Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)

Робочі програми та методичне забезпечення навчальних дисциплін

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Аналіз господарської діяльності
Бухгалтерський облік
Економіка підприємства
Макроекономіка
Мікроекономіка
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)
Інформаційні технології
Історія української культури
Логістика
Маркетинговий менеджмент
Мотивування персоналу
Нормування праці
Організація праці
Планування бізнесу
Податкове планування
Політична економія
Підприємницька діяльність
Соціальна та економічна історія України
Статистика
Управління персоналом
Українська мова за професійним спрямуванням
Фінанси підприємства 
Філософія
Ціноутворення
БЖД
Оптимізаційні методи і моделі
ВИЩА МАТЕМАТИКА

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Господарське право України. Загальна частина
Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіці праці
Соціологія
Управління трудовим потенціалом

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Програмові вимоги з курсу Фінанси УПЕП
Програмові вимоги з курсу Інноваційне підприємництво
Програмові вимоги з курсу Інноваційний розвиток підприємства
Програмові вимоги з курсу Інформаційні системи в управлінні
Програмові вимоги з курсу Макроекономіка
Програмові вимоги з курсу Мікроекономіка
Програмові вимоги з курсу Мотивування персоналу
Програмові вимоги з курсу Нормування праці
Програмові вимоги з курсу Основи наукових досліджень
Програмові вимоги з курсу Підприємницька діяльність
Програмові вимоги з курсу Планування бізнесу
Програмові вимоги з курсу Стратегічне управління підприємством
Програмові вимоги з курсу Управління персоналом
Програмові вимоги з курсу Управління трудовим потенціалом
Програмові вимоги з курсу Ціноутворення
Програмові вимоги з курсу Управління маркетингом
Програмові вимоги з курсу Економіка праці та соціально-трудові відносини
Програмові вимоги з курсу Кадрове діловодство
Програмові вимоги з курсу Організація праці

Програмові вимоги з курсу Соціологія
Програмові вимоги з курсу Економіка підприємства
Програмові вимоги з курсу Аналіз господарської діяльності
Програмові вимоги з курсу Податкове планування
Програмові вимоги з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням)
Програмові вимоги з курсу Логістика
Програмові вимоги з курсу Маркетинговий менеджмент
Програмові вимоги з “Соціальна та економічна історія України”
Програмові вимоги з “Оптимізаційні методи і моделі”