2007 рік – захистив дисертацію на тему „Здійснення адвокатом захисту у стадії апеляційного перегляду рішень суду першої інстанції” на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза у спеціалізованій вченій раді Одеської національної юридичної академії (м. Одеса).
2011 рік – рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри господарського та екологічного права.
Лауреат премії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради в номінації «Молодий вчений року» (2011 р.).
Наукові інтереси: теоретичні засади кримінального права, стадії кримінального процесу України, професійна діяльність адвоката.
Публікації: автор понад 100 наукових праць, у тому числі 2 навчальні посібники і 4 навчально-методичних посібники.
Навчальні дисципліни: Кримінальне право (Загальна частина).

oleksandr.ostrohliad@iful.edu.ua

Басиста Ірина Володимирівна

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права і процесу

Басиста ІВ

Освіта:

2001 рік – закінчила Національну академію внутрішніх справ (м. Київ), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

Наукові досягнення:

Кандидат юридичних наук з 2006 року. Дисертацію на тему: «Пред’явлення особи для впізнання поза її візуальним спостереженням» захистила 26 травня 2006 року та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза.

Вчене звання доцента кафедри кримінального процесу та криміналістики присвоєно в 2010 році.

Доктор юридичних наук з 2014 року. Дисертацію на тему: «Правові основи прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування» захистила 23 травня 2014 року та здобула науковий ступінь доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Вчене звання професора кафедри кримінально-правових дисциплін та оперативно-розшукової діяльності присвоєно в 2016 році.

Член двох спеціалізованих вчених рад Д 35.053.03 у Львівському національному  університеті імені Івана Франка та у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

Член Ради наукової наукового польського видання “Security Dimensions” і член ради рецензентів в науковому польському виданні “Kultura Bezpieczeństwa” Scientific Journals: Wyzsza Szkola Bezpieczenstwa Publicznego i Indywidualnego «Apeiron» w Krakowie.

Член трьох редакційних колегій наукових фахових видань, зокрема в Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького, Львівському торговельно-економічному університеті.

Є розробником та співрозробником низки навчальних дисциплін для підготовки та підвищення кваліфікації працівників поліції за програмами ОБСЄ та ІСІТАР.

Є лауреатом премій Верховної Ради України, голови Івано-Франківської ОДА та Львівської ОДА, найталановитішим молодим вченим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2009 рік, талановитим молодим ученим і спеціалістам за 2004, 2010 та 2013 роки.
Наукові інтереси: актуальні проблеми криміналістики, кримінального процесуального права, юридичної психології, ОРД.
Публікації: автор і співавтор 286 наукових праць, серед яких 7 монографій, 37 посібників (з яких 3 із грифом МОН України, а 8 із грифом МВС України), які використовуються у навчальному процесі та практичній діяльності.
Навчальні дисципліни: Кримінальний процес, Професійна етика та психологічна компетентність юриста.

 

Лотоцький Михайло Васильович

Професор кафедри кримінального права і процесу, кандидат юридичних наук, доцент

Лотоцький

Освіта:
2004 рік – закінчив Київський міжнародний науково-технічний університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікація юриста.
Наукові досягнення:
2012 рік – захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Адвокат як суб’єкт запобігання злочинам» у спеціалізованій вченій раді Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).
2013 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права і процесу.
Наукові інтереси: захист прав людини у кримінальному процесі, застосування практики ЄСПЛ при розгляді кримінальних справ у суді, договори у кримінальному провадженні.
Публікації: автор понад 60 наукових праць, у тому числі двох навчальних і навчально-методичних посібники.
Навчальні дисципліни: Судові та правоохоронні органи України, Адвокатура.

Розкошинська Світлана Орестівна

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінального права і процесу.

Розкошинська СООсвіта:

2009 р.  – закінчила Прикарпатського юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста, викладача права.

Наукові досягнення:

2016 р. – захистила дисертацію на тему «Доказування при розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету ім. Івана Франка.
Наукові інтереси: інститут доказування в кримінальному процесі; моральні засади кримінально-процесуальної діяльності.
Публікації: є автором та співавтором 30 наукових праць, з них 4 методичних рекомендацій та навчальних програм, 14 наукових статей у фахових виданнях України та у провідних закордонних юридичних виданнях, 11 опублікованих тез доповідей, 1 монографії, які використовуються у навчальному процесі та практичній діяльності.
Навчальні дисципліни: Кримінальний процес України, Кримінологія, Адміністративне право України та Адміністративний процес України.

Гуркова Аліна В’ячеславівна

Асистент кафедри

Гуркова

Освіта:

2014 рік – закінчила Національний університет «Одеська юридична академія»
Наукові досягнення:
2015 рік – вступила до аспірантури Університету економіки та права «КРОК»
Наукові інтереси: питання фінансової відповідальності, роль та розвиток парламентаризму в Україні, реформи у сфері децентралізації; захист прав людини та громадянина у кримінальному провадженні.
Публікації: автор 21 наукових праць.
Навчальні дисципліни: Кримінальний процес, Кримінальне право, Адміністративне право України та Адміністративний процес України.

Кафедра цивільного права і процесу

Кафедра цивільного права і процесу створена на юридичному факультеті Університету Короля Данила і функціонує з 1998 р. Кафедра є навчально-науковим структурним підрозділом Університету Короля Данила, що забезпечує проведення навчально-методичної, науково-дослідницької та виховної роботи з навчальних дисциплін, які за нею закріплені. Навчальний процес на кафедрі здійснюється на основі наказів та розпоряджень Міністерства освіти та науки України, Статуту Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила та інших чинних нормативно-правових актів. Кафедра діє відповідно до Положення про кафедру цивільного права і процесу; функціональних обов’язків завідувача кафедри та функціональних обов’язків науково-педагогічних працівників кафедри цивільного права і процесу.
Наукова робота кафедри окреслена специфікою наукових досліджень кафедри та науковими інтересами викладачів і проводиться за наступною тематикою: актуальні проблеми цивільних правовідносин; особливості виконання договірних та позадоговірних зобов’язань; захист цивільних прав та інтересів громадян за умов глобалізації; теоретичні та практичні аспекти застосування цивільно-правової відповідальності; актуальні проблеми здійснення та захисту майнових та особистих немайнових прав на об’єкти інтелектуальної власності; проблеми розвитку трудових відносин в зв’язку з вступом України в ЄС; теоретичні аспекти спадкового права; забезпечення прав громадян в процесі виконавчого провадження; актуальні проблеми розвитку та функціонування цивільного судочинства України, закономірностей виникнення, розвитку та функціонування процесуального права: порівняльно-правовий аналіз з правом ЄС; проблеми імплементації законодавства ЄС щодо захисту особистих немайнових прав в сфері інтелектуальної власності; проблеми формування та розвитку правової держави в умовах окупації окремих територій України; особливості конституційно-правової відповідальності суб’єктів державно-владних відносин; трансформація принципів земельного права України на сучасному етапі регулювання земельних відносин; цивільно-правові та етичні проблеми донорства в Україні та ін.
Зокрема, викладачі кафедри здійснюють діяльність в сфері дослідження ефективності чинного законодавства та його удосконалення. Беруть участь в підготовці та обґрунтуванні пропозицій щодо вдосконалення законодавства України, спрямованих на імплементацію норм ЄС до національного законодавства.
Значну увагу кафедра приділяє роботі зі студентами. На сьогоднішній день у розпорядженні юридичного факультету є зал судових засідань, проведення занять у якому дозволяє студентам набути практичних навичок у сфері юриспруденції. Обдаровані студенти залучаються до написання наукових робіт, статей, участі у студентських конференціях, культурно-масових та спортивних заходах Університету Короля Данила.
Навчальний процес забезпечує колектив професорсько-викладацького складу кафедри: к.ю.н., доцент Жукевич Ігор Васильович, к.ю.н., доцент Турчак Ірина Олександрівна, к.ю.н. Бабецька Іванна Ярославівна, к.ю.н., доцент Грицкевич Сергій Геннадійович, к.ю.н., доцент Книш Віталій Васильович, к.ю.н. Длугош Оксана Іванівна, викл. Косьмій Леся Романівна, викл. Громко Володимир Ярославович, асист. Ілин Наталя Ігорівна, викл. Шулятицький Святослав Ігорович.

ЖУКЕВИЧ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент.
Освіта:
У 2001 р. закінчив навчання в Міжнародному науково-технічному університеті за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію магістр права, викладач юридичних дисциплін.
З 2004 року – здобувач кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва (на сьогодні Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького).
У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Динаміка явних та неявних принципів права» за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень (науковий керівник д.ю.н., професор Козловський А. А.)
У 2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного права і процесу.
Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.
Професійна діяльність:
2001 – 2008 рр. – викладач кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва (на сьогодні Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького);
2008 – 2012 рр. – старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
2012 – 2013 рр. – доцент кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
2013 – 2014 рр. – завідувач кафедри цивільного права і процесу, проректор з навчально-методичної роботи (по суміщенню) Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
2014 – 2015 рр. – доцент кафедри цивільного права і процесу, проректор з навчально-методичної роботи (по суміщенню) Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
2015 р. – по даний час – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: дослідження теоретичних та практичних питань цивільного судочинства, проблем виконавчого провадження, загальнотеоретичних закономірностей становлення, розвитку та функціонування процесуального права.
Навчальні курси: цивільний процес; виконавче провадження; проблеми виконання судових рішень в Україні.

КОРОЄД СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

доктор юридичних наук, завідувач кафедри

Освіта:

У 2006 р. закінчив навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію спеціаліст права.

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Судовий розгляд справ про адміністративні проступки»  за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (науковий керівник к. ю. н., доцент Лошицький Михайло Васильович)

У 2014 році захистив докторську дисертацію на тему «Процесуальне забезпечення ефективності цивільного судочинства» за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Професійна діяльність:

листопад 2015 р. – по даний час – завідувач кафедри цивільного права і процесу

Наукові інтереси: дослідження практичних питань цивільного судочинства, теоретичні та практичні аспекти застосування цивільно-правової відповідальності; процесуальне забезпечення ефективності цивільного судочинства.

Навчальні курси: цивільний процес; актуальні проблеми цивільного судочинства.

КУШЕРЕЦЬ ДАРИНА ВАСИЛІВНА

доктор юридичних наук, професор кафедри

Освіта:

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Зовнішньоекономічний механізм розвитку інноваційного потенціалу України»  за спеціальністю  08.05.01- – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему «Охорона та захист майнових прав у сфері договірного права: проблеми теорії і практики» за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Наукові інтереси: дослідження теоретичних та практичних питань договірного права; проблеми договірного права; позадоговірні відносини.

Навчальні курси: цивільне право; договірне право; цивільне законодавство та договірні відносини.

ГРИЦКЕВИЧ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

 кандидат юридичних наук, доцент.
4Освіта:
1978 – 1983 рр. – навчання на історико-педагогічному факультеті Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В. Стефаника (вчитель історії та суспільствознавства, педагог – організатор позакласної виховної роботи).
1994 – 1997 рр. – навчання в Національній академії внутрішніх справ України (спеціальність «правознавство», кваліфікація «спеціаліст»).
У квітні 2002р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Конституційні екологічні права людини й громадянина та діяльність ОВС по їх забезпеченню» за спеціальністю 12.00.02. конституційне право; в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка (науковий керівник к.ю.н. професор Олійник А.Ю.).
У 2008 р. МОН присвоєно вчене звання доцента по кафедрі цивільного права та процесу (номер атестату 12дц № 018925).
Автор понад 33 наукових та науково – методичних праць.
Професійна діяльність:     
1983 – 1986 рр. вчитель історії в ЗСШ с. Надорожна Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл., ВШ с. Милування Тисменецького р-ну Івано-Франківської обл.;
1986 – 1988 р. – Служба в Збройних Силах;
1988-1989 р. – військовий керівник СШ № 9 м.Івано-Франківська;
1989 – 1993 р. – заступником директора СШ № 14 з виховної роботи;
жовтень 1993 – 01.10.2011 р. проходив службу в органах МВС України;
1993 – 1996 р. заступник начальника курсу Івано-Франківського училища міліції;
жовтень 1996 р. – травень 1998 р. – викладач кафедри загальноюридичних дисциплін Прикарпатської філії НАВС України;
травень 1998р. – листопад 2003 р. – старший викладач кафедри загальноюридичних дисциплін Прикарпатської філії НАВС України;
листопад 2003 р. – 01.10.2011 р.полковник міліції; начальник кафедри цивільного права і процесу Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ;
01.09.2011 р. – по даний час – професор кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського Університету права ім. Короля Данила Галицького. 
Наукові інтереси: дослідження теоретичних та практичних питань цивільного права та застосування цивільного законодавства в галузі особистих немайнових прав людини за умов глобалізації навколишнього середовища.
Навчальні курси: цивільне право, трудове право, теорія і практика складання процесуальних документів в цивільних справах.

КНИШ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

 кандидат юридичних наук, доцент.
5Освіта:
1996 – 2001 рр. – навчання в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника (юрист, викладач права).
2001 – 2004 рр. – навчання в аспірантурі Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.
У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Принципи земельного права України» за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право (науковий керівник: член-кореспондент НАН України, академік АПрН України, д.ю.н., професор Семчик В.І.).
Професійна діяльність:
01.11.2001 – 01.11.2004 рр. – асистент кафедри теорії та історії держави і права.
01.11.2004 – 01.09.2008 рр. – доцент кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.
01.09.2008 – 02.11.2009 рр. – доцент Навчально-консультаційного центру Одеської національної юридичної академії у м. Івано-Франківську.
02.11.2009 – по даний час – доцент кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: дослідження проблеми принципів земельного права України; проблеми функціонування та розвитку правової держави на сучасному етапі державотворення і правотворення; науково-теоретичне дослідження конституційно-правової відповідальності суб’єктів державно-владних відносин; дослідження проблем правового статусу населення на окупованих територіях України.
Навчальні курси: екологічне право, земельне право, аграрне право, експертна оцінка землі.

ДЛУГОШ ОКСАНА ІВАНІВНА

кандидат юридичних наук.
7Освіта:
2004 – 2009 рр. – навчання в Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр-права.
2010 – 2013 рр. – здобувач Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук.
У 2013 році захистила дисертацію на тему «Недійсність правочинів з дефектами волі» за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (науковий керівник к.ю.н., доцент Калаур І.Р.)
Професійна діяльність:
2009 – 2011 рр. – викладач кафедри цивільного права юридичного факультету Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ;
2011 р. – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету навчально-наукового інституту права, психології та економіки Львівського державного університету внутрішніх справ;
2012 – 2013 рр. – старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету навчально-наукового інституту права, психології та економіки Львівського державного університету внутрішніх справ;
2013 р. – по даний час – доцент кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: дослідження теоретичних і практичних проблем, пов’язаних із визначенням підстав і правових наслідків визнання недійсними правочинів, вчинених з дефектами волі; вивчення проблемних аспектів правового регулювання реклами й зв’язків з громадськістю.
Навчальні курси: цивільне право України; трудове право; право в галузі реклами та зв’язків з громадськістю; сімейне право України.

КОСЬМІЙ ЛЕСЯ РОМАНІВНА

викладач, начальник відділу кадрів університету.
6Освіта:
У 2004 р. з відзнакою закінчила навчання в Міжнародному науково-технічному університеті і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права.
У 2012 р. здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» в Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького.
Професійна діяльність:
2001 – 2002 рр. – інспектор відділу кадрів КП «ЕСПО».
2002 – 2004 рр. – інспектор відділу кадрів Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва.
2004 – 2012 рр. – викладач кафедри цивільного права і процесу та заступник начальника відділу кадрів Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва (з 01.08.2007 року – Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького).
З вересня 2012 року – по даний час – начальник відділу кадрів та викладач кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Автор 12 наукових та науково-методичних праць, в тому числі навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України.
Наукові інтереси: дослідження актуальних проблем трудового права, зокрема в сфері реформування трудового законодавства.
Навчальні курси: трудове право.

ГРОМКО ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ

викладач.
Освіта:
2003 – 2008 рр. – навчання в Львівському національному університеті ім. Івана Франка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію магістр-права.
2011 – 2015 рр. – здобувач Львівського Державного університету Внутрішніх справ за спеціальністю 12.00.08. – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Професійна діяльність:
19.10.2006р. – 2008 рр. – юрисконсульт в структурному підрозділі «Львівенергоавтотранс» ВАТ «Західенерго».
З 01.09.2009р. – – по даний час – викладач кафедри цивільного права та процесу Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: кримінальне право; господарське право та процес зокрема, у сфері державної реєстрації і діяльності суб’єктів господарювання, санація та банкрутство.
Навчальні курси: господарське право; господарський процес; підприємницьке право; господарське законодавство; практика складання процесуальних документів у цивільних справах.

ІЛИН НАТАЛІЯ ІГОРІВНА

асистент кафедри.
9Освіта:
2008 – 2011 рр. – навчання в Західноукраїнському економіко-правничому університеті.
2011 – 2013 рр. – навчання в Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького (юрист).
Професійна діяльність:
2013 р. – по даний час – асистент кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: проблеми застосування юридчиної психології в умовах розвитку інформаційних технологій, правова поведінка суспільних груп, місце правової психології в системі правосвідомості.
Навчальні курси: юридична психологія.

ШУЛЯТИЦЬКИЙ СВЯТОСЛАВ ІГОРОВИЧ

викладач, юрист юридичного відділу університету.
10Освіта:
2003 – 2007 рр. – навчання на юридичному факультеті в Приватному вищому навчальному закладі «Івано-Франківському інституті права, економіки та будівництва» (бакалавр права).
2007 – 2009 рр. – навчання на юридичному факультеті в Приватному вищому навчальному закладі Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького (магістр права).
Професійна діяльність:
вересень 2009 р. – січень 2010 р. – викладач кафедри екологічного, трудового та адміністративного права університету;
січень – серпень 2010 р. – інспектор відділу кадрів університету;
вересень 2010 р. – 01 липня 2012 р. – викладач кафедри теорії та історії держави і права
2012 р – 2015 рр. – викладач кафедри теорії та історії держави і права, юрист юридичного відділу університету
2013-2015 рр. – забезпечує функціонування Юридичної клініки Приватного вищого навчального закладу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
2015 р. – по даний час – викладач кафедри цивільного права і процесу, юрист юридичного відділу університету
Наукові інтереси: дослідження теоретичних та практичних питань цивільного процесу, конституційних аспектів правового статусу особи.
Навчальні курси: основи правознавства; правознавство; вступ до спеціальності «Правознавство», цивільний процес.

БАБЕЦЬКА ІВАННА ЯРОСЛАВІВНА

кандидат юридичних наук
БезымянныйОсвіта:
2003 – 2008 рр. – навчання в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр-права.
2009 – 2012 рр. – навчання в аспірантурі Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
У 2014 році захистила дисертацію на тему «Здійснення та захист переважних прав в корпоративних правовідносинах» за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (науковий керівник к.ю.н., доцент Калаур І.Р.)
Професійна діяльність:
2009 р. – юрист в юридичному відділі ДП ВО «Карпати»
2013 р. – викладач кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького
2014 р. – по даний час – доцент кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: дослідження актуальних проблем корпоративного права; науково-теоретичне дослідження проблематики розвитку цивільних правовідносин; проблеми імплементації законодавства ЄС щодо здійснення майнових та особистих немайнових прав в сфері інтелектуальної власності.
Навчальні курси: цивільне право; актуальні проблеми цивільних правовідносин; право інтелектуальної власності; інтелектуальна власність; корпоративне право; міжнародне приватне право.

ТУРЧАК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент.
2Освіта:
1993 – 1998 р. – навчання в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (юрист).
1998 – 2002 рр. – навчання в аспірантурі Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
У 2009 році захистила дисертацію на тему «Правове регулювання договорів поставки в умовах ринкових реформ в Україні (цивільно-правовий аспект)» за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (науковий керівник д.ю.н., професор Харитонова О.І.)
У 2013 р. – присвоєно вчене звання доцента.
Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.
Професійна діяльність:
1998 – 1999 рр. – викладач кафедри документо- та правознавства Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу;
2002 – 2008 рр. – викладач кафедри цивільного права і процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
2008 – 2009 рр. – викладач кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківський НКЦ Одеської національної юридичної академії;
2009 р. – по даний час – доцент кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: дослідження теоретичних та практичних питань цивільного права та застосування цивільного законодавства, зокрема, у сфері договірних та позадоговірних зобов’язань, сімейних правовідносин, спадкових правовідносин.
Навчальні курси: цивільне право; проблеми договірного права; позадоговірні зобов’язання; проблеми речового права; цивільне законодавство та договірні відносини.

Кафедра економічної теорії та управління персоналом імені академіка УАН Зіновія Маніва

Кафедра економічної теорії та управління персоналом ім. академіка УАН Зіновія Маніва
Однією з найстаріших, фундаментальних і базових кафедр економічного факультету Університету Короля Данила є кафедра економічної теорії та управління персоналом ім. академіка УАН Зіновія Маніва.
Історія кафедри бере свій початок із 1997 року, коли було розпочато підготовку фахівців із галузі знань «Економіка та підприємництво». В той час кафедрою завідував к.е.н., професор, академік УАН Манів Зіновій Олексійович. І в честь видатного вченого, суспільно-політичного діяча та поета-філософа була названа кафедра.
Кафедра економічної теорії та управління персоналом ім. академіка УАН Зіновія Маніва здійснює:
– навчальну і методичну діяльність із фундаментальних економічних дисциплін, що викладаються для студентів економічного факультету;
– здійснює підготовку фахівців із управління персоналом та економіки праці.
“Управління персоналом та економіка праці” – порівняно новий напрям підготовки, який належить до галузі знань “Економіка і підприємництво”, та за умов ринкової моделі економіки є досить престижною та вельми дефіцитною спеціальністю. Пояснюється це тим, що попит на таких фахівців щороку зростає, адже ефективна діяльність будь-якої організації багато в чому залежить від налагодженої роботи команди співробітників, яку покликаний забезпечити спеціаліст з управління персоналом. Слід зазначити, що функції менеджера персоналу значно розширилися (крім традиційного кадрового діловодства тепер він займається ще й моделюванням робочих місць, маркетингом, розвитком і мотивацією персоналу), а також підвищився його статус (сучасні менеджери персоналу входять до складу вищого керівництва компаній і беруть участь у стратегічному управлінні бізнесом). Такі зміни пояснюються тим, що роботодавці переглянули своє ставлення до персоналу в цілому, який тепер визнається однією із головних конкурентних переваг компаній на ринку.
Унікальність фахівців даної спеціальності ще й в тому, що вони потрібні у всіх сферах діяльності, на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, тому перспективи працевлаштування у випускників напряму “Управління персоналом та економіка праці” досить широкі. Більше того, маючи достатні знання і навички, глибоке розуміння економічних процесів і лідерські якості, фахівці з управління персоналом та економіки праці можуть займатися власним бізнесом. Зрештою, вдосконалення роботи державних установ соціальної сфери (управлінь і відділів соціального захисту, пенсійного фонду, центрів зайнятості) та місцевого самоврядування також сприяє виникненню нових робочих місць.
Професорсько-викладацький штат кафедри складається з фахівців високої кваліфікації, які мають багаторічний педагогічний, практичний та науковий досвід роботи.

ЛЕГКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук
Легкий В.ІОсвіта:
1997 – 2000 рр. – Тлумацький сільськогосподарський технікум (здобув кваліфікацію бухгалтера);
2000 – 2003 рр. – ПВНЗ «Бучацький інститут менеджменту і аудиту» (здобув спеціальність «Облік і аудит», присвоєно кваліфікацію економіста);
2005 – 2006 рр. – Тернопільський державний економічний університет (отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію магістра з обліку і аудиту);
2010 – 2012 рр. аспірант – ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» за спеціальностю 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»; в результаті успішного захисту дисертації отримав диплом доктора філософії, кандидата економічних наук; тема дисертації: “Поліпшення зайнятості населення в праценадлишковому регіоні”.
Професійна діяльність:
01.09.2003р. – 01.09.2012 р. – працював на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента кафедри обліку і аудиту Бучацького інституту менеджменту і аудиту;
01.09.2012р. – 12.08.2013 р. – завідувач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних систем Бучацького інституту менеджменту і аудиту»;
01.09.2013р. – 30.11.2013 р. – доцент кафедри економічної теорії та управління персоналом імені академіка УАН З. Маніва;
З грудня 2013 р. – і потеперішній час – завідувач кафедри економічної теорії та управління персоналом імені академіка УАН З. Маніва.
Наукові інтереси: регулювання зайнятості та безробіття населення, мотивація персоналу та управління трудовим потенціалом.

КРИХОВЕЦЬКИЙ ІВАН ЗЕНОВІЙОВИЧ

Заступник декана економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент

Освіта:
1998 – 2001 рр. – ПВНЗ Інститут права, економіки та будівництва, економічний факультет, спеціальність «Облік і аудит».
2002 – 2003 рр. – Міжнародний науково-технічний університет, спеціальність «Міжнародна економіка»
2011 році як пошукач Тернопільського національного університету захистив кандидатську десертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Управління маркетинговими заходами на підприємствах туристичної галузі».
Професійна діяльність:
З 2001 – го і потеперішній час викладацька діяльність;
Наукові інтереси: розвиток туризму.

ІВАШКІВ ТАРАС СТЕПАНОВИЧ

Декан економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент
Освіта:
1996 – 2001 рр. Тернопільська академія народного господарства, спеціальність менеджмент організацій.
2001 – 2005 рр. аспірант – Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»; в результаті успішного захисту дисертації отримав диплом кандидата економічних наук; тема дисертації: «Еконічна ефективність використання сільськогосподарської техніки в аграрних підприємствах»
Професійна діяльність:
2009 – 2010 рр. викладач кафедри технічного менеджменту Тернопільської академії народного господарства;
2010 – 30.112013 р. – завідувач кафедри економічної теорії та управління персоналом імені академіка УАН З. Маніва Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
З грудня 2013 р. і по нині декан економічного факультету.
Наукові інтереси: вивчення виробничого потенціалу АПК та ефективності використання сільськогосподарської техніки.

ПЕРОВИЧ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Професор кафедри, кандидат економічних наук, доцент

 Освіта:
1957 – 1962 рр. Львівський торгово-економічний інститут, спеціальність «Товарознавство».
1993 році як пошукач Львівського відділення інституту економіки АНУ захистив кандидатську десертацію за спеціальністю 08.00.05 «Економіка, планування, організація, управління народним господарством і його галузями», на тему «Розвиток організаційно-економічних методів управління збільшення виробництва товарів народного вжитку і поповнення товарних ресурсів».
Професійна діяльність:
1962 – 1990 рр. працював в системі державної і кооперативної торгівлі, на керівних посадах оптової та роздрібної торгівлі;
1991 – 1993 рр. голова правління Івано-Франківської облспоживспілки;
1996 – 1999 рр. начальник адміністративно-господарського управління Івано-Франківської податкової адміністрації;
1999 – 2001 рр. доцент кафедри в Коломийському інституті «Управління прирдними ресурсами»;
З 2001 р. до сьогодні професор кафедри економічної теорії та управління персоналом імені академіка УАН З. Маніва Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: організація управління виробничими і комерційними організаціями та підприємствами в ринкових умовах.

РОМАНЧУКЕВИЧ МАР’ЯНА ЙОСИПІВНА

Кандидат економічних наук, доцент
12345Освіта:
1996 – 2001 рр. – Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, факультет економіки та менеджменту, спеціальність «Менеджмент організацій»;
2001 – 2002 рр. – Тернопільська академія народного господарства, спеціальність «Міжнародна економіка».
2003 – 2006 рр. – аспірантка Тернопільського державного економічного університету за спеціальністю 08.06.01. «Економіка, організація та управління підприємствами»; в результаті успішного захисту дисертації отримав диплом кандидата економічних наук; тема дисертації: “Формування системи інформаційного забезпечення управління маркетинговою діяльністю підприємств”.
Професійна діяльність:
2001 – 2010 рр працювала на посадах: викладача (2001-2003 рр.), старшого викладача (2003-2007 рр.), доцента (2007-2010 рр.) в Івано-Франківському інституті менеджменту.
З 2010 року по даний час доцента кафедри економіки в навчально-консультаційному центрі Київського національного транспортного університету в м. Івано-Франківську за сумісництвом.
З вересня 2015 доцент кафедри економічної теорії та управління персоналом імені академіка УАН З. Маніва.
Наукові інтереси: маркетингові дослідження діяльності українських підприємств в сучасних ринкових реаліях, інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємств.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Кафедра перекладу та філології

Історія кафедри перекладу та філології

Ефективне вивчення іноземних мов на високому рівні забезпечує кафедра перекладу та філології, що була організована у 2011 році і стала випусковою у структурі факультету у 2015 році з напряму підготовки «Філологія» (переклад).
У складі кафедри працюють висококваліфіковані викладачі – 1 доктор наук, 2 кандидати наук, 1 доцент та 4 викладачі, – які мають досвід навчання, стажування та тривалого перебування за кордоном і є носіями не тільки глибоких знань з іноземної мови, але й виразниками культури країн, мови яких вивчаються на кафедрі – англійської, німецької та французької.
Викладачі кафедри забезпечують викладання таких професійно орієнтованих дисциплін: іноземної та української мов (за професійним спрямуванням), практичної фонетики, практичної граматики, практики перекладу, лінгвокраїнознавства, практики усного і писемного мовлення, вступу до мовознавства, теорії перекладу, порівняльної лексикології, порівняльної граматики, порівняльної стилістики.
Основними напрямами наукових досліджень викладачів кафедри є комунікативна лінгвістика, лінгвістична прагматика, теоретичні та прикладні проблеми перекладу, порівняльне мовознавство, сучасна українська мова, ділове мовлення.
Одним із важливих факторів є залучення до викладання носія іноземної мови – Джона Дюргема (Сполучені Штати Америки), який систематично проводить практичні заняття зі студентами університету.
На базі кафедри діє театральний гурток, учасники якого готують п’єси українських та зарубіжних драматургів, та гурток англійської мови «English Corner», в якому бере участь носій мови, викладачі та студенти університету.

ІРИНА МИХАЙЛІВНА МІСЯГІНА

Завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент
Місягіна Ірина МихайлівнаОсвіта:
• 1999 – 2004 рр. – навчання в Національному університеті “Львівська політехніка”; кваліфікація “Перекладач – англійська, німецька мови”;
• 2008 – 2011 рр. – аспірантка Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 “Германські мови”; в результаті успішного захисту дисертації отримала диплом доктора філософії, кандидата філологічних наук.
Професійна діяльність:
• 2010 – 2011 рр. – викладач англійської мови, заступник завідувача кафедри іноземних мов Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
• 2011 р. – до нині – завідувач кафедри перекладу та філології Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: комунікативна лінгвістика, теорія мовних актів, лінгвістична прагматика, міжкультурна комунікація.
Навчальні курси: іноземна мова, іноземна мова за професійним спрямуванням (спец. “Реклама та зв’язки з громадськістю”), іноземна мова за професійним спрямуванням (спец. “Правознавство”), іноземна мова за професійним спрямуванням (спец. “Архітектура”).

МИХАЙЛЕНКО ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Доктор філологічних наук, професор кафедри
МИХАЙЛЕНКО ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧОсвіта:
1968 – випускник П’ятигорського державного педагогічного інституту іноземних мов; спеціальність«Англійська, німецька мови»;
1968 – 1973 рр. – аспірант
к.ф.н. (Москва, 1973), д.ф.н. (П’ятигорськ, РФ, 2003), д.ф н. (Київ, КНУ ім.Тараса Шевченка,2012).
Професійна діяльність:
• 1980 – 2008 рр. – завідувач кафедри англійської мови Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича;
• 2008 – 2013 рр. – завідувач кафедри сучасних європейських мов Буковинського державного фінансово-економічного університету (м. Чернівці);
• 2015 р. – до сьогодні – професор кафедри перекладу та філології Івано-Франківського університету права імені Данила Галицького.
Наукові досягнення:
• керування науковою роботою аспірантів(16 захищених кандидатських дисертацій), магістрантів, студентів, консультації докторантів; рецензування та опонування;
• член Вченої ради по захисту дисертацій Київського міського педагогічного університету (з 2015р.) та Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (до 2008 р.);
• автор словників, посібників та 500 публікацій з германських мов,типології, семантики, граматики, перекладу та методики викладання та словників і посібників;
• член редколегії наукових вісників ЧНУ, БДФЕУ, Прикарпатського НУ, Міжнародного збірника наукових записок із культурології (Самара, РФ);
• читання лекцій, переклади; виступи з доповідями, проходження стажування в університетах Канади та США;
Навчальні курси: вступ до мовознавства, теорія перекладу.
Нагороди:
• Міжнародна медаль пошани Американського бібліографічного інституту, 2003р.(WorldMedalOfHonor, AmericanBibliograpicalInstitute, USA, 2003).
• звання «Людина року ‒ 2009» (ManOfTheYear 2009 representingUkraine). OutstandingContributionstoCountryasrecognized by the American BibliograpicalInstitute, USA, July 17,2009);
• Знак «Відмінник освіти України»,
• Почесна грамота Міністерства освіти України,
• Його ім’я занесено до міжнародної енциклопедії «Хто є хто» [див.: Міжнародний довідник «WhoisWho» за 2002/2003р].

ГЕРАСИМІВ ЛІЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА

Герасимів Лілія ЯрославівнаОсвіта:
• вересень 2007 р. – липень 2008 р. – навчання у вищій школі James Madison High School, Нью-Йорк, США;
• 2009 – 2014 рр. – навчання на факультеті іноземних мов ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, диплом магістра (з відзнакою) за спеціальністю “Англійська мова та література”;
• 2014 – до сьогодні – аспірантка ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (без відриву від виробництва).
Професійна діяльність:
• 2014 р. – до сьогодні – член Всеукраїнської асоціації викладачів англійської мови TESOL-UKRAINE та Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики (УАКЛІП);
• 2014 р. – до сьогодні – викладач кафедри перекладу та філології Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Навчальні курси: англійська мова (за професійним спрямуванням).
Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, лінгвопрагматика, теорія міжкультурної комунікації та методика викладання іноземних мов.

ДАНИЛЮК ІННА ВАСИЛІВНА

Данилюк Інна ВасилівнаОсвіта:
• 2004 – 2009 рр. – навчалася в ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” на філологічному факультеті; після успішного захисту магістерської роботи отримала диплом магістра з відзнакою та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури;
• 2009 – 2012 рр. – навчалася в аспірантурі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, була обрана членом Вченої ради університету (від аспірантів і докторантів);
• 2013 р. – успішно захистила кандидатську дисертацію на тему “Концепт “сміх” в українському художньому дискурсі початку ХХІ століття”, на підставі чого присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 “Українська мова”.
Професійна діяльність:
• листопад 2012 року – червень 2013 року – викладач української мови кафедри філології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”;
• грудень 2012 року – до сьогодні – викладач української мови та літератури Інституту післядипломної освіти та до університетської підготовки ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”;
• 2012 р. і дотепер – викладач кафедри філології Коломийського інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
• 2013 р. і досі – доцент кафедри перекладу та філології ПВНЗ “Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького”.
Наукові інтереси: семантика слова і тексту, лінгвістичний аналіз тексту, концептологія, комунікативна лінгвістика, реклама та ПР, зарубіжна реклама.
Навчальні курси: «Українська мова за професійним спрямуванням»,«Сучасна українська літературна мова (лексика та фразеологія, морфеміка і словотвір)», «Ділове спілкування»; «Українська література» (коледж), «Світова література» (коледж), «Зарубіжна реклама та ПР», «Реклама та ПР в Інтернеті».

ГАСЮК НАТАЛІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА

Гасюк Наталія ВладиславівнаУ 1992р. закінчила з відзнакою Прикарпатський педагогічний інститут ім. В. Стефаника. Отримала диплом викладача української мови та літератури, англійської мови. Педагогічну діяльність розпочала у 1992р. як вчитель англійської мови у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №20 м.Івано-Франківська. З 2003р. працювала вчителем англійської мови у міській гімназії №3. Очолювала методоб’єднання вчителів іноземних мов гімназії, була постійним учасником журі ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з англійської мови, вчитель вищої категорії. З 2008р. працює викладачем англійської мови Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. У 2011 р. присвоєно звання доцента університету. Педагогічний стаж ─ 21 рік.
До сфери наукових інтересів входить міжкультурна комунікація та інноваційні методи навчання.

ПУШ ОЛЕКСАНДРА МИХАЙЛІВНА

Пуш Олександра Михайлівна

Освіта:
• 1992‒1999 рр. ‒ студентка англійського відділення факультету іноземних мов ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», диплом філолога, викладача англійської мови та літератури;
• 2001‒2002 рр. ‒ студентка Göthe Institut в м. Бремен (Німеччина), міжнародний сертифікат DSH-prüfung (C 1);
• 2002‒2004 рр. ‒ студентка економічного факультету Бременського університету.
Професійна діяльність:
• 1999‒2001 рр. ‒ викладач іноземної мови в Отинійському професійно-технічному училищі;
• 2009-2015 рр. ‒ викладач англійської та німецької мов у Рогатинській спеціалізованій школі I-III ст. №1 із поглибленим вивченням іноземних мов ;
• 2015 ‒ до сьогодні ‒ асистент кафедри перекладу та філології Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Навчальні курси: іноземна мова(практична граматика), іноземна мова за професійним спрямуванням.

МАНУЛЯК МАРІЯ СТЕПАНІВНА

Мануляк Марія СтепанівнаОсвіта:
2000 ‒ 2010 рр.– ученицяЗОШ №10, м. Івано-Франківськ.
2010‒2015 – студентка ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», факультет іноземних мов, спеціальність «Мова і література», кваліфікація «Філолог, викладач англійської, німецької мов та зарубіжної літератури».
Професійна діяльність:
2015р. ‒до сьогодні – викладач кафедри перекладу та філології Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: методика викладання англійської мови, лінгвокраїнознавство, лінгвістична прагматика, мовленнєва комунікація.
Навчальні курси: англійська мова, англійська моваза професійним спрямуванням.

Богайчук Ольга Степанівна

фото _БогайчукОсвіта:

2003−2007 рр. –студентка Коломийського педагогічного коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,кваліфікація  «Вчитель англійської мови» ;

2007‒2013 – студентка ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», факультет іноземних мов, спеціальність «Мова і література», кваліфікація «Філолог, викладач англійської мовита зарубіжної літератури».

Професійна діяльність:

2007−2016 рр. − вчитель англійської мови у Марківській ЗОШ І-ІІ ступенів;

2009−2010 рр. − вчитель англійської мови в Коломийській ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів;заступник директора школи;

2016р. ‒до сьогодні – викладач кафедри перекладу та філології Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.

Навчальні курси: англійська мова, англійська мова за професійним спрямуванням.

Наукові інтереси:лінгвістика тексту,переклад.

Зварич Олена Ігорівна

zvarychОсвіта:

 • 1996‒2001 рр. ‒ студентка англійського відділення факультету іноземних мов Прикарпатського університету імені Василя Стефаника», диплом філолога, спеціаліста з англійської мови та літератури;
 • 1998р. ‒ студентка Інституту лінгвістики NSTSУніверситету Республіки Мальта, міжнародний сертифікат № 902308(В2);
 • 2005‒2006 рр. ‒ студентка економічного факультету Тернопільського державного економічного університету;

2010 – 2013 рр. – здобувач кафедри економічної кібернетики ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаниказа спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; в результаті успішного захисту дисертації отримала диплом кандидата економічних наук.

Професійна діяльність:

 • 2005 ‒2007 рр. (2012 ‒2013 рр.)‒ асистент кафедри іноземних мов та країнознавстваІнституту туризму та менеджментуПрикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 • з 2004 року ‒ координатор та консультант проектів технічної допомоги ЄС,USAID, CIPE;
 • з 2003 року ‒перекладач (усний/ письмовий);
 • 2016‒по теперішній час ‒ асистент кафедри перекладу та філології Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.

Навчальні курси: практика перекладу, іноземна мова за професійним спрямуванням (спеціальності: “Правознавство”,“Архітектура”, “Програмна інженерія”).

Марусик Леся Ярославівна

marusyk

Освіта:
• 2008−2013рр. ‒ студентка ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», факультет іноземних мов, спеціальність «Мова і література (англійська)», кваліфікація «Філолог, викладач англійської, німецької мов та зарубіжної літератури»;
• 2013‒2016 рр. ‒ студентка ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», юридичний факультет, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Юрист».

 

Професійна діяльність:

 • 2013 р. – перекладач в Туристичній асоціації Івано-Франківської області;
 • 2013 р. −по теперішній час ‒ вчитель німецької та англійської мов в Івано-Франківській ЗОШ №22;
 • 2016 р. ‒ по теперішній час ‒ асистент кафедри перекладу та філології Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.

Наукові інтереси: методика викладання англійської мови, лінгвокраїнознавство, мовознавство, комунікація.

Навчальні курси: англійська мова, англійська мова за професійним спрямуванням (спец. «Правознавство», « Програмна інженерія»).

Подоляк Уляна Сергіївна

podolyak-foto-min

Освіта:

2010‒2015 рр. – студентка ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», факультет іноземних мов, спеціальність «Англійськамова і література», кваліфікація «Філолог, викладач англійської, німецької мов та зарубіжної літератури».

Професійна діяльність:

2016р. − викладач «Перших Київських курсів іноземних мов»

2016р. ‒до сьогодні – асистент кафедри перекладу та філології Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.

Наукові інтереси: методика викладання англійської мови,мовленнєва комунікація,лінгвокраїнознавство.

Навчальні курси: іноземна мова(практична фонетика), іноземна мова за професійним спрямуванням.

Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю

КАФЕДРА РЕКЛАМИ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Багато дрібниць стали важливими речами
завдяки правильній рекламі.
М.Твен

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю “Журналістика” зі спеціалізацією “Реклама та зв’язки з громадськістю”.
Професія рекламіста та ПР-фахівця – нині дуже перспективна, модна та престижна. Це одна з небагатьох професій, яка поєднує творчу роботу і достойну оплату праці, користується неабияким попитом серед роботодавців. Адже саме фахівець із зв’язків з громадськістю та реклами – професіонал, який може створити привабливий імідж будь-кому і для будь-чого. Фахівець з реклами та зв’язків з громадськістю відноситься до вищого менеджменту організації. Він вибудовує інформаційну політику фірми, корегує й зміцнює імідж, керує кризовими ситуаціями, створює рекламну продукцію, планує, проводить та контролює рекламні та PR-кампанії.
Такі спеціалісти, погодьтеся, необхідні будь-якій структурі.
Випускники – бакалаври з журналістики зі спеціалізацією “реклама та зв’язки з громадськістю” можуть обіймати такі посади:

журналіст;
керівник прес-служби;
начальник відділу (реклами, зв’язків з громадськістю);
прес-секретар;
менеджер зі зв’язків з громадськістю;
менеджер з реклами;
помічник-консультант керівника, депутата та ін.;
копірайтер – фахівець у сфері написання рекламних текстів;
креативний працівник;
екаунт-менеджер – спеціаліст рекламної агенції, який працює безпосередньо з клієнтом;
бренд-менеджер;
трафік-менеджер — спеціаліст відділу управління роботою над проектами в рекламній агенції;
арт-директор – керівник проекту в шоу-бізнесі, видавничій справі, кіно, дизайні, індустрії розваг тощо;
дизайнер реклами;
речник – особа, уповноважена виступати від імені організації, пропагувати серед аудиторії її політику та роз’яснювати конкретні акції
спічрайтер – укладач текстів, промов, виступів для високопосадовців, політиків, громадських діячів чи бізнесменів.
спеціаліст з медіапланування – фахівець, який вибирає оптимальні засоби реклами та розробляє детальну програму розміщення рекламних повідомлень в межах рекламної чи ПР-кампанії.
Висококласна підготовка фахівців за профільною освітньою програмою можлива завдяки творчому підходу викладачів кафедри.
Нині на кафедрі працює 4 кандидати наук, доценти, заслужені журналісти України та фахівці-практики з галузі реклами та зв’язків з громадськістю.

КОПИСТИНСЬКА ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент
Освіта:
1995-2000 рр. – Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, філологічний факультет. Диплом магістра української філології з відзнакою.
2001-2004 рр. – аспірантуру Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Тенденції сучасного вітчизняного книговидання: організаційний, тематичний та рекламно-промоційний аспекти (1991-2003 рр.)». Присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю «Журналістика».
2012 рік – присуджено вчене звання доцента.
Професійна діяльність:
1. Науково-педагогічна діяльність:
з вересня 2012 р. і досі – завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
1.09.09 – 2.09.12 рр. – доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
01.09.04-31.08.09 рр. – асистент кафедри журналістики Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
2. Журналістська діяльність:
– 1998-2000 рр. – Чернівецька обласна газета «Нова буковинська газета», оглядач;
– 2000-2001 рр. – Чернівецька обласна газета «Молодий буковинець», кореспондент;
– 2001-2002 рр. – Газета «Українське слово», м. Київ, редактор відділу;
– 2002-2003 рр. – редактор ВБФ «Книги України», м. Київ;
– 2005-2006 рр. – Івано-Франківська обласна газета «Газета.if.ua», редактор відділу;
– 2006-2011 рр. – «Газета по-українськи», власний кореспондент;
Друкувалась у журналі «Країна», газеті «Галичина».
Нагороди: диплом лауреата ІІІ премії видавництва «Смолоскип» за дослідження «Тенденції сучасного українського книговидання».
Наукові інтереси: історія видавничої справи, історія реклами в Україні та на Прикарпатті, проблеми соціальної реклами.
Навчальні курси: журналістика, видавнича справа, історія реклами, проблематика реклами.

РИЖИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ

Кандидат економічних наук, доцент
Освіта :
1973-1978 рр. – Київський державний університет ім. Т. Шевченка, економічний факультет, диплом викладача політичної економії, спеціаліста;
1980-1983 рр. – аспірантура Інституту економіки АН УРСР. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування і розподіл прибутку соціалістичних підприємств».
Присуджено науковий ступінь к.е.н. за спеціальністю 08.00.01 – політекономія;
1990 р. – присуджено вчене звання доцента.
Професійна діяльність:
Працював на посадах:
асистент кафедри політекономії Чернівецького держ. Університету;
асистент, старший викладач кафедри політекономії Івано-Франківського інституту нафти і газу;
старший викладач, доцент, в.о. зав. кафедри суспільних наук Івано-Франківського медичного інституту;
доцент, зав. кафедри маркетингу Галицької академії, проректор з навчально-методичної роботи, перший проректор, ректор Галицької академії;
професор кафедри фінансів, професор кафедри реклами і зв’язків з громадськістю Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Нагороди: відмінник освіти.
Наукові інтереси: рекламна діяльність в Україні та світі, сучасні проблеми паблік рилейшинз, формування та розвиток брендингу в Україні.
Навчальні курси: основи реклами і паблік рілейшинз. Вступ до спеціальності; теорія реклами; теорія ПР і брендинг; маркетинг дослідження в рекламі і ПР; рекламний менеджмент; мас-медійна реклама.

КАЧМАР ВІРА МИХАЙЛІВНА

Кандидат філологічних наук, доцент
качмарОсвіта:
1995-2000 рр. навчання в Чернівецькому державному університеті імені Ю.Федьковича, де й отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Українська мова і література” (диплом РН № 13856635) ;
2000-2003 рр. навчання в аспірантурі в Тернопільському національному університеті імені В.Гнатюка.
2007 рр. – Кандидат філологічних наук.
26 січня 2007 р. захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України (диплом ДК № 043109).
Професійна діяльність:
01.09.2006 р. – 29.12.2006 р. – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Бучацького інституту менеджменту і аудиту;
29.12.2006 р. – 06.03.2007 р. – викладач кафедри гуманітарних дисциплін Бучацького інституту менеджменту і аудиту;
06.03.2007 р. – 29.05.2007 р. – переведена на посаду заступника декана економічного факультету денної форми навчання Бучацького інституту менеджменту і аудиту;
29.05. 2007р. – 27.08.2012 р. – переведена на посаду декана економічного факультету Бучацького інституту менеджменту і аудиту.
03.09.2007 р.– зарахована доцентом кафедри гуманітарних дисциплін на умовах внутрішнього сумісництва;
03.09. 2012р. і на даний час, – прийнята в штат на посаду доцента кафедри журналістики та інформації Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, що перейменована з 28.08.2013р. з кафедри журналістики та інформації на кафедру реклами та зв’язків з громадськістю.
Наукові інтереси: дослідження літератури ХХ століття; мова рекламних текстів; ненормативне вживання іншомовної лексики у професійній сфері.
Навчальні курси: практична стилістика, літературний стиль, українська мова у професійному спілкуванні.

БОЙЧУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Заслужений журналіст України, кандидат політичних наук
Освіта:
1980-1985 – закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «журналістика»;
1998-2002 – закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «правознавство»;
12. 2014 – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук: «Засоби масової інформації як інститут громадянського суспільства в Україні (на прикладі західних областей) за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси (захист), к.п.л – диплом ДК №027403 від 26 лютого 2015 р.
Професійна діяльність:
1985-1986 – інженер-технолог, фотолаборант Івано-Франківського заводу «Геофізприлад».
1986- 1992 – редактор, коментатор Івано-Франківського облтелерадіокомітету
1992 – редактор студії телебачення Івано-Франківського АТ «Радіосервіс»
1992- 1993 – редактор, кореспондент Івано-Франківського міського телецентру
1993- 1994 – кореспондент Івано-Франківського телебачення «Канал-402»
1994 – ведучий програм обласного телебачення «Галичина»
1994-1995 – ведучий програм ПП «3-студія»
1995- 2007 – директор ПП «Бойчук-студія»
2008- 2013 – директор ТОВ «Медіа-холдинг»
2010- 2011 – викладач кафедри філософії та політології Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ
з вересня 2013 року і по даний час – викладач, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького
Нагороди: заслужений журналіст України (указ Президента України від 17 січня 2008 року).
Навчальні курси: теорія масової комунікації та інформації, комунікаційні технології, політичні комунікації, історія піар, іміджологія.
Наукові інтереси: мас-медіа як інститут громадянського суспільства, виборчі технології, політична реклама.

ГОВЕРА ОКСАНА ІВАНІВНА

Викладач
Освіта:
1993 – 1998 рр. – Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, філологічний факультет;
2003 – 2004 рр. – Університет нафти і газу – магістратура державного управління.
Професійна діяльність:
– 1998-2001 рр. – власкор ІА «Медіа простір»
– 2001-2005 рр. – прес-секретар голови ІФ ОДА
– З 2005- досі – директор «Бюро рекламно-інформаційного забезпечення» та головний редактор інтернет-видання briz.if.ua.
– З 2013 року – викладач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького
Наукові інтереси: організація роботи прес-служби, Організація роботи рекламної агенції, копірайтинг, теорія і методика рекламної і PR-творчості, креатив в рекламі.

СЕМЕНКОВИЧ НАДІЯ МИКОЛАЇВНА

Заслужений журналіст України, викладач
Освіта:
1976 р. – закінчила театральне відділення Харківського інституту мистецтв ім. І. Котляревського.
1992 – Львіський Державний університет ім. І.Франка (факультет журналістики).
Професійна діяльність:
1981 р. – Івано-Франківський обласний комітет з радіомовлення і телебачення. Найголовніші програми: «Театр перед мікрофоном», «Нові імена», «Інтерстудія», «На вівтар України», «Верховина».
– 1993 р. – редактор програм Івано-Франківського обласного телебачення «Галичина». Телепрограми: «Глухий кут», «Наші гості», «За філіжанкою кави», «Прочани в погонах», «Вітри мандрів», «Скарби Опілля», «Криворівні нема рівні», «Клятва Гіпократа», «На вітрах долі», «Світлиця Надії».
Нагороди:
Н. Семенкович — автор книги новел-есе «На паперті Колізею», за яку в 2004 році була удостоєна міської премії ім. І.Франка. За цими новелами в Івано-Франківському Академічному музично-драматичному театрі ім. І.Франка здійснена постановка вистави «Заробітчанки» (режисер Р. Держипільський), 2008 р. – отримано звання «Заслужений журналіст України»
Навчальні курси: риторика, теорія журналістики

Кафедра обліку і аудиту

Кафедра обліку і аудиту є однією із перших кафедр Університету Короля Данила та випускних кафедр економічного факультету. Історія кафедри бере свій початок із 1997 року, коли було розпочато підготовку фахівців зі спеціальності «Облік і аудит». На сьогодні кафедрою здійснюється підготовка студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр».

Професорсько-викладацький склад кафедри обліку і аудиту сформований із фахівців, які мають багаторічний педагогічний та практичний досвід роботи: к.е.н., доц. Борович Оксана Василівна, к.е.н., доц. Луцька Наталія Іванівна, к.е.н., доц. Пятничук Ірина Дмитрівна та старші викладачі кафедри Цюцяк Ігор Любомирович, Цюцяк Андрій Любомирович.

Задля підвищення ефективності навчального процесу викладачі кафедри впроваджують сучасні інформаційні технології, застосовують мультимедійні технічні засоби, а також використовують різноманітні форми навчання, спрямовані на активізацію самостійної роботи студентів. Викладачами кафедри створене належне методичне забезпечення для проведення лекційних, практичних та семінарських занять, а також самостійної роботи студентів.

Основними завданнями кафедри є забезпечення високоякісної підготовки фахівців, які здатні виконувати організаційні, обліково-аналітичні, планово-прогнозні та контрольні функції, вирішуючи при цьому завдання щодо формування облікової політики підприємства; організації облікових та аудиторських робіт; складання бухгалтерської звітності; підготовки і подання менеджерам різних ієрархічних рівнів інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень; організації внутрішньогосподарського контролю.

Студенти спеціальності «Облік і аудит» беруть активну участь у наукових конференціях, симпозіумах, круглих столах та олімпіадах. Практична підготовка студентів здійснюється на підприємствах, установах та організаціях регіону.

Випускники спеціальності «Облік і аудит» є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними у підприємницькій діяльності та на державній службі, працюють викладачами у навчальних закладах, обіймають посади керівників, головних бухгалтерів, провідних фахівців комерційних та фінансових відділів на підприємствах різних форм власності та видів економічної діяльності, в тому числі в аудиторських фірмах, банківських установах, в органах державного фінансового контролю та страхових компаніях тощо.

Борович Оксана Василівна

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Освіта:
• 1986 – 1989 рр. – студентка Тлумацького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку;
• 1989 – 1994 рр. – студентка Камянець-Подільського сільськогосподарського інституту, отримала кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку;
• 2010 р. – захист кандидатської дисертації; отримала вчений ступінь кандидата економічних наук (доктора філософії) зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); тема кандидатської дисертації: «Облік та аналіз непрямих витрат сільськогосподарських підприємств»;
• 2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Професійна діяльність:
• 1994 р. – бухгалтер-диспетчер, Тлумач заводоуправління;
• 1995 – 1998 рр. – викладач, Тлумацький сільськогосподарський технікум;
• 1997 – 1998 рр. – бухгалтер-економіст, комунальне господарство м. Тлумач;
• 1998 – 2007 рр. – викладач, старший викладач кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва;
• 2007 – 2011 рр. – старший викладач Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
• 2011 – 2013 рр. – заступник завідувача кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
• 2013 р. – до сьогодні – завідувач кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: фінансовий та управлінський облік у сільськогосподарських і переробних підприємствах.
На сьогодні у науковому доробку налічується понад 50 друкованих праць, в тому числі 1 начальний підручник, 24 статті.

Луцька Наталія Іванівна

Кандидат економічних наук, доцент
луцькаОсвіта:
• У 2003 році з відзнакою закінчила навчання в Міжнародному науково-технічному університеті і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Міжнародна економіка” та здобула кваліфікацію магістра міжнародної економіки. У 2006 році в цьому ж навчальному закладі здобула другу вищу освіту за спеціальністю “Правознавство” (кваліфікація – магістр права).
• 2011 р. – захист кандидатської дисертації; отримала вчений ступінь кандидата економічних наук (доктора філософії) зі спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини; тема кандидатської дисертації: «Розвиток єврорегіонів в системі транскордонного співробітництва України»;
• 2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Професійна діяльність:
• 2003 – 2007 рр. – викладач кафедри економічної теорії Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва;
• 2007 – 2011 рр. – викладач кафедри економічної теорії Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
• 2011 р. – до сьогодні – доцент кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: глобальна економіка та організація обліку і аудиту.
На сьогодні у науковому доробку налічується понад 40 друкованих праць, серед яких 1 начальний підручник, 22 статті.

П’ятничук Ірина Дмитрівна

Кандидат економічних наук
П'ятничук І.Д.(1)Освіта:
• 2002 – 2005 рр. – студентка Івано-Франківського комерційного технікуму; диплом молодшого спеціаліста з відзнакою; кваліфікація – молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку;
• 2005 – 2008 рр. – студентка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; диплом магістра з відзнакою; кваліфікація – економіст-бухгалтер, викладач економіки;
• 2011 – 2013 рр. – аспірантка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, спеціальність 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)». У результаті успішного захисту дисертації отримала диплом кандидата економічних наук. Тема захищеної дисертаційної роботи «Управлінський облік витрат у системі бюджетування на нафтопереробних підприємствах» (2013 р.).
Професійна діяльність:
• 2008 – 2009 рр. – фінансовий консультант з середнього і малого бізнесу в ІФУ АКІБ «УкрСиббанк»;
• 2009 – 2011 рр. – диспетчер деканату економічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
• 2009 – 2010 рр. – асистент кафедри теоретичної і прикладної економіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
• 2010 – 2011 рр. – асистент кафедри обліку і аудиту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
• 2013 р. – до сьогодні – доцент кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: обліково-аналітичне забезпечення системи управління підприємством.
На сьогодні в науковому доробку налічується понад 40 друкованих праць, серед яких 3 колективні монографії, 14 статей.

Цюцяк Андрій Любомирович

Старший викладач кафедри
Освіта:
• 1993-1996 рр. – студент Івано-Франківського комерційного технікуму; спеціальність «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності в торгівлі»;
• 1996-2001 рр. – студент Економіко-правничого інституту; спеціальність «Облік і аудит»;
• 2003-2004 рр. – студент Західноукраїнського економіко-правничого університету; спеціальність «Облік і аудит» (диплом магістра з відзнакою).
Підвищення кваліфікації:
• листопад – грудень 2001 р. Підготовка викладачів: підвищення кваліфікації; Компанія IBTCI у рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні» і Київський національний економічний університет;
• березень – квітень 2002 р. Підготовка викладачів: підвищення кваліфікації; Компанія IBTCI у рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні» і Київський національний економічний університет;
• жовтень 2005 р. Методи роботи з системою автоматизованого обліку «1С: Бухгалтерія 7.7.»;
• жовтень 2008 р. Методика викладання облікових дисциплін; Житомирський державний технологічний університет;
• грудень 2013 – квітень 2014 р. Курс підвищення кваліфікації; Науково-дослідний інститут ПВНЗ Івано-Франківського університету права.
Професійна діяльність:
• 1997 – 2001 рр. – бухгалтер Товариства з обмеженою відповідальністю «Амадіс»;
• 2001 – 2003 рр. – викладач кафедри обліку і аудиту Економіко-правничого інституту;
• 2003 – 2010 рр. – старший викладач кафедри обліку і аудиту Західноукраїнського економіко-правничого університету;
• 2010 р. – до сьогодні – викладач, старший викладач кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: облік, аналіз і контроль виробничо-торговельної діяльності підприємств ресторанного господарства.
На сьогодні у науковому доробку налічується понад 40 друкованих праць, серед яких 1 посібник та 18 статей.

Цюцяк Ігор Любомирович

Старший викладач кафедри
Освіта:
• 1993-1996 рр. – студент Івано-Франківського комерційного технікуму; спеціальність «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності в торгівлі»;
• 1996-2001 рр. – студент Економіко-правничого інституту; спеціальність «Облік і аудит»;
• 2003-2004 рр. – студент Західноукраїнського економіко-правничого університету; спеціальність «Облік і аудит» (диплом магістра з відзнакою).
Підвищення кваліфікації:
• листопад – грудень 2001 р. Підготовка викладачів: підвищення кваліфікації; Компанія IBTCI у рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні» і Київський національний економічний університет;
• березень – квітень 2002 р. Підготовка викладачів: підвищення кваліфікації; Компанія IBTCI у рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні» і Київський національний економічний університет;
• жовтень – листопад 2002 р. Підготовка викладачів: підвищення кваліфікації; Компанія IBTCI у рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні» і Київський національний економічний університет;
• грудень 2013 – квітень 2014 р. Курс підвищення кваліфікації; Науково-дослідний інститут ПВНЗ Івано-Франківського університету права.
Професійна діяльність:
• 1997 – 1999 рр. – бухгалтер Товариства з обмеженою відповідальністю «Амадіс»;
• 1999 – 2004 рр. – головний бухгалтер Товариства з обмеженою відповідальністю «Амадіс»;
• 2001 – 2003 рр. – викладач кафедри обліку і аудиту Економіко-правничого інституту;
• 2003 – 2010 рр. – старший викладач кафедри обліку і аудиту Західноукраїнського економіко-правничого університету;
• 2010 р. – до сьогодні – старший викладач кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: обліково-аналітичне забезпечення управління власним капіталом товариств з обмеженою відповідальністю.
На сьогодні у науковому доробку налічується понад 40 друкованих праць, серед яких 1 посібник та 19 статей.

Кафедра будівництва

Кафедра будівництва  створена 2008 р. і є структурним навчально-науковим підрозділом Університету Короля Данила та входить до складу факультету архітектури і будівництва.

Кафедра здійснює навчально-методичну, науково-дослідну та виховну роботу. Забезпечує викладання навчальних дисциплін для підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері промислового та цивільного будівництва за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» і «спеціаліст» за спеціальністю 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво». Процес підготовки фахівців повністю забезпечений навчально-методичним та інформаційним матеріалом, над розробкою та удосконаленням яких постійно працює професорсько-викладацький склад кафедри.

Кафедра активно займається науковою роботою, її професорсько-викладацький склад є постійним дописувачем фахових регіональних і національних періодичних видань. Викладачами кафедри видано ряд науково-практичних посібників та монографій, які використовуються у навчальному процесі.

Обдаровані студенти залучаються до написання наукових робіт, статей, участі у студентських конференціях, олімпіадах, культурно-масових та спортивних заходах Університету Короля Данила.

Кафедра тісно співпрацює з будівельними фірмами, зокрема практичні заняття зі студентами проводяться на будівельних майданчиках. Випускники кафедри працюють у відомих в Україні будівельних фірмах та державних органах влади.

Випускник одержує диплом про вищу освіту і може працювати на посадах, які відповідають 3-му і 4-му кваліфікаційним рівням згідно державного класифікатору професій: начальник (інший керівник) дільниці (підрозділу) у будівництві, керівник підрозділу матеріально-технічного постачання, керівник підрозділу САПР, менеджери (управителі) у будівництві, інженер в галузі архітектури та інженерної справи, завідувач будівельної бригади, інженер з використання будівельної техніки, інженер з технічного сервісу, інженер-будівельник, інспектор з будівництва та пожежної безпеки.

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Будівництво» є процеси проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних об’єктів і систем. У складі проектно-технологічної групи бакалавр бере участь: у розробці окремих планувальних рішень, в опрацюванні технічної інформації, в оцінці геологічних особливостей будівельного майданчика, у розробці будівельно-конструктивних рішень, у підготовці виробничих робіт на будівельних майданчиках, в управлінні виробництвом.

Об’єктами діяльності спеціаліста є промислове і цивільне будівництво, міське будівництво і господарство, технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, автомобільні дороги та аеродроми, мости та транспортні тунелі, теплогазопостачання. Бере участь: у складанні завдань та проектуванні металевих та залізобетонних конструкцій, основ і фундаментів, у визначенні напружено-деформованого стану конструктивних елементів і будівлі в цілому, у контролі якості та здійсненні загального керівництва будівельними процесами.

Викладацький склад дозволяє забезпечувати підготовку професіоналів, конкурентоздатних на сучасному ринку праці.

Навчальний процес забезпечує колектив професорсько-викладацького складу кафедри:

МАСЛЯК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент, заступник декана факультету архітектури та будівництва

Освіта:
• 1968 – 1978 рр. – учень Івано-Франківської СШ №4 ;
• 1978 – 1983 рр. – студент Івано-Франківського інституту нафти і газу, механічного факультету ; диплом спеціаліста за спеціальністю «Технологія машинобудування металорізальні верстати і інструменти»;
• 1991 – 1994 рр. – аспірант Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу;
• 1996 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Теплонавантаженість фрикційних вузлів та засоби її зниження», на підставі чого присуджено ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.02 – Машинознавство.
Професійна діяльність:
• 1983 – 1985 рр. – працював інженер-технологом відділу головного технолога Івано-Франківського ВО «Геофізприлад»
• 1996 – 2011 рр. – обіймав посади ст. викладача, декана потім проректора ПВНЗ «Західноукраїнський економіко-правничий університет»;
• З 2011р. – доцент кафедри будівництва, заступник декана факультету архітектури та будівництва Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: металознавство, ефективність роботи фрикційних вузлів, планування і організація будівельного виробництва.
Навчальні курси: будівельне матеріалознавство, металевий каркас одноповерхового будинку, архітектурне матеріалознавство, металознавство і зварюван

ШЕВЧУК МИРОСЛАВА ОЛЕГІВНА

Кандидат хімічних наук, доцент кафедри
Освіта:
• 2002 –2007р. –навчання в Інституті природничих наук ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, спеціальність – “Хімія”, кваліфікація – хімік, викладач хімії.
• 2007 – 2010 – аспірантура Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кафедра хімії твердого тіла. Виконувала дисертаційну роботу на тему “Кристалохімія і термодинаміка точкових дефектів у напівпровідникових кристалах самарій моносульфіду та його аналогів”.
• 2013 –кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.21 – хімія твердого тіла.
Професійна діяльність:
• 2006 – 2007 рр. – хімік І категорії лабораторії аналітичного забезпечення ґрунтово-агрохімічних досліджень Івано-Франківського обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів та якості продукції.
• 2010 – 2013 рр. учитель хімії Воронської ЗОШ І-ІІІ ступенів, де працювала над методичною проблемою “Використання інтерактивних технологій на уроках хімії”.
• 2011-2013 рр. – участь у проектах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Домінуючі точкові дефекти і механізми утворення твердих розчинів на основі сполук А4В6 та А2В6” (державний реєстраційний номер 0107U006768) та ДФФД Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України “Нові напівпровідникові матеріали на основі телуриду свинцю для термоелектричних перетворювачів енергії” (державний реєстраційний номер 0111U005501).
• 2012 – 2014 рр. працювала на посаді викладача (за сумісництвом) в Навчально-науковому інституті післядипломної освіти та дистанційного навчання ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.
• 2013 – на даний час доцент кафедри будівництва ПВНЗ “Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького”.
Наукові інтереси: корозостійкість металів та сплавів, термодинаміка точкових дефектів у кристалах.
Навчальні курси: хімія (коледж та університет), будівельна фізика, бетони та будівельні розчини та інші.

КАСІЯНЧУК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ

Кандидат технічних наук, професор кафедри будівництва
Освіта:
• 1955-1963 рр. учень Гориської восьмирічної школи смт. Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області.
• 1963-1966 рр. учень Делятинської середньої школи робітничої молоді
• 1967-1972 рр. студент Київського технологічного інституту харчової промисловості, факультет механічний, диплом з відзнакою, інженер механік, спеціальність «Машини і агрегати харчової промисловості».
• 1980-1984 рр. аспірант Київського технологічного інституту харчової промисловості.
• У 1985 р. закінчив інститут управління народним господарством Академії народного господарства СРСР м. Москва.
• 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка і дослідження кавітаційних агрегатів для дисперчування рослинної сировини і деаерації напівфабрикатів », на підставі чого присуджена ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.14. спеціальність «Машини і агрегати харчової промисловості».
• 07.02.1997 р. присвоєне звання старшого наукового співробітника.
• 30 січня 1998 р. Протокол №10 Рішенням загальних зборів Академії інженерних наук України обраний членом-кореспондентом Академії інженерних наук України.
• 24.09.2010 р. Отримав диплом доктора філософії.
• 18.11.2011 р. рішенням загальних зборів Академії інженерних наук України, протокол № 18, обраний дійсним членом Академії інженерних наук України.
• У 2012 р. закінчив приватний вищий навчальний заклад Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» та здобув кваліфікацію інженера в галузі цивільного будівництва.
Професійна діяльність:
• 1965-1966 рр. робітник будівельної бригади місцевої військової частини, смт. Делятин.
• 1966-1967 рр. робітник і майстер Делятинського харчкомбінату.
• 1972 р. техкерівник Івано-Франківського харчкомбінату.
• 1972-1973 рр. служба в армії. ПНР.
• 1973-1976 рр. директор Івано-Франківського пивзаводу.
• 1976-1981 рр. головний інженер обласного управління харчової промисловості.
• 1981-1985 рр. начальник обласного управління харчової промисловості.
• 1985-1990 рр. заступник голови облагропрому, начальник управління харчової промисловості.
• 1990-2004 рр. генеральний директор обласного об’єднання харчової промисловості за сумісництвом начальник відділу Івано-Франківського НДУ хрестоцвітих культур. Голова правління ВАТ «Карпатхарчопром», перший заступник голови республіканського об’єднання «Укрпродспілка», Президент ВАТ «Карпатхарчопром», голова обласної асоціації «Карпатхарчопром».
• 2004-2009 рр. генеральний директор будівельної компанії «Захід-Моноліт».
• З 2009 р. працюю в Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького на посадах доцента, завідувача кафедри « Архітектури та містобудування», помічника і першого помічника ректора, радника ректора і професора кафедри, проректора з методично-виховної роботи, завідувача кафедри «Будівництво».
Наукові інтереси: альтернативні джерела енергії з деревної біомаси; розробка нових технологій виробництва продукції лікувально-профілактичного призначення; нові енергоефективні будівельні матеріали.
Навчальні курси: енергоощадні технології в будівництві; економіка будівництва; охорона праці; цивільний захист населення.

ВЕРКАЛЕЦЬ СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

Викладач кафедри будівництва
Освіта:
• 1983 – 1987 рр. – студентка Чернівецького будівельного технікуму;
• 1989 – 1994 рр. – студентка Українського інституту інженерів водного господарства за спеціальністю «промислове і цивільне будівництво», присвоєно кваліфікацію спеціаліста інженера-будівельника;
• 1988 р. – пройшла курс підвищення кваліфікації в Саратовському філіалі Всесоюзного інституту керівних працівників і спеціалістів інженерно-технічної служби Держагропрому СРСР
• 2014 р. пройшла курс підвищення кваліфікації на базі Науково-дослідного інституту ПВНЗ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Професійна діяльність:
• 1987-2008 рр. – працювала в Івано-Франківському проектному інституті «Агропроект» на посаді інженера;
• 2010 р. і досі – викладач кафедри будівництва, факультету архітектури та будівництва ПВНЗ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: дослідження та розробка технологічних процесів в будівництві.
Навчальні курси: технологія будівельного виробництва, будівельні конструкції, залізобетонні та кам’яні конструкції, основи і фундаменти, технологія будівництва.

ГУСАР КАТЕРИНА ДМИТРІВНА

Викладач кафедри будівництва
Освіта:
• 1994 – 1997 рр. – студент Фізико-технічного ліцею при Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу;
• 1997-2002 рр. – студент Івано-Франківського національного університету технічному університеті нафти і газу, інженерно-екологічний факультет; диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Геодезія»;
• 2009 – 2012 рр. – аспірант Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
Професійна діяльність:
• 2002 – 2006 рр. – працювала в Приватному підприємстві «ЮТА» на посаді інженера-геодезиста 2 категорії, та провідного спеціаліста (займалась розробкою проектів землеустрою та інвентаризації земельних ділянок, інженерно-геодезичними вишукуваннями);
• 2006 – 2009 рр. – працювала в ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (займалась розробкою проектів землеустрою та інвентаризації земельних ділянок);
• 2008 р. і досі – викладач кафедри будівництва ПВНЗ Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: дослідження рельєфу та закономірності сходження снігових лавин в українських Карпатах
Навчальні курси: інженерна геодезія (загальний курс), інженерна геодезія (практика), інженерна геологія, основи геодезії.

ЛЮДЕРА ОСТАП ІВАНОВИЧ

КОЛТИК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Кафедра архітектури та містобудування

Кафедра архітектури і містобудування була створена однією з перших на факультеті архітектури та будівництва, є дуже важливою і актуальною, оскільки дає змогу студентам отримати завершену вищу фахову освіту, а випускникам університету реалізувати свої знання та вміння у різних галузях архітектурно-містобудівної діяльності.

На кафедрі здійснюється підготовка за освітнім ступенем «бакалавр», кваліфікація бакалавр архітектури та містобудування галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». Термін навчання – 4 роки.

Успішне завершення програми передбачає здобуття студентом фундаментальних і професійно-орієнтованих знань і умінь, необхідних для виконання типових професійних завдань, пов’язаних з архітектурним проектуванням в організаціях та на підприємствах різних форм власності. Бакалаври архітектури володіють вмінням застосовувати основні естетичні категорії, закони архітектурної композиції, економічні та екологічні принципи будівництва при архітектурному проектуванні; розробляти інноваційні заходи в архітектурному проектуванні; організовувати процес архітектурно-дизайнерського проектування.

Бакалаври на кафедрі отримують:

 • сучасні уявлення про принципи та норми зонування, планування розробки об’ємно-просторової структури, конструктивної схеми та художнього образу архітектурних об’єктів;
 • сучасні знання у галузі технології комп’ютерного моделювання архітектурних об’єктів, засобів інженерної та комп’ютерної графіки;
 • поглиблені знання про методи архітектурного проектування і проведення техніко-економічних розрахунків;
 • базові уявлення про загальні поняття та правила нормативно-технічної бази архітектурного проектування, правила виконання робочої проектної документації;
 • базові знання про принципи архітектурного дизайну екстер’єрів та інтер‘єрів будівель, оформлення ландшафту;

З 2015 року на кафедрі відкрито магістратуру, випускники на основі освітнього ступеня «спеціаліст» і «бакалавр» мають можливість отримати кваліфікацію магістр з архітектури та містобудування, галузь знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальність 191«Архітектура та містобудування». Термін навчання в магістратурі 18 місяців

Після закінчення навчання магістри отримують професійні знання і вміння основ проектування будівель і споруд та їх комплексів у відповідності з встановленими до них функціональними, містобудівними та естетичними вимогами в сфері архітектури та містобудування; фундаментальні теоретичні і практичні знання принципів об’ємно-планувальних і конструктивних рішень в архітектурі, основних напрямків і методів районного планування і урбаністики, сучасні тенденції вдосконалення міського середовища.

Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво роботою здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування».

Випускники кафедри володіють навиками аналізу сучасних проблем в архітектурі та містобудуванні, вміннями розробляти генеральні плани населених пунктів, проекти будівель і споруд та комплексного благоустрою міського середовища; здійснюють системний аналіз і дослідження архітектурних об’єктів, проводять оцінку сучасних проблемних ситуацій в містобудуванні та ефективно їх вирішують з використанням інноваційних прийомів і методів розробки, прийняття і обґрунтування конкретних архітектурно-містобудівельних рішень для покращення якості міського середовища.

Випускники кафедри забезпечені роботою за фахом у сфері архітектури, будівництва та містобудування; в архітектурно-проектувальних бюро, проектних організаціях, відділах та управліннях департаментів архітектури, будівництва та комунального господарства на найвищих і найбільш відповідальних посадах.

Студенти кафедри архітектури та містобудування приймають активну участь в навчально-виховному процесі і громадському житті факультету і університету, є постійними учасниками і переможцями різноманітних конференцій, творчих конкурсів і проектів.

Загалом, робота кафедри є надзвичайно актуальною в наш час, адже сьогодні, у період постійної зміни і появи нових специфічних сфер діяльності людини, швидкоплинної реалізації новітніх технологічних процесів, є велика необхідність у фахівцях, які вміють проектувати на високому рівні  відповідно до вимог та потреб суспільства. З урахуванням сучасних вимог, архітектору необхідні теоретичні і практичні знання найрізноманітніших дисциплін, а серед особистісних якостей вітаються комунікабельність, енергійність і дипломатичність. Архітектор сьогодні – це будівельник і дизайнер в одній особі, який повинен йти в ногу з розвитком новітніх технологій.

Навчально-виховний процес на кафедрі фахово то якісно забезпечують:

Дурманов Володимир Юрійович – доктор архітектури, професор;
Ходан Михайло Михайлович – Народний архітектор України, доцент;
Габрель Микола Михайлович – доктор технічних наук, професор;
Габрель Михайло Миколайович – кандидат архітектури;
Огоньок Вікторія Олегівна – кандидат архітектури;
Харчук Христина Романівна – кандидат архітектури;
Косьмій Михайло Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент;
Соколовський Зеновій Богданович – доцент університету;
Андрусишин Зіновій Миронович – викладач;
Жирак Руслан Михайлович – викладач;
Кизимишин Любов Прокопівна – викладач;
Кос Світлана Володимирівна – викладач;
Гончарик Роман Петрович – викладач
Кутрик Назар Володимирович – викладач

Кафедра богослов'я, загальноправових та суспільствознавчих дисциплін імені Академіка УАН Івана Луцького

Кафедра філософії, церковно-канонічних та суспільствознавчих дисциплін імені Академіка УАН Івана Луцького була створена 01 вересня 2015 року шляхом об’єднання кафедр гуманітарних дисциплін і кафедри філософії права, церковно-канонічних та державно-правових дисциплін. З 01 вересня 2016 р. кафедру перейменовано на кафедру богослов’я, загальноправових та суспільствознавчих дисциплін імені Академіка УАН Івана Луцького.

Свою назву кафедра отримала на честь першого ректора і засновника університету д.ю.н., професора Івана Михайловича Луцького, який тривалий час очолював кафедру філософії права, церковно-канонічних та державно-правових дисциплін.

У своїй діяльності кафедра успішно реалізовує модель класичної освіти, яка грунтується на якісній гуманітарній і фаховій професійній підготовці, що дозволяє студентам всебічно та глибоко розвиватися.

У навчальному процесі викладачі кафедри завжди враховують і творчо використовують передовий досвід найкращих вітчизняних та іноземних вищих навчальних закладів.

Навчально-виховний процес на кафедрі базується на державних стандартах підготовки фахівців з вищої освіти, а також на власних інноваційних технологіях провідних викладачів кафедри.

Навчально-методична база відповідає сучасним стандартам освіти, постійно оновлюється і вдосконалюється. Коло наукових інтересів викладачів кафедри окреслене специфікою роботи кафедри.

Постійному підвищенню якісного рівня викладання сприяє орієнтація кафедри на поєднання навчальної діяльності з науковими студіями, про що свідчить систематичне проведення наукових семінарів, науково-практичних конференцій, круглих столів та численні публікації наукових праць викладачів кафедри, серед яких: монографії, навчальні та навчально-методичні посібники, наукові статті, тези доповідей тощо, а також організація і проведення різноманітних студентських наукових заходів.

Окрім, того викладачі кафедри беруть активну участь у різноманітних всеукраїнських, міжвузівських та міжнародних науково-практичних конференціях, до яких активно залучають студентів університету.

Навчальний процес здійснюється за програмами, які відповідають нормативам Міністерства освіти і науки України (гуманітарні, фундаментальні, професійно-орієнтовані дисципліни), а також за програмами, які розроблені викладачами кафедри згідно новітніх методик сучасної освіти. Навчальний процес повністю забезпечений відповідними методичними розробками, підручниками та навчальними посібниками.

Лекційні курси з дисциплін, викладання яких забезпечується викладачами кафедри, читаються з використанням мультимедійного та іншого демонстраційного обладнання. Семінарські заняття проводяться з використанням сучасних тестових методик. Під час проведення окремих дисциплін також активно застосовуються ділові ігри, вирішення практичних завдань та різноманітних проблемних ситуацій.

Проміжний поточний та підсумковий контроль здійснюються шляхом проведення тестування у комп’ютерній формі.

КАЛЕНЮК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

ФОТО КАЛЕНЮК ОКСАНА МИКОЛАЇВНАЗавідувач кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта:          

1994 рр. – Прикарпатський університет імені В. Стефаника; диплом спеціаліста (з відзнакою), кваліфікація – учитель німецької та англійської мов;

2009 р. – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького; диплом магістра (з відзнакою), кваліфікація – магістр-права;

2010–2014 рр. – здобувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України;

2016 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького; тема дослідження: «Розвиток української правничої термінології на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття».

Професійна діяльність:

1994 –1996 рр. – асистент кафедри іноземних мов Прикарпатського університету імені В. Стефаника

1996 –1997 рр. – асистент кафедри німецької філології Прикарпатського університету імені В. Стефаника

З 1997 р. – по даний час – ПВНЗ Івано-Франківський інститут права, економіки та будівництва (з 01.08.2007 р. – ПВНЗ Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького), посади: старший викладач кафедри іноземних мов, доцент кафедри іноземних мов, завідувач кафедри іноземних мов і філології, вчений секретар, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри філософії, церковно-канонічних та суспільствознавчих дисциплін імені Академіка УАН Івана Луцького, завідувач кафедри богослов’я, загальноправових та суспільствознавчих дисциплін імені Академіка УАН Івана Луцького.

2000–2006 рр. – позаштатний перекладач з німецької та англійської мов Першої Івано-Франківської міської державної нотаріальної контори;

2006 р. – по даний час – позаштатний перекладач з англійської й німецької мов на українську та з української мови на англійську й німецьку при державних нотаріальних конторах, приватних нотаріальних округах Івано-Франківської області;

2013р. – по даний час – керівник секції англійської мови Малої Академії наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради (за сумісництвом).

Наукові інтереси:

історико-правові дослідження, особливості розвитку української правничої термінології на західноукраїнських землях на початку ХХ століття.

Публікації:

автор понад 50 наукових публікацій, серед них: 2 навчальні посібники з Грифом МОН України, 1 монографія, 48 опублікованих праць, з них: 23 наукові статті у фахових юридичних виданнях, 1 стаття надрукована у зарубіжному фаховому виданні, 24 тези доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Навчальні дисципліни:

іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька/англійська), латинська мова, юридична деонтологія, римське приватне право, теоретичні проблеми спадкового права України.

ЗАПУХЛЯК ОЛЕГ ЗІНОВІЙОВИЧ

20160624_090300кандидат психологічних наук, доцент кафедри

Освіта:

1997–2002 рр. – навчання на філософському факультеті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Психологія»;

2002–2005 рр. – навчання в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

2005 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю: 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія, тема дослідження: «Вплив акцентуацій характеру особистості на агресивність в підлітковому віці»;

2012–2015 рр. – навчання в докторантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Професійна діяльність:

2006–2011 рр. – викладач кафедри психології і соціальної роботи Прикарпатського юридичному інституті ЛьвДУВС;

2012– 2015 рр. – докторант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

З січня 2016 р. – по даний час – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, посади: доцент кафедри філософії, церковно-канонічних та суспільствознавчих дисциплін імені Академіка УАН Івана Луцького, доцент кафедри богослов’я, загальноправових та суспільствознавчих дисциплін імені Академіка УАН Івана Луцького.

 

Наукові інтереси:

дослідження психології містично-релігійних угрупувань, дослідження особливостей мотивації людської поведінки, вивчення гештальт і арт- терапевтичних методик.

Публікації:

автор 66 наукових публікацій, з них: 26 наукових статей, надрукованих у фахових виданнях, та 40 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Навчальні дисципліни:

юридична психологія, психологія вищої школи, мотивування персоналу, психологія і фізіологія праці, психологія реклами, управління конфліктами.

ЛУЦЬКА МАР’ЯНА ПЕТРІВНА

асистент кафедри

Освіта:

2009–2014 рр. – навчалася у Прикарпатському національному університеті імені В. Стефаника, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «біологія» та здобула кваліфікацію магістра біології (диплом з відзнакою);

З 2014 р. – по даний час аспірант кафедри неорганічної та фізичної хімії Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

Професійна діяльність:

З 01.09.2014 р. – по даний час – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, посади: асистент кафедри гуманітарних дисциплін, асистент кафедри філософії, церковно-канонічних та суспільствознавчих дисциплін імені Академіка УАН Івана Луцького, асистент кафедри богослов’я, загальноправових та суспільствознавчих дисциплін імені академіка УАН Івана Луцького.

Наукові інтереси: популяційна біологія, вплив важких металів на живі організми природних та антропогенних екосистем, зміни видового багатства живих організмів під впливом антропогенної діяльності, ентомологія.

Публікації: автор 12 наукових публікацій, з них: 3 статті (у співавторстві), надрукованих у фахових виданнях, та 9 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Навчальні дисципліни: біологія, людина і світ.

РОМАНИШИН ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ

foto-romanyshyn-d-vкандидат філософських наук, доцент кафедри

Освіта:

2005 р. – закінчив філософський факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «релігієзнавство»;

2011 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, тема: «Ідея суспільного прогресу в українській філософії II  половини ХІХ – початку ХХ століть», за спеціальністю 09.05.05 – історія філософії.

Професійна діяльність:

2005–2006 р. – асистент кафедри філософії Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

2006–2007 р. – викладач кафедри філософії та політології Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ;

2010–2011 р. – викладач кафедри філософії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

З 2011 р. – по даний час – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, посади: доцент кафедри філософії і богослов’я; доцент кафедри гуманітарних дисциплін; доцент кафедри філософії, педагогіки та психології; доцент кафедри філософії, церковно-канонічних та суспільствознавчих дисциплін імені академіка УАН Івана Луцького, доцент кафедри богослов’я, загальноправових та суспільствознавчих дисциплін імені академіка УАН Івана Луцького.

Наукові інтереси: соціальна філософія, релігієзнавство, філософія спорту.

Громадська діяльність:

З 13.05. по 14.10.2015 р. – військовослужбовець Збройних Сил України;

З 30.07. по 25.09.2015 р. – виконував завдання у зоні проведення АТО у складі 7-го мотопіхотного батальйону прикомандированого до 19 ракетної бригади на посаді оператора розвідника;

З 25.10.2015 р. – депутат Тлумацької районної ради VII демократичного скликання;

З січня 2016 р. – по даний час – керівник спортивно-просвітницького центру «Каменяр».

Публікації: автор 13 наукових публікацій, з них: 8 наукових статей, надрукованих у фахових виданнях, та 5 тез доповідей на Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Навчальні дисципліни:соціологія масової комунікації, етика в рекламній та РR-діяльності, філософія освіти і науки.

РУДАК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

викладач кафедри

Освіта:

2011–2016 рр. – навчання на докторській програмі юридичного факультету Віденського Університету (Австрія);

2007–2011 рр. – навчання у Вюрцбурзькому університеті імені Юліуса Максиміліана (Німеччина), здобула кваліфікацію LL.M. (Eur.) за спеціальністю: «економічне право Європейського Союзу»;

2003–2007 рр. – навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті міжнародних відносин.

Професійна діяльність:

З 01.09.2015 р. – по даний час – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, посади: викладач кафедри філософії, церковно-канонічних та суспільствознавчих дисциплін імені Академіка УАН Івана Луцького, викладач кафедри богослов’я, загальноправових та суспільствознавчих дисциплін імені Академіка УАН Івана Луцького.

Наукові інтереси: геополітика, полемологія.

Навчальні дисципліни: право Європейського Союзу.

ЯЦУК НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА

image001кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри

Освіта:

2013 р. – атестат доцента кафедри філософії та богослов’я

2010 р. – диплом доктора філософії

2004 р. – диплом кандидата філософських наук (спеціальність: 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії; тема дисертації: «Українська ментальність як феномен етногенетичного та соціокультурного буття народу»; місце виконання – Національний університет харчових технологій; місце захисту – Запорізький державний університет);

1995 р. – диплом з відзнакою за спеціальністю українська мова і література (Волинський державний університет імені Лесі Українки);

1990 р. – диплом з відзнакою за спеціальністю викладання в початкових класах загальноосвітньої школи (Володимир-Волинське педагогічне училище імені А. Ю. Кримського).

Професійна діяльність:

1990 р. – вихователь групи продовженого дня Колпитівської неповної середньої школи;

1995–2002 рр. – вчитель української мови і літератури Білопільської загальноосвітньої середньої школи;

2002–2004 рр., 2006–2007 рр. – Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, асистент кафедри філософії;

2004–2007 рр. – Інститут менеджменту та економіки «Галицька академія», посади: доцент кафедри гуманітарних наук, завідувач кафедри туризму;

З 2007 р. – по даний час – Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького, посади: доцент кафедри гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри філософії і богослов’я, доцент кафедри філософії, церковно-канонічних та суспільствознавчих дисциплін імені академіка УАН Івана Луцького, доцент кафедри богослов’я, загальноправових та суспільствознавчих дисциплін імені академіка УАН Івана Луцького.

Наукові інтереси: філософія, філософія права, історія української філософії, українське державотворення, проблеми трансформації сучасного суспільства

Публікації: автор понад 50 наукових публікацій, з них: 5 навчально-методичних посібників, близько 25 статей у фахових виданнях, 1 літературно-художнє видання, 3 колективні праці (монографія, науково-публіцистично-художнє видання).

Навчальні дисципліни: філософія, соціологія.

Кафедра програмної інженерії, прикладної математики та фізики

Кафедра програмної інженерії, прикладної математики та фізики була заснована у 2011 році. На сьогоднішній день на кафедрі працюють: 2 доктори наук, 3 кандидати наук, 1 викладач та 6 асистентів кафедри, за сумісництвом викладають працівники найбільших ІТ-компаній міста Івано-Франківська.

Кафедра уклала договори співробітництва із відомими ІТ-компаніями розробниками програмного забезпечення:  Eleks, SoftJourn, SoftServe. Ці компанії входять в 100 найкращих аутсорсингових ІТ-компаній світу (результати міжнародного рейтингу IAOP The 2015 Global Outsourcing 100).

Кафедра долучається до організації та проведення найбільших ІТ конференцій міста IT Rally та IT Rally Starters.

Дана співпраця дозволяє кафедрі проводити навчання відповідно до потреб сучасного ринку та отримувати актуальну інформацію щодо світових трендів розвитку галузі. Студенти, які навчаються на кафедрі мають змогу навчатись у досвідчених та сертифікованих фахівців-практиків, проходити виробничу практику у міжнародних ІТ-компаніях, брати участь в реальних проектах з розробки та тестування програмного забезпечення, а також стажування і працевлаштування в найкращих і найбільших ІТ-компаніях. Студенти цієї спеціальності завдяки своєму інтелекту і наполегливому навчанню є основним потенціалом для розвитку ІТ-галузі в Україні.

КУЗЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, доцент
Освіта:
1982 – 1992 рр. – учень Перегінської загальноосвітньої школи №2 (нагороджений золотою медаллю);
1992 – 1997 рр. – студент ДУ «Львівська політехніка», факультет автоматики; диплом спеціаліста за спеціальністю «Метрологія, стандартизація та сертифікація», кваліфікація «Інженер-системотехнік»;
2001 – 2003 рр. – аспірант Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
2006 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Методи та пристрої зменшення впливу кліматичних факторів на облік газу в комунально-побутовій сфері», на підставі чого присуджено ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.01 – Прилади та методи вимірювання механічних величин.
2015 р. – захист докторської дисертації на тему: «Розвиток метрологічного забезпечення експлуатації засобів вимірювань об’єму та витрати газу», на підставі чого присуджено ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

Професійна діяльність:

 • 2003 – 2007 рр. – працював в Державному підприємстві «Івано-Франківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» на посадах наукового співробітника, вченого зберігача державного еталона і начальника науково-дослідної лабораторії;
 • 2007 – 2011 рр. – обіймав посади доцента, заступника декана, декана та начальника науково-дослідної лабораторії ПВНЗ «Галицька Академія»;
 • 2011 – 2014 рр. – доцент кафедри будівництва Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
 • 2014 – 2016 рр. – доцент кафедри програмної інженерії, прикладної математики та фізики Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
 • з 2016 р. – завідувач кафедри програмної інженерії, прикладної математики та фізики Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.

Наукові інтереси: кваліметрія та документування програмного забезпечення, розроблення та впровадження систем управління якістю

Навчальні курси: якість програмного забезпечення, документування програмного забезпечення, патентознавство

ОСТАФІЙЧУК ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ

Проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Освіта:
2013р. – доцент кафедри прикладної математики, фізики та інформатики;
2011р. – магістр фінансів;
1986р. – кандидат фізико-математичних наук;
1976-1981 рр. – фізичний факультет Чернівецького державного університету ім.Ю.Федьковича.
Професійна діяльність:
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького:
– проректор з науково-педагогічної роботи ( з 2015 року);
– заступник першого проректора (2010-2014).
Західноукраїнський економіко-правничий університет, м.Івано-Франківськ:
– проректор з навчальної роботи (2007-2010);
– декан економічного факультету (2006-2007).
Обласна державна адміністрація в Івано-Франківській області (1996-2005):
– начальник відділу головного управління економіки.
Виробниче об`єднання «Родон» (1985-1996):
– начальник лабораторії;
– начальник бюро;
– провідний технолог.
Чернівецький державний університет ім.Ю.Федьковича (1981-1985):
– молодший науковий співробітник;
– аспірант;
– інженер КБ.
Навчальні дисципліни:
– «Вища математика для економістів»;
– «Оптимізаційні методи і моделі»;
– «Теорія ймовірностей та математична статистика»
– «Економетрика»;
– «Економіко-математичні моделі в економіці та управлінні».
Наукові інтереси: Економіко-математичне моделювання.
Публікації: 32 публікації в наукових і спеціалізованих наукових виданнях по фізикоматематичному напрямку та економіко-математичному моделюванню, в тому числі – один навчальний посібник і три навчально-методичні посібники.

