Для підвищення якості підготовки студентів, а також для закріплення теоретичних знань в процесі науково-практичного диспуту, з метою запровадження інноваційних методів навчання створено Дискусійний клуб з питань приватного права на базі кафедри цивільного права і процесу Університету Короля Данила.

00001

Тема засідання Дискусійного клубу з питань приватного права – «Людина, особистість, приватне право та проблеми глобалізації».

00002

До участі у засіданні залучено викладачів кафедри, студентів юридичного факультету та практичних психологів – Березу Сергія (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) та Зоряну Жаровську (Університет Короля Данила).

Мета засідань Дискусійного клубу з питань приватного права дає можливість студентам спілкуватися з відомими вченими, юристами-практиками, громадськими діячами, представниками громадських організацій з проблем вдосконалення цивільного законодавства. Традиційними на юридичному факультеті стали відкриті лекції, лекції- і семінари-дискусії, семінари-круглі столи та інші інформаційні заходи. Вони надають студентам можливість дізнатися про проблеми юридичної професії та практики, отримати інформацію про сучасні тенденції у правотворчій і правозастосовній діяльності.

00003