Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних (дипломних, магістерських) робіт (проектів)

робочі програми та методичне забезпечення дисциплін

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Газетно-журнальне виробництво

Етика в професійній діяльності

Журналістська майстерність

Історія журналістики та соціальних комунікацій

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

Масова комунікація та інформація

Новітні медіа та агенційна журналістика

Основи наукових досліджень

Основи журналістики

Практична стилістика

Практика рекламної діяльності

Проблематика ЗМК та реклами

Радіовиробництво

Соціальна та економічна історія України

Теорія журналістики

Теорія реклами і зв’язків з громадськістю

Теорія реклами і зв’язків з громадськістю

Українська мова у професійному спілкуванні

Філософія

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Іміджологія

Копірайтинг у рекламі і PR

Маркетинг та менеджмент у рекламі

Мас-медійна реклама

Менеджмент і маркетинг у рекламній діяльності (модуль маркетинг)

Основи реклами та зв’язків з громадськістю. Вступ до спеціальності

Організація і проведення рекламної кампанії

Організація роботи прес-служб та комунікативних агенцій

Організація рекламної кампанії

Практика PR-діяльності

Психологія професійної діяльності

Реклама та PR в Інтернеті

Програми державних екзаменів

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

kopiraityng
novitni media
PRAKTYKA PR
praktyka reklamy
pressluzhba
reklama i pr v interneti
reklamna kampania
іміджологія прог.вимоги
масова комунікація та інформація пр.вимоги
політичні комунікації програмові вимоги
Прогамові вимоги з дисципліни Основи рекл.і ПР вступ до спеціальності
Програмові вимоги з дисципліни Маркетинг і менеджмент в рекламі ( модуль менеджмент)
Програмові вимоги з дисципліни Маркетинг і менеджмент в рекламі (модуль маркетинг)
Програмові вимоги з дисципліни Мас-медійна реклама
Програмові вимоги з дисципліни Психологія професійної діяльності
Програмові вимоги з дисципліни Теорія реклами і ПР (модуль теорія ПР)
Програмові вимоги з дисципліни Теорія реклами і ПР (модуль теорія реклами)
телерадіовиробництво прог.вимоги
теорія журналістики прогр.вимог
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ проблематика ЗМК та реклами
програмові вимоги газетно-журнального виробництва
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ з курсу історія журналістики та соцкомунікацій
пограмові вимоги з основ журналістики
журналістська майстерність
Основи наукових досліджень-бакалавр