ПАШКЕВИЧ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ

Кандидат технічних наук
Освіта:
1994 р. закінчив Івано-Франківський Державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю Автоматика та управління в технічних системах.
2006 р. захистив дисертацію на підставі чого присуджено ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.01 – Прилади та методи вимірювання механічних величин.
Професійна діяльність:
2005 – 2014 рр. працював на посадах доцента, завідувача кафедри комп’ютерних та телекомунікаційних систем, доцента кафедри комп’ютерної та програмної інженерії ПВНЗ «Галицька Академія».
2009 – 2013 рр. працював на посаді інженера з розробки програмного забезпечення компанії SoftServe.
з 2013 р. працюю на посаді інженера з розробки програмного забезпечення компанії V.I.Tech.
з 2014 р. працюю на посаді доцента кафедри програмної інженерії, прикладної математики та фізики ПВНЗ Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: теорія та засоби формування, передавання та цифрової обробки повідомлень в розподілених комп’ютерних системах, BigData, Data Mining.
Навчальні курси: Об’єктно-орієнтоване програмування, Алгоритми та структури даних.

АНДРЕЙКО ВІТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Викладач кафедри
Освіта:
1995 – 2005 рр. – учениця Долинської гімназії №1 (атестат про повну загальну середню освіту).
2003 – 2005 рр. – учениця Долинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату за спеціальністю “Оператор комп’ютерного набору”.
2005 – 2010 рр. – студентка ПВНЗ «Галицька академія», спеціальність “Програмне забезпечення автоматизованих систем”, диплом магістра з відзнакою.

Професійна діяльність:

2009 – 2013 рр. – працювала на посадах лаборанта, інженера та асистента кафедри комп’ютерної та програмної інженерії ПВНЗ «Галицька Академія».

2013 – до сьогодні – асистент кафедри програмної інженерії, прикладної математики та фізики Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.

Наукові інтереси: нормативно-методичне забезпечення оцінки якості програмних компонентів засобів вимірювань.

Навчальні курси: основи програмування, комп’ютерна дискретна математика, інформатика та основи комп’ютерного моделювання.

Кафедра фінансів і кредиту

      Кафедра фінансів і кредиту є однією з найстаріших в університеті, її утворено наказом ректора університету в 1997 році як випускову кафедру економічного факультету. Робота кафедри направлена на підготовку висококваліфікованих фахівців в сфері фінансово-кредитної діяльності у відповідності до сучасних вимог ринку праці.
Кафедра проводить підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» і «магістр» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» (магістерська програма «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»). Випускники кафедри є успішними людьми, які працюють у фінансово-кредитних установах, суб’єктах господарювання, а також державних контролюючих фіскальних та фінансових органах.
Діяльність кафедри забезпечують фахівці, які мають багаторічний досвід науково-педагогічної та практичної діяльності. Основний штат кафедри включає п’ять осіб, в тому числі два доктори економічних наук та два кандидати економічних наук.

ТИМОЦЬ МИРОСЛАВА ВАСИЛІВНА

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта:
• 1995-2000 рр. – студентка ДУ «Львівська політехніка», спеціальність «Фінанси і кредит»
• 2009-2012 рр. – здобувач ДУ « Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ»
• 2012 р.- захист кандидатської дисертації
• 2015р. – отримання вченого звання доцента кафедри фінансів і кредиту Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького
Професійна діяльність:
• 1999-2008 рр. – викладач економічних дисциплін Вищого професійного училища готельного сервісу і туризму
• 2008-2012 рр. – старший викладач кафедри фінансів і кредиту Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького
• 2012-2013рр. – доцент кафедри фінансів і кредиту, голова Науково-методичної Ради Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького
• 2013 р. – до сьогодні – завідувач кафедри фінансів і кредиту Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького
Наукові інтереси: інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств, інноваційна діяльність в сфері економіки природокористування.
Навчальні курси: фінанси підприємств, інвестиційний аналіз, фінансовий аналіз, ринок фінансових послуг
Наукові публікації та навчально-методичні матеріали: опубліковано 55 наукових праць, в т.ч. 1 монографія та 2 навчальні посібники з грифом МОН України.

ЩУРИК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

Доктор економічних наук, професор

Освіта:
• 1973-1978 рр.- навчання в ДУ «Чернівецький університет ім. Ю.Федьковича» та отримання кваліфікації «економіст».
• 1980-1984рр. – навчання в аспірантурі Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана.
• 1984р.- захист кандидатської дисертації.
• 2007р. – захист дисертації в Раді по вивченню продуктивних сил України та присвоєння наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування».
• 2012р.- отримання вченого звання «професор».
Професійна діяльність:
• 1979-1982 – асистент кафедри статистики і аналізу Львівського агарного інституту.
• 1982-1995 – декан економічного факультету Чернівецького університету ім. Ю.Федьковича.
• 1995-2000 – доцент кафедри фінансів Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника
• 2000- до сьогодні проректор з наукової роботи Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького
Наукові інтереси: дослідження проблем використання, збереження, покращення та охорони земельних ресурсів, екологією природно-ресурсного потенціалу.
Навчальні курси: статистика, фінансовий менеджмент, фінансовий аналіз, фінансовий менеджмент у малому бізнесі.
Наукові публікації та навчально-методичні матеріали: опубліковано 340 наукових праць, 4 монографії, 5 навчальних посібників із грифом МОН України

МАЗУР ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Доктор економічних наук, доцент
Освіта:
1996 – 2001 рік – студентка Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу, спеціальність “Економіка підприємства”, присвоєно кваліфікацію магістра (диплом з відзнакою ВА № 16864320).
2002 – 2006 – навчання без відриву від виробництва в аспірантурі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
У 2008 році у спеціалізованій раді при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління використанням виробничих потужностей як фактор підвищення ефективності нафтогазовидобувних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість). Кандидат економічних наук з 2008 року.
25.04.2013 р – присвоєно вчене звання доцента з фінансів і кредиту.
2015 р – захист дисертації на присвоєння наукового ступення доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03-економіка та управління національним господарством.
Професійна діяльність:
Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти III – IV рівня акредитації 14 років, в т.ч. у даному навчальному закладі – 7 років.
Основні етапи педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації:
01.08.2001 до 22.06.2003 – асистент кафедри економіки підприємства Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, молодий спеціаліст;
23.06.2003 до 29.08.2008 – асистент кафедри фінансів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, молодий спеціаліст;
01.09.2008 до 01.04.2010 – завідувач кафедри «Фінанси» ПВНЗ Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького;
02.04.2010 – доцент кафедри фінансів і кредиту ПВНЗ Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького;
21.11.2012 і до теперішнього часу – професор кафедри фінансів і кредиту ІФУПКДГ.
Наукові інтереси:
1) економіка та управління підприємствами паливно-енергетичного комплексу; трансформаційні реформи ПЕК;
2) національна економіка; енергетична безпека національної економіки; економічна безпека національної економіки; державні цільові програми та механізми їх реалізаці;
3) енергозбереження та енергоефективність виробництва; оцінювання енергетичного потенціалу ПЕР;
4) теорія економічних механізмів;
5) теорія сталого розвитку;
6) розвиток системи оподаткування та податкового менеджменту тощо.
Навчальні курси: управління фінансовою санацією підприємства, податкова система, податковий менеджмент, гроші і кредит, банківська система.
Наукові публікації та навчально-методичні матеріали: опубліковано 85 наукових праць, в т.ч. 5 монографій та 4 навчальних посібники.

ПОТЕРЯЙЛО ІРИНА ЮРІЇВНА

Кандидат економічних наук
Освіта:
09.1999 – 03.2001 рр. – Тернопільська академія народного господарства, спеціальність “Фінанси”
11.2005 – 10.2008 рр. – денна аспірантура Київського національного торговельно-економічного університету, спеціальність “Гроші, фінанси і кредит”
Професійна діяльність:
02.2009 – 08.2011 рр. – асистент, старший викладач кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
09.2011 – 08.2013 рр.; 09.2014 – по даний час доцент кафедри “Фінанси і кредит” Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького
Наукові інтереси:
Бюджетне планування; місцеві бюджети
Навчальні курси: фінанси, фінансова діяльність суб’єктів підприємництва, фінансовий ринок

КАЧАН ХРИСТИНА

Асистент кафедри
Освіта:
1998-2008 рр. – учениця Поберезької загальноосвітньої школи №1;
2008-2014 рр. – студентка економічного факультету Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, диплом магістра за спеціальністю «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Місцеві фінанси»).
Професійна діяльність:
2014-2015 рр. – асистент кафедри фінансів і кредиту Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького
Наукові інтереси:
Дослідження банківської та фінансової системи. Оцінювання ролі банків у фінансуванні регіону.
Навчальні курси: банківська система, управління вартістю підприємства.

Кафедра дизайну

Кафедра дизайну

Кафедра дизайну заснована в 2011 році і є важливою ланкою фахової підготовки студентів факультету «Архітектури та будівництва». Кафедра готує фахівців у галузі знань “Мистецтво”, спеціалізація “Графічний дизайн” за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр».

На кафедрі дизайну працюють висококваліфіковані викладачі які всебічно сприяють розвитку даної галузі.  Професорсько-викладацький склад і студенти кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях та семінарах.

Гілязова Наталія Михайлівна

Завідувач кафедри, кандидат мистецтвознавства, доцент

Гілязова

Освіта:
1991-1996 – Косівський коледж прикладного та декоративного мистецтва
2004-2007 – Інститут мистецтв Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника
2007-2011 – аспірантура Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника
2012 – захист дисертації за спеціальністю 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво і здобуто науковий ступінь кандидат мистецтвознавства.
2015 – присвоєно вчене звання доцента
Професійна діяльність:
2007-2013рр. – викладач кафедри «Архітектури та містобудування» ПВНЗ Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького
2013-2015рр. – доцент кафедри дизайну ПВНЗ Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького
З 2015р. і по теперішній час – завідувач кафедри дизайну ПВНЗ Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького
Наукові інтереси:
вітражне мистецтво та його генезис на теренах України, зокрема Івано-Франківської області, застосування кольору в дизайні

Гребенюк Іван Васильович

Доцент університету
ГребенюкОсвіта:

1995-1999 – ВПХТУ №3. м. Івано-Франківськ
1999-2004 – Інститут мистецтв Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника
Професійна діяльність:
2003-2007 – вчитель трудового навчання СЗШ № 19. м. Івано-Франківськ
2008-2011 – старший викладач кафедри архітектури та містобудування ПВНЗ Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького
З 2011 і по теперішній час доцент університету кафедри дизайну ПВНЗ Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького
Наукові інтереси:
візуальна інтеграція інформаційного середовища в графічному дизайні.

Золотарчук Наталія Ігорівна

Кандидат мистецтвознавства

ЗолотарчукОсвіта:
1995-1999 ВПХТУ №3 м. Івано-Франківськ
2001-2006 – Інститут мистецтв Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника.
2015 – захистила дисертацію за спеціальністю 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво і здобула науковий ступінь кандидат мистецтвознавства.
Професійна діяльність:
2001-2004 – майстер виробничого навчання ВПХТУ №3
2004-2011 – зав. майстернею кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, асистент, викладач кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника
2013-2015- викладач художніх дисциплін ВПХТУ №3
З 2015 і по теперішній час викладач кафедри дизайну ПВНЗ Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького
Наукові інтереси:
Сакральне мистецтво, зокрема прецесійні хрести та патериці західної України, традиції і новаторство.

Янощак-Пшибила Оксана Ярославівна

Старший викладач

ПшибилаОсвіта:
1992-1998 – Косівський коледж прикладного та декоративного мистецтва,
1999-2004 – Інститут мистецтв Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника.
2004-2008 – аспірантура Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника.
Професійна діяльність:
2008 – 2011 – старший викладач кафедри архітектури та містобудування
З 2011 і по теперішній час старший викладач кафедри дизайну ПВНЗ Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького
Наукові інтереси:
мистецтво кераміки Коломийського та Косівського районів, розвиток музейництва

Зубик Степан Васильович

Кандидат технічних наук, доцент
ЗубикОсвіта:
1967-1972 – Львівський лісотехнічний інститут.
1986 – захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидат технічних наук.
2005 – присвоєно вчене звання доцента.
Професійна діяльність:
2000-2006 – доцент кафедри екології Інституту менеджменту та економіки м. Івано-Франківська
2006-2008 – доцент кафедри екології та туризму ПВНЗ «Галицької академії»
2008-2014 – доцент кафедри містобудування ПВНЗ Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького
З 2014 і по теперішній час старший викладач кафедри дизайну ПВНЗ Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького
Наукові інтереси:
вплив і зменшення шумової активності різних джерел шуму на населення.

Якимович Роман Вікторович

Асистент кафедри
РомкоОсвіта: 2010 2015 – Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького.
З 2015 і по теперішній час студент магістратури факультету «Архітектури та будівництва» Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького.

Заняття з рисунку і живопису

Заняття з рисунку і живопису
Заняття з рисунку і живопису2

Заняття з комп’ютерного проектування

Заняття з комп’ютерного проектування
Заняття з комп’ютерного проектування

Заняття з комп’ютерного проектування2