Експертна комісія у складі Кельман М.С., професор кафедри теорії та філософії права Національного університету «Львівська політехніка», д.ю.н., професор, голова комісії та Стратонов В.М., професор кафедри галузевого права Херсонського державного університету, д.ю.н., професор, здійснюють первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми Право зі спеціальності 081 Право за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у ПВНЗ Університет Короля Данила.