СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 20.149.01 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТІВ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА (КАНДИДАТА) ЮРИДИЧНИХ НАУК ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

  • 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
  • 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
Загальні відомості про спеціалізовану вчену раду

Спеціалізовану вчену раду Д 20.149.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право згідно із наказом МОН України від 22.12.2016 № 1604, термін повноважень ради три роки.

Дисертації, автореферати здобувачів та відгуки офіційних опонентів
Габаковська Христина Василівна «Дослідницький підхід як елемент методології у сучасній юриспруденції» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Полатайко Ірина Володимирівна «Втілення правової ідеології у правових системах сучасності: теоретико-правова характеристика» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Грабовий Владислав Володимирович «Правова охорона власності в Україні: історико-правове дослідження» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Чабан Олена Анатоліївна «Право фізичної особи на таємницю про стан здоров’я в Україні» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03).
Іващенко Віктор Анатолійович «Закономірності та тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні (ХІХ – поч. ХХІ ст.)» (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 і 12.00.03).
Кадєтова Олена Веніамінівна «Угода про асоціацію України з Європейським Союзом в системі джерел права інтелектуальної власності: цивільно-правовий аспект» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03).


Ревуцька Ірина Емілівна «Правові підстави створення сім’ї за законодавством України та країн-членів ЄС: порівняльно-правова характеристика» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, грудень 2017 р., стор. 53.
Гумега Оксана Валеріївна «Реалізація цивільно-правових принципів у процесі захисту прав інтелектуальної власності» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, січень 2018 р., стор. 136.

Автореферат дисертації Гумеги О.В.
Дисертація Гумеги О.В.
Відгук офіційного опонента Стефанчука Р.О.
Відгук офіційного опонента Еннана Р.Є.

Кузенко Уляна Іванівна «Політична функція держави та її реалізація в Україні» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, жовтень 2017 р., стор. 59.

Автореферат дисертації Кузенко У.І.
Дисертація Кузенко У.І.
Відгук офіційного опонента Кельмана М.С.
Відгук офіційного опонента Каленюк О.М.


Інформація щодо засідань спеціалізованої вченої ради