7 травня в Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького відбулась звітна науково-практична конференція викладачів та студентів “Наука та освіта ХХІ століття”. Організаторами конференції виступили Науковий відділ Університету та Наукове товариство студентів Університету.

В рамках пленарного засідання з доповідями-презентаціями виступили: ЛУЦЬКИЙ Андрій Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри церковно-канонічних дисциплін та філософії права, ректор університету – тема доповіді: «ВІДОБРАЖЕННЯ ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ У ПРАВОСВІДОМОСТІ ЮРИСТА»; КАСІЯНЧУК Василь Дмитрович, кандидат технічних наук, академік АІНУ, професор університету, завідувач кафедри будівництво – тема доповіді: «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПАЛИВНИХ ГРАНУЛ (ПЕЛЛЕТ), ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ»; КОПИСТИНСЬКА Ірина Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю – тема доповіді: «РЕКЛАМА ПИВА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК АЛКОГОЛІЗМУ»; ЛЯХОВИЧ Яна, студентка економічного факультету – тема доповіді: «SWOT-АНАЛІЗ І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ СТРАТЕГІЇ (НА ПРИКЛАДІ ТРК«РАІ»)»; ЯКИМОВИЧ Роман, студент факультету архітектури та будівництва – тема доповіді: «РЕВІТАЛІЗІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ, НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ПРОМПРИЛАД» В М. ІВАНО-ФРАНКУВСЬКУ».
Всі доповіді були надзвичайно цікавими та викликали жваві дискусії.
Також в рамках конференції відбулися:
– Виставка архітектурних проектів та
– Презентація ЗБІРНИКА ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ «НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ: КРИМСЬКИЙ ВЕКТОР», яку провів РЯБОШАПКО Леонід Іванович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри церковно-канонічних дисциплін та філософії права.

ХАРАКТЕРИСТИКА.
Презентований збірник документів не має аналогів в Україні хронологічно він охоплює рамки 1917 – 2014 років. Як зазначено в анотації у збірнику систематизовано документи і матеріали, в яких висвітлено низку взаємозв’язаних складових національної безпеки України. Серед них центральне місце належить особливостям правового статусу Автономної Республіки Крим і міста Севастополя на тлі головних етапів українського, радянського та пострадянського державотворення. Відтак дослідження цієї проблематики передбачає необхідність розкриття й інших напрямів державної політики в сфері національної безпеки – мовного, етнонаціонального, інформаційного, гуманітарного, військового, зовнішньополітичного. Видання містить широке коло джерел, які упорядковані в хронологічному та хронологічно-тематичному порядку.