Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних (дипломних, магістерських) робіт (проектів)

робочі програми та методичне забезпечення дисциплін

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Газетно-журнальне виробництво

Етика в професійній діяльності

Екологія

Журналістська майстерність

Історія журналістики та соціальних комунікацій

Історія української культури

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

Комп’ютерно-технічні засоби виробництва ЗМК

Масова комунікація та інформація

Новітні медіа та агенційна журналістика

Основи наукових досліджень

Основи журналістики

Право у соціальних комунікаціях

Практична стилістика

Практика рекламної діяльності

Проблематика ЗМК та реклами

Радіовиробництво

Соціальна та економічна історія України

Соціологія масової комунікації

Теорія журналістики

Теорія реклами і зв’язків з громадськістю

Теорія реклами і зв’язків з громадськістю

Українська мова у професійному спілкуванні

Філософія

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Ділове спілкування

Іміджологія

Копірайтинг у рекламі і PR

Комп’ютерна графіка та дизайн

Креатив у рекламі

Маркетинг та менеджмент у рекламі

Мас-медійна реклама

Менеджмент і маркетинг у рекламній діяльності (модуль маркетинг)

Основи реклами та зв’язків з громадськістю. Вступ до спеціальності

Організація і проведення рекламної кампанії

Основи підприємницької діяльності

Організація роботи прес-служб та комунікативних агенцій

Організація рекламної кампанії

Організація рекламної агенції

Організація PR-агенції

Правознавство

Політичні комунікації

Практика PR-діяльності

Психологія професійної діяльності

Реклама та PR в Інтернеті

Риторика

Програми державних екзаменів

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

kopiraityng
novitni media
PRAKTYKA PR
praktyka reklamy
pressluzhba
reklama i pr v interneti
reklamna kampania
іміджологія прог.вимоги
масова комунікація та інформація пр.вимоги
політичні комунікації програмові вимоги
Прогамові вимоги з дисципліни Основи рекл.і ПР вступ до спеціальності
Програмові вимоги з дисципліни Маркетинг і менеджмент в рекламі ( модуль менеджмент)
Програмові вимоги з дисципліни Маркетинг і менеджмент в рекламі (модуль маркетинг)
Програмові вимоги з дисципліни Мас-медійна реклама
Програмові вимоги з дисципліни Психологія професійної діяльності
Програмові вимоги з дисципліни Теорія реклами і ПР (модуль теорія ПР)
Програмові вимоги з дисципліни Теорія реклами і ПР (модуль теорія реклами)
телерадіовиробництво прог.вимоги
теорія журналістики прогр.вимог
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ проблематика ЗМК та реклами
програмові вимоги газетно-журнального виробництва
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ з курсу історія журналістики та соцкомунікацій
пограмові вимоги з основ журналістики
журналістська майстерність
Основи наукових досліджень-бакалавр
Програмові вимоги з “Соціальна та економічна історія України”
Програмові вимоги ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОЇ АГЕНЦІЇ

програмові вимоги з дисципліни Літературний стиль»
програмові вимоги Управління рекламними та PR-проектами
Програмові вимоги Антикризовий PR
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ Правознавство
програмові вимоги Українська мова у професійному спілкуванні
програмові вимоги Практична стилістика
Програмові вимоги Основи наукових досліджень
Програмові вимоги з Соціології масової комунікації
Програмові вимоги з Основ підприємництва
Програмові вимоги з Права у соціальних комунікаціях
Програмові вимоги іноземної мови
Програмові вимоги з іноземної мови до екзамену
Програмові вимоги з Комп’ютерно-технічних засобів виробництва ЗМК
Програмові вимоги з іноземної мови до заліку
Програмові вимоги з дисципліни екологія
Програмові вимоги з Етики та естетики
Програмові вимоги з Історії української культури
Програмові вимоги з Риторики
Програмові вимоги з Філософії
програмові з організації PR-агенції