Загальна інформація

Метою роботи заочно-дистанційного відділення є підготовка висококваліфікованих фахівців  за спеціальностями «Правознавство», «Фінанси та кредит», «Облік і аудит», «Управління персоналом та економіка праці», «Філософія».

На заочно-дистанційному  відділенні Університету  Короля Данила навчається близько 1000 студентів.

Організація навчального процесу студента здійснюється за навчальними планами певного фахового спрямування заочної форми та графіку навчального процесу.

Обсяг, структура i якість знань, умінь та навичок студента, який навчається заочно-дистанційно  в Університеті  Короля Данила  відповідають вимогам Державних стандартів освіти, які встановлені для відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів:
– “Бакалавр”
– “Спеціаліст”
– “Магістр”

Навчальний процес здійснюється під час очних заліково- екзаменаційних сесій двічі на навчальний рік, згідно довідок-викликів, які студенти отримують завчасно, та в міжсесійний період. Довідка-виклик є підставою для надання студентові додаткової оплачуваної відпустки.

Державні екзамени та захист дипломних і магістерських  робіт проводяться на загальних підставах державними екзаменаційними комісіями у терміни, визначені навчальними планами  відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Випускники заочно-дистанційного відділення Університету Короля Данила активно працюють та займають керівні посади в органах державної влади та системі державного управління як на  місцевому, так  і загальнодержавному рівнях.