ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Аспірантура була додана до програми університету в грудні 2014 року з метою розширення наукових досліджень та створення нового відділу.
У квітні 2016 року, наказом Міністерства освіти і науки України № 443, освітній потенціал Університету було розширено, щоб включити підготовку кандидатів на здобуття наукового ступеня доктора.
Це докторський ступінь, як освітній та науковий ступень, присуджується вищим навчальним закладам або науково-дослідницьким інститутам в результаті студент виконує свою наукову програму і успішно захищати свою дисертацію перед спеціалізованою вченою радою. Зазвичай процес отримання доктора філософії у вивченні аспірантури становить чотири роки.
Аспірантура спрямована пом’якшувати проблеми, пов’язані з урядом і правами, економіками, архітектурою та міським плануванням і надати студентам можливості:
отримати заплутані знання за фахом, а також розуміння теоретичних і практичних питань, пов’язані з історією розвитку і сучасним станом розуміння своєї спеціальністі,
здобувати компетентність в загальних наукових навичках, орієнтованих на наукове відкриття, професійної етніки та культурних поглядів;
поліпшити українські усні та письмові навички через презентацію наукових досліджень;
розуміти наслідки сучасних інформаційних технологій в науковій діяльності і організаціях;
організувати наукову інформацію, давати рекомендації по фінансуванню наукових досліджень та захист прав інтелектуальної власності;
здобувати адекватні знання іноземної мови ефективно представляти інформацію і обговорити наукові результати в усних і письмових формах.

АСПІРАНТУРА

Університет Короля Данила

О Г О Л О Ш У Є
прийом документів для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії  на 2016-2017 навчальний рік

очної та заочної форми навчання
за спеціальностями
051 – економіка;
081 – право;
191 – архітектура та містобудування.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Прийом заяв та документів у паперовій формі на навчання до аспірантури розпочинається о 8.00 годині 15 серпня 2016 року.

Вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників  проводиться в такі строки

Прийом документів триває за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Є.Коновальця 35. Університет Короля Данила, приймальна комісія.

ВСТУПНИКИ ДО АСПІРАНТУРИ ПОДАЮТЬ ДО УНІВЕРСИТЕТУ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

  • заяву вступника (при подачі документів);
  • копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації), а також копії додатків до дипломів;
  • особистий листок з обліку кадрів з автобіографією;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів та їх копії, а за їх відсутності – реферат з обраної наукової спеціальності на 25-30 друкованих аркушах з рецензією. Рецензію на реферат вступника дає викладач профільної кафедри за розпорядженням завідувача кафедри;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
  • рекомендацію або направлення (за наявності);
  • копію паспорта;
  • ідентифікаційний номер;
  • копію трудової книжки;
  • для військовозобов’язаних – копію військового квитка, а в разі його відсутності копія посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Після подання документів Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступників до складання вступних іспитів до аспірантури.

 

Вступники складають три вступні випробовування

З іноземної мови (англійська) – завантажити вимоги.
За спеціальністю 051 «Економіка» – економіказавантажити вимоги.
За спеціальністю 081 «Право» – комплексний екзамен з правазавантажити вимоги.
За спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» – архітектура та містобудуваннязавантажити вимоги.
Третім вступним випробовуванням буде співбесіда та презентація власних наукових досягнень і розробок.

Контакти :

ДОКТОРАНТУРА
ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
ШАБЛОНИ ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