Понад 20 років на ринку освітніх послуг України та Прикарпаття утверджує себе Університет  Короля Данила – вищий навчальний заклад нового покоління приватної форми власності. За роки свого існування він виріс і досяг державного визнання. Навчання в університеті здійснюється відповідно до ліцензії МОН України серія АЕ №636723 від 19.06.2015 р.
Випускники отримують дипломи державного зразка за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Молодший спеціаліст», «Спеціаліст» та ступенями «Бакалавр» і «Магістр».

Університет Короля Данила  – один із небагатьох вишів України, який постійно вдосконалюється, запроваджує нові технології та прямує до європейського освітнього рівня. Навчальний процес в університеті адаптований до вимог сучасного ринку праці для забезпечення розвитку інноваційного мислення в молоді та майбутнього працевлаштування.
Основні принципи роботи університету спрямовані на відповідність стандартам вищих закладів освіти європейського рівня; високий професіоналізм професорсько-викладацького складу, належний рівень навчально-виховного процесу із залученням практикуючих фахівців; вивчення іноземних мов студентами; постійне зміцнення матеріально-технічної бази; динамічний розвиток ІТ технологій; відкриття нових спеціальностей, відповідно до вимог сучасного українського та європейського суспільства; сприяння участі студентів у грантових проектах та отримання ними іменних стипендій; міжнародне співробітництво з провідними навчальними закладами Європи; сприяння конкурентоспроможності випускників не лише на Прикарпатті, а й в Україні загалом та за її межами.

Переваги університету:

  • Інноваційні методи навчання, викладачі-практики та провідні науковці;
  • сучасне мультимедійне обладнання;
  • співпраця з роботодавцями щодо стажування та подальшого працевлаштування випускників;
  • активне студентське самоврядування, постійна підтримка студентів та допомога в реалізації творчих проектів і професійних здібностей;
  • компактне розміщення університету в центрі міста;
  • гнучка система оплати за навчання, можливість відтермінування;
  • знижка в оплаті за навчання для студентів, які навчаються на відмінно.

Ласкаво запрошуємо до Університету Короля Данила  та Коледжу університету!

Навчання в університеті здійснюється відповідно до ліцензії МОН України серія АЕ №636723 від 19.06.2015 р.