СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 20.149.01 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТІВ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА (КАНДИДАТА) ЮРИДИЧНИХ НАУК ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

  • 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
  • 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
Загальні відомості про спеціалізовану вчену раду

Спеціалізовану вчену раду Д 20.149.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право згідно із наказом МОН України від 22.12.2016 № 1604, термін повноважень ради три роки.

Дисертації, автореферати здобувачів та відгуки офіційних опонентів
Нечаєва Кристина Олександрівна ''Відумерлість спадщини за цивільним законодавством України'' (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України'', жовтень 2017 р., стор. 65.
Миколенко Віктор Андрійович ''Правова модернізація органів прокуратури України в умовах європейської міждержавної інтеграції: загальнотеоретичне дослідження'' (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, липень 2017 р., стор. 69.
Паніна Юлія Сергіївна ''Правове регулювання договору франчайзингу в Європейському Союзі та Україні'' (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України'', жовтень 2017 р., стор. 57.
Зеленкова Інна Ігорівна "Процедура звернення стягнення на майно боржника у виконавчому процесі" (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, травень 2017 р., стор. 144.
Кучук Андрій Миколайович "Феномен правового поліцентризму: загальнотеоретичний і методологічний аспекти" (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, травень 2017 р., стор. 84.
Гринько Павло Олександрович "Секундарні права у цивільному праві" (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, травень 2017 р., стор. 174.
Морозова Юлія Володимирівна "Цивільно-правове регулювання оренди нежитлових приміщень, будівель та споруд" (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, травень 2017 р., стор. 145.
Левчук Ігор Олегович "Місця позбавлення волі Волинської губернії (кінець ХVІІІ ст. – початок ХХ ст.): історико-правове дослідження" (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, травень 2017 р., стор. 144.
Кіндюк Ксенія Борисівна "Правова спадщина М.М. Гернета як розвиток соціологічного підходу у юриспруденції" (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, травень 2017 р., стор. 174.
Неліпович Галина Ігорівна "Юридична конструкція як засіб структурування правової інформації" (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, квітень 2017 р., стор. 174.
Патлачук Олександр Васильович "Доктрини природоохоронного права: історико-правове дослідження" (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, квітень 2017 р., стор. 174.
Лопатін Антон Володимирович "Процесуальні засоби усунення судових помилок у цивільному судочинстві України" (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, березень 2017 р., стор. 59.
Костюк Ольга Миколаївна "Теоретико-правові засади нормативного тлумачення" (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, березень 2017 р., стор. 59.
Горбенко Лайма Артурівна "Суб’єкт права як категорія правознавства" (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, березень 2017 р., стор. 59.
Мельник Надія Володимирівна "Самоорганізація народу як фактор формування громадянського суспільства в Україні" (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, січень 2017 р., стор. 96.
Косцова Ірина Петрівна "Системне тлумачення норм права" (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, січень 2017 р., стор. 96.
Хороша Тетяна Сергіївна "Реалізація спадкових прав у міжнародному приватному праві" (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, січень 2017 р., стор. 96.
Косовський Леонід Миколайович "Позовне провадження у цивільних справах з іноземним елементом" (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, листопад 2016 р., стор. 88.
Гуняк Олександра Ярославівна "Приватний і публічний інтереси у праві: теоретико-правове дослідження" (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, листопад 2016 р., стор. 57.
Шпак Юрій Анатолійович "Нормотворчість органів місцевого самоврядування в Україні: теоретико-правовий вимір" (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, вересень 2016 р., стор. 83-84.
Серебряник Олеся Олександрівна "Інформація про особу як об’єкт цивільних прав" (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, вересень 2016 р., стор. 87-88.
Данилюк Андрій Ігорович "Цивільно-правовий захист суб’єктивних цивільних прав інтелектуальної власності судом" (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, вересень 2016 р., стор. 90.
Гавриленко Володимир Валерійович "Державний суверенітет та його трансформація в умовах європейської інтеграції: загальнотеоретичне дослідження" (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, серпень 2016 р., стор. 93.
Нємцева Аліна Олексіївна "Теоретико-правовий аналіз відповідальності без вини у цивільному праві України" (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, липень 2016 р., стор. 48.
Микитин Віталій Ігорович "Цивільно-правова відповідальність за порушення майнових прав інтелектуальної власності" (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, липень 2016 р., стор. 46-47.
Городній Михайло Михайлович "Загальнотеоретична характеристика процесу акультурації у релігійному типі правових систем" (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, липень 2016 р., стор. 49.
Інформація щодо засідань спеціалізованої вченої ради