Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін

Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних (дипломних, магістерських) робіт (проектів)

Робочі програми та методичне забезпечення навчальних дисциплін

Програми державних екзаменів

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН