Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)

Робочі програми та методичне забезпечення навчальних дисциплін

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Аналіз господарської діяльності

Аудит
Бухгалтерський облік
Бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі і закладах ресторанного господарства
Бухгалтерський облік та оподаткування автотранспортних підприємств
Бухгалтерський облік та оподаткування будівельних підприємств
Звітність підприємств
Інформаційні системи в обліку
Інформаційні технології
Історія української культури
Економіка підприємства
Облік в банках
Облік і звітність в оподаткуванні
Облік та оподаткування в зарубіжних країнах
Облік та оподаткування сільськогосподарських підприємств
Облік у бюджетних установах
Політична економія
Соціальна та економічна історія України
Управлінський облік
Фінансовий облік
Філософія
Статистика
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Англійська мова 
Фінанси підприємства 
Інвестування
Економіка підприємств
Макроекономіка
Мікроекономіка</a
БЖД
Оптимізаційні методи і моделі
ВИЩА МАТЕМАТИКА

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Аналіз господарської діяльності
Аудит
Бухгалтерський облік в автотранспортних підприємствах
Бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі і закладах ресторанного господарства
Бухгалтерський облік та оподаткування будівельних підприємств
Бухгалтерський облік
Звітність підприємств
Інформаційні системи в обліку
Облік і звітність в оподаткуванні
Облік та оподаткування сільськогосподарських підприємств
Облік у банках
Облік у зарубіжних країнах
Управлінський облік
Фінансовий облік
програмові вимоги з української мови (за професійним спрямуванням)
Програмові вимоги з “Соціальна та економічна історія України”
Фінанси підприємств
ПВ Облік в бюджетних установах
Програмові вимоги з курсу Макроекономіка
Програмові вимоги з курсу Мікроекономіка
Програмові вимоги з курсу Економіка підприємства
Програмові вимоги з курсу Соціологія
Програмові вимоги з курсу Податкове планування
Оптимізаційні методи і моделі