Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних (дипломних, магістерських) робіт (проектів)

Програми державних екзаменів

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

kopiraityng
novitni media
PRAKTYKA PR
praktyka reklamy
pressluzhba
reklama i pr v interneti
reklamna kampania
іміджологія прог.вимоги
масова комунікація та інформація пр.вимоги
політичні комунікації програмові вимоги
Прогамові вимоги з дисципліни Основи рекл.і ПР вступ до спеціальності
Програмові вимоги з дисципліни Маркетинг і менеджмент в рекламі ( модуль менеджмент)
Програмові вимоги з дисципліни Маркетинг і менеджмент в рекламі (модуль маркетинг)
Програмові вимоги з дисципліни Мас-медійна реклама
Програмові вимоги з дисципліни Психологія професійної діяльності
Програмові вимоги з дисципліни Теорія реклами і ПР (модуль теорія ПР)
Програмові вимоги з дисципліни Теорія реклами і ПР (модуль теорія реклами)
телерадіовиробництво прог.вимоги
теорія журналістики прогр.вимог
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ проблематика ЗМК та реклами
програмові вимоги газетно-журнального виробництва
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ з курсу історія журналістики та соцкомунікацій
пограмові вимоги з основ журналістики
журналістська майстерність
Основи наукових досліджень-бакалавр