1 грудня 2017 року в  Університеті Короля Данила відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 20.149.01 по захисту:докторської дисертації Миколенка Віктора Андрійовича “Правова модернізація органів прокуратури України в умовах європейської міждержавної інтеграції: загальнотеоретичне дослідження” (спеціальність 12.00.01).

 

Науковий консультант

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Волошин Юрій Олексійович,

Національний авіаційний університет,

завідувач кафедри міжнародного права

 

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор,

академік НАПрН України, заслужений юрист України

Костицький Василь Васильович,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

професор кафедри теорії права та держави;

 

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Бисага Юрій Михайлович,

Ужгородський національний університет,

завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства;

 

доктор юридичних наук, професор

Тихомиров Олександр Деонисович,

Національна академія внутрішніх справ,

професор кафедри теорії держави та права

 

кандидатських дисертацій:  Паніної Юлії Сергіївни “Правове регулювання договору франчайзингу в Європейському Союзі та Україні” (спеціальність 12.00.03).

Науковий керівник

доктор юридичних наук, професор

Рогач Олександр Янович,

Ужгородський національний університет,

професор кафедри цивільного права та процесу,

проректор з науково-педагогічної роботи

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, доцент

Кармаза Олександра Олександрівна,

Апарат Верховної Ради України,

головний консультант Головного юридичного управління;

 

кандидат юридичних наук

Рущак Іван Володимирович,

Ужгородська міська виконавча дирекція Закарпатського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,

директор

Нечаєвої Кристини Олександрівни “Відумерлість спадщини за цивільним законодавством України” (спеціальність 12.00.03).

Науковий керівник

кандидат юридичних наук, доцент

Аврамова Ольга Євгенівна,

Харківський національний університет внутрішніх справ,

доцент кафедри цивільного права та процесу факультету № 6

 

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, доцент

Теремецький Владислав Іванович,

Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України,

професор кафедри університетської освіти і права;

 

кандидат юридичних наук

Петровський Андрій Володимирович,

Національна академія внутрішніх справ,

доцент кафедри цивільного права і процесу