Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Програмові вимоги з курсу Фінанси УПЕП
Програмові вимоги з курсу Інноваційне підприємництво
Програмові вимоги з курсу Інноваційний розвиток підприємства
Програмові вимоги з курсу Інформаційні системи в управлінні
Програмові вимоги з курсу Макроекономіка
Програмові вимоги з курсу Мікроекономіка
Програмові вимоги з курсу Мотивування персоналу
Програмові вимоги з курсу Нормування праці
Програмові вимоги з курсу Основи наукових досліджень
Програмові вимоги з курсу Підприємницька діяльність
Програмові вимоги з курсу Планування бізнесу
Програмові вимоги з курсу Стратегічне управління підприємством
Програмові вимоги з курсу Управління персоналом
Програмові вимоги з курсу Управління трудовим потенціалом
Програмові вимоги з курсу Ціноутворення
Програмові вимоги з курсу Управління маркетингом
Програмові вимоги з курсу Глобальна економіка
Програмові вимоги з курсу Економіка праці та соціально-трудові відносини
Програмові вимоги з курсу Кадрове діловодство
Програмові вимоги з курсу Організація праці
Програмові вимоги з курсу Соціальна відповідальність
Основи ведення сучасного бізнесу
Маркетингові дослідження
Проектний аналіз