Робочі програми та методичне забезпечення навчальних дисциплін

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕТИ

Адміністративне право України

Адміністративний процес України

Господарське право

Екологічне право
Земельне право
Історія держави і права зарубіжних країн
Історія держави і права України
Історія української культури
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)
Інформаційні технології
Канонічне право
Конституційне право України
Кримінальне право України (особлива частина)
Кримінальне право України (загальна частина)
Кримінальне процесуальне право України
Криміналістика
Кримінологія
Римське приватне право
Соціальна та економічна історія України
Судові і правоохоронні органи України
Теорія держави і права
Філософія
Цивільне право. Загальна частина
Цивільне право. Особлива частина
Цивільне процесуальне право України
Юридична психологія
Робоча програма з сімейного права
Робоча програма з Трудового права України
Робоча програма Міжнародне приватне право
Робоча програма навчальної дисципліни  ЦПП
Англійська мова спеціальності Право
Робоча програма з української мови (за професійним спрямуванням)
Робоча програма з трудового права України
Робоча програма цивільно процесуальне право
Робоча програма господарське процесуальне право
Право соціального забезпечення
Право Європейського Союзу
Міжнародне публічне право
МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Основи ораторського мистецтва
Практика складання процесуальних документів у кримінальних справах
Практика складання процесуальних документів у цивільних справах
Політологія
Релігієзнавство
Соціологія

Програми державних екзаменів

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Програмові вимоги Адміністративне право
Програмові вимоги з криміналістики
Програмові вимоги Кримінальний процес
Програмові вимоги кримінологія
Програмові вимоги судові і правоохоронні органи України
Програмові-вимоги-Кримінальне право (загальна частина)
Земельне право 
Міжнародне приватне право 
Сімейне право 
Трудове право 
Цивільне право. Особлива частина 
Цивільне право. Загальна частина 
Цивільне процесуальне право України
Історія держави і права зарубіжних країн
Історія держави і права України
Конституційне право України
Соціальна та економічна історія України
Теорія держави і права
Програмові вимоги з Римського приватного права
Практика складання ПД у ЦС
Програмові вимоги з курсу Господарське право України
Програмові вимоги з ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Конституційне право України
Програмові вимоги з кримінального права. Особлива частина.
Програмові вимоги з Права соціального забезпечення
Програмові вимоги з Права Європейського союзу
Програмові вимоги з Міжнародного публічного права
Програмові вимоги адміністративний процес
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ЖИТЛОВЕ ПРАВО
Програмові вимоги фінансове право
Програмові вимоги  МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
Українська мова 
Англійська мова 
Програмові вимоги з Юридичної психологіїD
Програмові вимоги з Іноземної мови (за професійним спрямуванням)
Програмові вимоги з Ораторського мистецтва
Програмові вимоги з Канонічного права
Програмові вимоги з Історії України
Програмові вимоги з Політології
Програмові вимоги з Педагогіки та психології
Програмові вимоги з Релігієзнавства
Програмові вимоги з Філософії
Програмові вимоги з Соціології