З метою пошуку обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів, набуття та обміну практичного досвіду студентами вітчизняних та іноземних ВНЗ Університет Короля Данила організовує І Міжнародний конкурс студентських наукових проектів.

1 міжнародна

Конкурс наукових проектів проводиться за участю провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, юристів-практиків, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, здобувачів вищої освіти та ін.

У межах проведеного заходу також плануються майстер-класи міжнародних та вітчизняних відомих вчених, юристів-практиків і політиків, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування за конкретними тематичними напрямами з актуальних проблем охорони та захисту прав людини.

За результатами І Міжнародного конкурсу студентських наукових проектів кращі команди за рішенням Міжнародного журі будуть нагороджені Дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів, Дипломами в окремих номінаціях, а також спеціальними відзнаками та пам’ятними цінними подарунками від організаторів і партнерів заходу.

У конкурсі з науковим проектом запрошуються взяти участь здобувачі вищої освіти ВНЗ України та зарубіжних країн. Проект має бути пошуковим та інноваційним за своїм характером, мати наукове й практичне значення, містити положення щодо самостійно виконаного удосконалення окремих теоретичних положень та чинного законодавства з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду та бути спрямованим на вирішення проблем за наступними напрямками:

  1. Правова держава як модель організації влади.
  2. Сучасний стан та перспективи розвитку цивільно-правової охорони та захисту майнових та особистих немайнових прав.
  3. Політика в сфері протидії злочинності.
  4. Інформаційна безпека – елемент національної безпеки України.
  5. Охорона та захист прав споживачів.
  6. Актуальні проблеми децентралізації влади: європейський та світовий досвід.
  7. Альтернативні форми вирішення спорів.
  8. Професійна етика та психологія діяльності правника.
  9. Юридична техніка у побудові правової держави.
  10. Проблеми реформування та ефективного функціонування системи правосуддя.

Термін подачі проекту – 1 листопада 2017 року.

Деталі в прикріпленому інформаційному листі – Інформаційний лист – Міжнародний конкурс студентських наукових проектів