5 травня 2017 року відбудеться Міжнародний науково-практичний симпозіум, присвячений 20-річчю Університет Короля Данила: «Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки».

сайти сипозіум
Метою Симпозіуму є обговорення й пошук шляхів вирішення актуальних проблем в розвитку архітектури, економіки та права України.

В рамках Симпозіуму планується робота наступних конференцій:
1. Проектна діяльність – проблеми та перспективи (напрямки роботи: Інноваційні тенденції в архітектурі та містобудуванні; Синтез мистецтв в дизайні; Будівництво. Новації. Прогрес).
2. Сучасні тенденції і перспективи соціально-економічного розвитку України (напрямки роботи: Бухгалтерський облік та оподаткування: національні особливості та світові тенденції; Теоретичні та методологічні аспекти фінансової та підприємницької діяльності, банківської справи і страхування). Виклики інформаційного суспільства: проблеми масової комунікації та інформаційних технологій.
3. Проблеми формування національної правової системи України та її адаптація до європейського права (напрямки роботи: Юридична техніка; Доктрина цивільного права України: сучасні тенденції; Речові права. Здійснення та захист речових прав; Інтелектуальна власність в Україні; Реформа цивільного судочинства в Україні; Кримінально-правова політика. Кримінально-процесуальна політика. Кримінологічна політика. Кримінально-виконавча політика; Розвиток правового регулювання земельних, аграрних, екологічних відносин в Україні та ін.).