Статут університету

Ректорат
Ліцензія, сертифікати



Зразки документів про освіту





Положення про Вчену раду

Правила прийому до ПВНЗ Університету Короля Данила
Правила прийому до Коледжу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького
Положення про організацію освітнього процесу у ПВНЗ Університеті Короля Данила

Положення про юридичний факультет
Положення про економічний факультет
Положення про факультет архітектури та будівництва
Положення про систему поточного і підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ПВНЗ Університеті Короля Данила

Штатний розпис

Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпеченя якості) Університету Короля Данила
Ліцензування та акредитація