СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 20.149.01 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТІВ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА (КАНДИДАТА) ЮРИДИЧНИХ НАУК ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

  • 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
  • 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
Загальні відомості про спеціалізовану вчену раду

Спеціалізовану вчену раду Д 20.149.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право згідно із наказом МОН України від 22.12.2016 № 1604, термін повноважень ради три роки.

Дисертації, автореферати здобувачів та відгуки офіційних опонентів
Книш Віталій Васильович «Теоретико-правове дослідження інституту конституційно-правової відповідальності в Україні» (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, січень 2018 р., стор. 83.
Ревуцька Ірина Емілівна «Правові підстави створення сім’ї за законодавством України та країн-членів ЄС: порівняльно-правова характеристика» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, грудень 2017 р., стор. 53.
Гумега Оксана Валеріївна «Реалізація цивільно-правових принципів у процесі захисту прав інтелектуальної власності» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, січень 2018 р., стор. 136.
Нечаєва Кристина Олександрівна ''Відумерлість спадщини за цивільним законодавством України'' (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України'', жовтень 2017 р., стор. 65.
Кузенко Уляна Іванівна «Політична функція держави та її реалізація в Україні» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, жовтень 2017 р., стор. 59.
Миколенко Віктор Андрійович ''Правова модернізація органів прокуратури України в умовах європейської міждержавної інтеграції: загальнотеоретичне дослідження'' (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, липень 2017 р., стор. 69.
Паніна Юлія Сергіївна ''Правове регулювання договору франчайзингу в Європейському Союзі та Україні'' (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України'', жовтень 2017 р., стор. 57.
Морозова Юлія Володимирівна "Цивільно-правове регулювання оренди нежитлових приміщень, будівель та споруд" (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, травень 2017 р., стор. 145.


Інформація щодо засідань спеціалізованої вченої ради