ОПИС ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Пояснювальна записка до навчального плану

Освітньо-професійна програма

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)

Програми практики

Програми державних екзаменів

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН