ОПИС ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)

Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних робіт (проектів)

Програми практики

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН