Кафедра теорії та історії держави і права

Кафедра є навчально-науковим структурним підрозділом Університету Короля Данила, що забезпечує проведення навчально-методичної, науково-дослідницької та виховної роботи з навчальних дисциплін, які за нею закріплені. Навчальний процес на кафедрі здійснюється на основі наказів та розпоряджень Міністерства освіти та науки України, Статуту Приватного вищого навчального закладу  Університету Короля Данила та інших чинних нормативно-правових актів.

На базі кафедри сформувалася наукова школа, яка займається вивченням державно-правових та політико-правових аспектів становлення, формування та розвитку державного націотворення. Науковий потенціал кафедри спрямований на дослідження проблем державно-правової дійсності, взаємодії інститутів державної влади і громадянського суспільства, питань історико-правового характеру і законодавчого регулювання правових відносин в Україні, питань загальної теорії держави і права, правосвідомості правової культури і правового виховання населення, реалізації конституційних прав і свобод, регулювання принципових аспектів суспільного життя правовими системами держав, до складу яких входили українські землі, правового регулювання соціального захисту державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Кафедра забезпечує вивчення дисциплін державно-правового циклу, займається проведенням наукових комунікативних заходів, що сприяють розвиткові наукової діяльності кафедри та юридичного факультету, проведенням наукових семінарів, круглих столів, диспутів з питань, затверджених щорічним планом роботи кафедри з актуальних питань теорії права та держави, історії держави і права України та зарубіжних країн.

Кафедра здійснює:

– навчально-виховну і методичну діяльність із фундаментальних правових дисциплін теоретичного та історичного змісту, що викладаються для студентів юридичного факультету;

– наукову та науково-дослідну діяльність за напрямами: теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень; філософія права; правові проблеми політичних інститутів та процесів;

– виховну роботу зі студентами в процесі викладання.

Робота кафедри у сфері організації та забезпечення навчального процесу постійно удосконалюється. З цією метою підтримуються тісні контакти і вивчається досвід викладацької та наукової роботи відповідних кафедр інших навчальних закладів. Викладачі кафедри плідно співпрацюють з державними органами та юридичним установами.

Навчальний процес забезпечує колектив професорсько-викладацького складу кафедри:

Гуменюк Тетяна Іванівна – доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри
Луцький Андрій Іванович – доктор юридичних наук, доцент, ректор університету
Луцький Мирослав Іванович – доктор юридичних наук, доцент, перший проректор університету
Шутак Ілля Дмитрович – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, радник ректора
Зварич Роман Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету
Ілин Любомир Михайлович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу аспірантури та докторантури, проректор з методичної роботи
Книш Віталій Васильович – кандидат юридичних наук, доцент
Федик Лідія Богданівна – кандидат історичних наук, доцент
Андрухів Олег Ігорович – кандидат юридичних наук, доцент, проректор із виховної роботи
Гаврецька Марина Йосипівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри, начальник навчально-методичного відділення
Луцька Галина Василівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри (за сумісництвом)
Кузь Софія Василівна – асистент кафедри

Гуменюк Тетяна Іванівна

Гуменюк

Освіта:

2016 р.  у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» захистила дисертацію захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки;

2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри історії та політології Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;

2007 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни;

2006
2007 рр. – економічний факультет Тернопільського національного економічного університету, спеціальність – облік і аудит, освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»;

2002
2005 рр. – аспірантура за спеціальністю 07.00.01 – історія України Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника;

1994
1999 рр. – історичний факультет Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, спеціальність – історія, освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр».

Професійна діяльність:

2017 р. – завідувач кафедри теорії та історії держави і права;

2007 р. – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, доцент кафедри теорії та історії держави і права;

20012002 рр.
методист Юридичного коледжу Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника;

19992001 рр. – методист Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук України.

Наукові інтереси: історія держави і права України, новітня історія України,

методологія наукових досліджень, трансформація наукових принципів методології.

Навчальні дисципліни: Історія держави і права України, Методологія науково-правових досліджень, Основи наукових досліджень, Охорона права на інформацію.

Публікації: 42 публікації в наукових і спеціалізованих наукових виданнях.

Луцький Андрій Іванович

Доктор юридичних наук, доцент, ректор університету

Освіта:

2015 р. у ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

2013 р. – рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії права та юридичної психології;

2010 р. в Київському національному університеті внутрішніх справ МВС України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія;

02 липня 2001 р. обраний членом-кореспондентом Української академії наук;

2001 р. – закінчив Міжнародний науково-технічний університет м. Києва та отримав диплом магістра права з відзнакою.

Професійна діяльність:

на даний час – ректор університету, професор кафедри теорії та історії держави і права;

2010–2014 рр. – перший проректор університету, доцент кафедри філософії права та юридичної психології;

1998–2009 рр. – перший помічник ректора з юридичних питань, викладач кафедри філософії права та юридичної психології;

1997–2000 рр. – навчання на юридичному факультеті Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва.

Наукові інтереси: теоретичні основи громадянського суспільства; питання правової ідеології; сутнісні і функціональні особливості соціально-правової держави.

Публікації: автор більше 100 наукових праць.

Луцький Мирослав Іванович

Доктор юридичних наук, доцент, перший проректор університету

Освіта:

2016 р. у ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

2013 р. – рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії права та юридичної психології;

2011 р. в Національній академії внутрішніх справ МВС України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права;

2001 р. – закінчив Міжнародний науково-технічний університет м. Києва та отримав диплом магістра права з відзнакою.

Професійна діяльність:

на даний час – перший проректор університету, професор кафедри теорії та історії держави і права;

2002–2015 рр. заступник ректора по заочно-дистанційному відділенню, доцент кафедри філософії права та юридичної психології;

2000–2001 рр. – помічник ректора з обов’язками начальника відділу кадрів;

1999–2000 рр. – інспектор відділу кадрів з виконанням обов’язків завідувача канцелярії;

1998–1999 рр. – юридичний консультант.

Наукові інтереси: державотворчі процеси на західноукраїнських землях кінця ХІХ – початку ХХ ст., система права і законодавства ЗУНР, проблемні питання юридичної техніки.

Публікації: опублікував понад 50 наукових праць. За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність Міністерством освіти і науки України нагороджений знаком «Відмінник освіти України». Лауреат 2 премії імені Святого Володимира за краще науково-практичне видання у 2013 році.

Шутак Ілля Дмитрович

Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, радник
ректора

Шутяк

Освіта:
2017 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри теорії та історії держави і права;

2015 р. – заслужений діяч науки і техніки України;

2013 р. – присвоєно вчене звання доцента;

2006 р. – доктор юридичних наук України. Почесний професор Санкт-Петербурзького державного університету МВС Росії;

1999 р. – доктор юридичних наук РФ, професор кафедри теорії та історії держави і права Санкт-Петербурзького університету МВС РФ;

1995 р. – кандидат юридичних наук РФ;

1992–1996 рр. – навчання в ад’юнктурі Санкт-Петербурзького державного університету МВС Росії;

1992 р. – закінчив Ленінградське вище політичне училище МВС СРСР, Юридичний інститут МВС Росії.

Професійна діяльність:

2014 р. – почесний професор Академії фінансової поліції Республіки Казахстан;

2011 р. – по даний час – професор кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
2010–2011 рр. – завідувач кафедри теорії держави і права Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС;

2006–2010 рр. – професор ЛьвДУВС;

2009 р. – дійсний член Академії енергетики України;
2007–2011 рр. – член експертної ради ВАК України з юридичних наук.

Наукові інтереси: теорія права, юридична техніка.

Вчений є засновником першої в Україні лабораторії академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки, що має ціннісне значення у підготовці правників-науковців. І. Д. Шутак бере активну участь у правотворчій діяльності держави як активний діяч з пропагування і утвердження демократичних цінностей, християнської моралі та ідей побудови правової держави в Україні з пріоритетами справедливості та верховенства права.

Публікації: автор понад 80 наукових праць, серед них 8 навчальних посібників, рекомендованих МОН для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів України, зокрема «Теорія і практика застережень в праві: система понять» (термінологічний словник), «Правові застереження в доктрині міжнародного права», «Управлінське консультування», «Правові основи міжнародної економічної діяльності», «Правове регулювання міжнародної економічної діяльності», «Юридична техніка: теорія правових застережень», «Як перемогти на виборах», «Юридична техніка: курс лекцій для бакалаврів», двох навчально-методичних комплексів з теорії держави і права та юридичної техніки, а також співавтор навчального посібника «Юридична техніка» та першого тому п’ятитомника «Правова доктрина України».

Зварич Роман Васильович

Кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету

Зварич

Освіта:
2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права;

2012 р. у ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

2004 р. – здобувач кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва;

2001 р. закінчив навчання в Міжнародному науково-технічному університеті м. Києва за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію магістр права.

Професійна діяльність:

на даний час – декан юридичного факультету, доцент кафедри теорії та історії держави і права;

2014–2015 рр. – доцент кафедри теорії та історії держави і права, проректор по заочно-дистанційному навчанню (по сумісництву);

2013–2014 рр. – завідувач кафедри теорії та історії держави і права, проректор по заочно-дистанційному навчанню (по сумісництву);

2012–2013 рр. – доцент кафедри теорії та історії держави і права;

2008–2012 рр. – старший викладач кафедри теорії та історії держави і права;

2001–2008 рр. – викладач кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва.

Наукові інтереси: дослідження теоретичних та практичних аспектів національно-державного будівництва, актуальних проблем правового регулювання суспільних відносин.

Навчальні дисципліни: Теорія правозастосування.

Публікації: автор понад 40 наукових та науково-методичних праць.

Ілин Любомир Михайлович

Кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу аспірантури та докторантури, проректор з методичної роботи

Ілин

адреса персональної сторінки – clioukraine.blogspot.com

Освіта:
2015 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;

2009 р. у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України;

2005–2008 рр. – аспірант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

2000–2005 рр. – Інститут історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Професійна діяльність:
2017 р. (листопад) – проректор з методичної роботи;

2016 р. (листопад) – завідувач відділу аспірантури та докторантури;

2015–2016 рр. – завідувач відділу аспірантури;

2011 р. – по даний час – доцент кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;

2008–2011 рр. – спеціаліст групи зв’язків з громадськістю та міжнародних зв’язків Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ;

2010–2011 рр. – викладач кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ;

2007–2009 рр. – асистент кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Навчальні дисципліни: Історія України, Соціальна та економічна історія України.

Наукові інтереси: історія українського парламентаризму, українсько-польські політичні стосунки ХІХ – початку ХХ ст., діяльність Галицького крайового сейму.
Публікації: 50 публікацій, в тому числі 36 у фахових виданнях.

КНИШ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

 кандидат юридичних наук, доцент.
5Освіта:
1996 – 2001 рр. – навчання в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника (юрист, викладач права).
2001 – 2004 рр. – навчання в аспірантурі Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.
У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Принципи земельного права України» за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право (науковий керівник: член-кореспондент НАН України, академік АПрН України, д.ю.н., професор Семчик В.І.).
Професійна діяльність:
01.11.2001 – 01.11.2004 рр. – асистент кафедри теорії та історії держави і права.
01.11.2004 – 01.09.2008 рр. – доцент кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.
01.09.2008 – 02.11.2009 рр. – доцент Навчально-консультаційного центру Одеської національної юридичної академії у м. Івано-Франківську.
02.11.2009 доцент кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
на даний час – доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Наукові інтереси: дослідження проблеми принципів земельного права України; проблеми функціонування та розвитку правової держави на сучасному етапі державотворення і правотворення; науково-теоретичне дослідження конституційно-правової відповідальності суб’єктів державно-владних відносин; дослідження проблем правового статусу населення на окупованих територіях України.
Навчальні курси: екологічне право, земельне право, юридична компаративістика, право у соціальних комунікаціях.
Публікації: автор понад 140 наукових праць.

Федик Лідія Богданівна

Кандидат історичних наук, доцент

Федик

Освіта:
2015 р. – рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;

2010 р. – доктор філософії;

2009 р. у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія;

2005–2008 рр. – аспірантура Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

2000–2005 рр. – історичний факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Професійна діяльність:

2009 р. – по даний час – доцент кафедри теорії та історії держави і права.

Навчальні дисципліни: Всесвітня історія, Політична економія.

Наукові інтереси: релігійний фактор у державотворчих та націєтворчих процесах.

Публікації: 45 публікацій, з них 39 наукового і 6
навчально-методичного характеру.

Андрухів Олег Ігорович

Кандидат юридичних наук, доцент

Освіта:
2015 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;

2014 р. – у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

2003–2007 рр. – навчання на факультеті правоохоронної діяльності Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ.

Професійна діяльність:

2015 р. – доцент кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;

2013 р. – по даний час – проректор із виховної роботи;

2012–2013 рр. – помічник проректора із виховної роботи;

2011 р. – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького;

2010–2011 рр. – викладач кафедри історії держави і права;

2008–2010 рр. – старший інспектор відділу кадрового забезпечення;

2007–2008 рр. – інспектор відділу кадрового забезпечення;

2003–2007 рр. – курсант факультету громадської безпеки Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ, служба в органах внутрішніх справ.

Навчальні дисципліни: Історія держави і права зарубіжних країн.

Наукові інтереси: правовий аспект репресій на території України в XX ст.; політика держави у сфері правового регулювання вживання алкоголю та негативні соціальні наслідки пияцтва.

Публікації: 45 публікацій в наукових і спеціалізованих
наукових виданнях у галузі юриспруденції, в тому числі співавторство в одній монографії і два навчально-методичні
посібники.

Гаврецька Марина Йосипівна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Гаврецька

Освіта:
2015 р. в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

2004 р. – Міжнародний науково-технічний університет, м. Київ, магістр права;

1998–2004 рр. – юридичний факультет Івано-Франківського інституту права економіки та будівництва.

Професійна діяльність:

2016 р. – по даний час – начальник навчально-методичного відділення університету;

2010–2016 рр. – помічник проректора з наукової роботи;

2006–2010 рр. – начальник навчально-методичного відділення університету;

2005–2006 рр. – старший методист заочно-дистанційного відділення університету;

2004–2005 рр. – асистент кафедри економічної теорії.

Навчальні дисципліни: Теорія держави і права.

Наукові інтереси: історико-правові дослідження.

Публікації: 30 публікацій, в тому числі 10 у фахових наукових виданнях з правового напрямку.

Луцька Галина Василівна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри (за сумісництвом)
LutskaGV
Освіта:

2016 р. у ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

2009–2015 рр. – аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;

2001 р. – Міжнародний науково-технічний університет, м. Київ, магістр права.

Професійна діяльність:

2005 р. – по даний час приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу;

2004 р. – стажист нотаріуса для отримання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю;

2001–2004 рр. – начальник юридичного відділу з в.о. начальника відділу кадрів Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва;

2001 р. – заступник начальника відділу кадрів Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва;

2000–2001 рр. – інспектор відділу кадрів Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва.

Навчальні дисципліни: Нотаріат в Україні, Проблеми вчинення нотаріальних дій.

Наукові інтереси: особливості виникнення, розвитку та функціонування юридичної науки, проблеми нотаріату в Україні.

Публікації: 16 публікацій, з яких 8 статей у фахових наукових виданнях, в тому числі, 1 стаття у зарубіжному виданні та 8 тез доповідей на конференціях.

Кузь Софія Василівна

Асистент кафедри

Освіта:
2015 р. – аспірант  кафедри теорії та історії держави і права ПВНЗ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;

2008–2013 рр. – ПВНЗ Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, магістр права
.

Професійна діяльність:

2016 р. – асистент кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;

2014–2015 рр. – асистент кафедри кримінального права і процесу; 2013 р. – юрисконсульт  юридичного відділу університету.

Навчальні дисципліни: Теорія держави і права.

Наукові інтереси: теоретико-правові дослідження.

Публікації: автор більше 17 наукових праць.

Кафедра кримінального права і процесу

Кафедра кримінального права і процесу створена 1998 р. Кафедра є навчально-науковим структурним підрозділом Університету Короля Данила, що здійснює навчально-методичну, науково-дослідну та виховну роботу.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

1-й курс – «Судові та правоохоронні органи України»;
2-й курс – «Кримінальне право. Загальна частина», «Адміністративне право»;
3-й курс – «Кримінальне право. Особлива частина», «Кримінальний процес», «Адміністративний процес»;
4-й курс – «Кримінологія», «Криміналістика», «Практика складання процесуальних документів у кримінальних справах»;
5-й курс – «Сучасна терористична загроза», «Стратегія запобігання злочинності», «Соціальна комунікація», «Адвокатура», «Стратегії внутрішньої безпеки», «Відновне правосуддя, ювенальна юстиція та пробація», «Професійна етика та психологічна компетентність юриста», «Порядок звернень до міжнародних судових інстанцій та виконання їх рішень».

Науково-дослідна робота кафедри окреслена специфікою роботи кафедри та науковими інтересами. Кафедра виступає організатором проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару «Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу», який проходить  щорічно у грудні місяці.

Результати наукової роботи викладачів знаходять своє відображення у науково-практичних посібниках та монографіях, які використовуються у навчальному процесі. Викладачі кафедри кримінального права і процесу залучаються до роботи юридичної клініки, яка функціонує при юридичному факультеті університету.

На кафедрі працює студентський науковий гурток «Теоретичні та прикладні проблеми розвитку чинного законодавства України».

У розпорядженні кафедри є криміналістична лабораторія та зал судових засідань, проведення занять у яких дозволяє студентам набути практичних навичок у сфері юриспруденції. Обдаровані студенти залучаються до написання наукових робіт, статей, участі у студентських конференціях, культурно-масових та спортивних заходах Університету Короля Данила.

Викладацький склад дозволяє забезпечувати підготовку правників-професіоналів, конкурентоздатних на сучасному ринку праці. Переважна більшість з випускників магістратури кафедри працює в судах загальної юрисдикції, органах прокуратури різних рівнів, органах внутрішніх справ, адвокатурі тощо.

Навчальний процес забезпечує колектив професорсько-викладацького складу кафедри:

Репецький Сергій Петрович – завідувач кафедри кримінального права і процесу, кандидат юридичних наук;
Острогляд Олександр Васильович – проректор університету з наукової роботи, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Лотоцький Михайло Васильович – професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Огерук Ігор Степанович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Гуркова Аліна В’ячеславівна – доцент кафедри.
Мельникович Михайло Степанович – асистент кафедри

Острогляд Олександр Васильович

Проректор університету з наукової роботи, доцент кафедри кримінального права і процесу, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта:
2002 рік – закінчив Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікація юриста.
Наукові досягнення:
2007 рік – захистив дисертацію на тему „Здійснення адвокатом захисту у стадії апеляційного перегляду рішень суду першої інстанції” на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза у спеціалізованій вченій раді Одеської національної юридичної академії (м. Одеса).
2011 рік – рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри господарського та екологічного права.
Лауреат премії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради в номінації «Молодий вчений року» (2011 р.).
Наукові інтереси: теоретичні засади кримінального права, стадії кримінального процесу
України, професійна діяльність адвоката.
Публікації: автор понад 100 наукових праць, у тому числі 2 навчальних посібників і 4 навчально-методичних посібників.
Навчальні дисципліни: Кримінальне право (Загальна частина), Соціальна комунікація.

oleksandr.ostrohliad@iful.edu.ua

Репецький Сергій Петрович

завідувач кафедри кримінального права і процесу, кандидат юридичних наук

Репецький

Освіта:
1995 рік – закінчив Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Історія», та здобув кваліфікацію вчителя історії.
2003 рік – закінчив Національну академію внутрішніх справ (м. Київ), отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.
Наукові досягнення: 27 січня 2011 року захистив дисертацію на тему: «Суспільна моральність як об’єкт злочинних посягань» та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Наукові інтереси: кримінальне право, кримінально-виконавче право, ОРД.
Публікації: автор 13 наукових праць, серед яких співавтор 1 монографії.
Навчальні дисципліни: Кримінальне право (Особлива частина), Кримінально-виконавче право, Сучасна терористична загроза, Стратегія запобігання злочинності.

Лотоцький Михайло Васильович

Професор кафедри кримінального права і процесу, кандидат юридичних наук, доцент

Лотоцький

Освіта:
2004 рік – закінчив Київський міжнародний науково-технічний університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікація юриста.
Наукові досягнення:
2012 рік – захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право на тему «Адвокат як суб’єкт запобігання злочинам» у спеціалізованій вченій раді Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).
2013 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права і процесу.
Наукові інтереси: захист прав людини у кримінальному процесі, застосування практики ЄСПЛ при розгляді кримінальних справ у суді, договори у кримінальному провадженні.
Публікації: автор понад 60 наукових праць, у тому числі двох навчальних і навчально-методичних посібників.
Навчальні дисципліни: Судові та правоохоронні органи України, Адвокатура.

Огерук Ігор Степанович

Доцент кафедри кримінального права і процесу, кандидат юридичних наук,
доцент

Огерук

Освіта:
2001 рік – закінчив Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікація юриста.
Наукові досягнення:
2010 рік – захистив дисертацію на тему «Діяльність підрозділів ДДСБЕЗ МВС України щодо протидії злочинності в нафтогазовидобувній галузі» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність у спеціалізованій вченій раді Київського Національної університету внутрішніх справ (м. Київ).
2015 рік – рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права і процесу.
Наукові інтереси: криміналістичні, кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії злочинності в паливно-енергетичному комплексі; запобігання корупції.
Публікації: автор 42 наукових праць, у тому числі трьох навчальних і навчально-методичних посібників.
Навчальні дисципліни: Криміналістика, Кримінальне право (Загальна частина), Стратегії внутрішньої безпеки, Практика складання процесуальних документів у кримінальних справах.

Мельникович Михайло Степанович

Асистент кафедри кримінального права і процесу

Мельникович

Освіта:
2018 рік – закінчив ПВНЗ Університет Короля Данила за спеціальністю Право.
2018 рік – закінчив Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach WSZOP, «Zarządzanie»

Наукові досягнення:
2018 рік – вступив до аспірантури  ПВНЗ Університет Короля Данила

Наукові інтереси: Адміністративне право.
Публікації: автор 5 наукових праць.
Навчальні дисципліни: Адміністративне право.

Гуркова Аліна В’ячеславівна

Доцент кафедри кримінального права і процесу, кандидат юридичних наук

Гуркова

Освіта:

2014 рік – закінчила Національний університет «Одеська юридична академія»
Наукові досягнення:
2015 рік – вступила до аспірантури Університету економіки та права «КРОК»
Наукові інтереси: питання фінансової відповідальності, роль та розвиток парламентаризму в Україні, реформи у сфері децентралізації; захист прав людини та громадянина у кримінальному провадженні.
Публікації: автор 21 наукових праць.
Навчальні дисципліни: Кримінальний процес, Кримінологія, Кримінальне право, Адміністративний процес України.

Кафедра цивільного права і процесу

Кафедра цивільного права і процесу створена на юридичному факультеті Університету Короля Данила і функціонує з 1998 р. Кафедра є навчально-науковим структурним підрозділом Університету Короля Данила, що забезпечує проведення навчально-методичної, науково-дослідницької та виховної роботи з навчальних дисциплін, які за нею закріплені. Навчальний процес на кафедрі здійснюється на основі наказів та розпоряджень Міністерства освіти та науки України, Статуту Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила та інших чинних нормативно-правових актів. Кафедра діє відповідно до Положення про кафедру цивільного права і процесу;  функціональних обов’язків завідувача кафедри та функціональних обов’язків науково-педагогічних працівників кафедри цивільного права і процесу.

Наукова робота кафедри окреслена специфікою наукових досліджень кафедри та науковими інтересами викладачів і проводиться за наступною тематикою: актуальні проблеми цивільних правовідносин; особливості виконання договірних та позадоговірних зобов’язань; захист цивільних прав та інтересів громадян за умов глобалізації; теоретичні та практичні аспекти застосування цивільно-правової відповідальності; актуальні проблеми здійснення та захисту майнових та особистих немайнових прав на об’єкти інтелектуальної власності; проблеми розвитку трудових відносин в зв’язку з вступом України в ЄС; теоретичні аспекти спадкового права; забезпечення прав громадян в процесі виконавчого провадження; актуальні проблеми розвитку та функціонування цивільного судочинства України, закономірностей виникнення, розвитку та функціонування процесуального права: порівняльно-правовий аналіз з правом ЄС; проблеми імплементації законодавства ЄС щодо захисту особистих немайнових прав в сфері інтелектуальної власності; проблеми формування та розвитку правової держави в умовах окупації окремих територій України; особливості конституційно-правової відповідальності суб’єктів державно-владних відносин; трансформація принципів земельного права України на сучасному етапі регулювання земельних відносин; цивільно-правові та етичні проблеми донорства в Україні та ін.

Зокрема, викладачі кафедри здійснюють діяльність в сфері дослідження ефективності чинного законодавства та його удосконалення. Беруть участь в підготовці та обґрунтуванні пропозицій щодо вдосконалення законодавства України, спрямованих на імплементацію норм ЄС до національного законодавства.

Значну увагу кафедра приділяє роботі зі студентами. На сьогоднішній день у розпорядженні юридичного факультету є зал судових засідань, проведення занять у якому дозволяє студентам набути практичних навичок у сфері юриспруденції.
Обдаровані студенти залучаються до написання наукових робіт, статей, участі у студентських конференціях, культурно-масових та спортивних заходах Університету Короля Данила.

Навчальний процес забезпечує колектив професорсько-викладацького складу кафедри: д.ю.н., професор Короєд Сергій Олександрович, к.ю.н., доцент Жукевич Ігор Васильович, к.ю.н. Бабецька Іванна Ярославівна, к.ю.н. старший науковий співробітник Саракун Ірина Богданівна, к.ю.н. Піцик Христина Зіновіївна, викл. Косьмій Леся Романівна,  асист. Ілин Наталя Ігорівна, викл. Шулятицький Святослав Ігорович.

ЖУКЕВИЧ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент.

Освіта:
У 2001 р. закінчив навчання в Міжнародному науково-технічному університеті за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію магістр права, викладач юридичних дисциплін.
З 2004 року – здобувач кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва (на сьогодні Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького).
У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Динаміка явних та неявних принципів права» за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень (науковий керівник д.ю.н., професор Козловський А. А.)
У 2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного права і процесу.
Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.
Професійна діяльність:
2001 – 2008 рр. – викладач кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва (на сьогодні Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького);
2008 – 2012 рр. – старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
2012 – 2013 рр. – доцент кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
2013 – 2014 рр. – завідувач кафедри цивільного права і процесу, проректор з навчально-методичної роботи (по суміщенню) Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
2014 – 2015 рр. – доцент кафедри цивільного права і процесу, проректор з навчально-методичної роботи (по суміщенню) Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
2015 р. – по даний час – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: дослідження теоретичних та практичних питань цивільного судочинства, господарський процес, проблем виконавчого провадження, загальнотеоретичних закономірностей становлення, розвитку та функціонування процесуального права.
Навчальні курси: цивільний процес; виконавче провадження; проблеми виконання судових рішень в Україні.

КОРОЄД СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

доктор юридичних наук, завідувач кафедри

Освіта:

У 2006 р. закінчив навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію спеціаліст права.

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Судовий розгляд справ про адміністративні проступки»  за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (науковий керівник к. ю. н., доцент Лошицький Михайло Васильович)

У 2014 році захистив докторську дисертацію на тему «Процесуальне забезпечення ефективності цивільного судочинства» за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Професійна діяльність:

листопад 2015 р. – по даний час – завідувач кафедри цивільного права і процесу

Наукові інтереси: дослідження практичних питань цивільного судочинства, теоретичні та практичні аспекти застосування цивільно-правової відповідальності; процесуальне забезпечення ефективності цивільного судочинства.

Навчальні курси: цивільний процес; актуальні проблеми цивільного судочинства.

КОСЬМІЙ ЛЕСЯ РОМАНІВНА

викладач, начальник відділу кадрів університету.
6Освіта:
У 2004 р. з відзнакою закінчила навчання в Міжнародному науково-технічному університеті і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права.
У 2012 р. здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» в Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького.
Професійна діяльність:
2001 – 2002 рр. – інспектор відділу кадрів КП «ЕСПО».
2002 – 2004 рр. – інспектор відділу кадрів Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва.
2004 – 2012 рр. – викладач кафедри цивільного права і процесу та заступник начальника відділу кадрів Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва (з 01.08.2007 року – Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького).
З вересня 2012 року – по даний час – начальник відділу кадрів та викладач кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Автор 12 наукових та науково-методичних праць, в тому числі навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України.
Наукові інтереси: дослідження актуальних проблем трудового права, зокрема в сфері реформування трудового законодавства.
Навчальні курси: трудове право.

ІЛИН НАТАЛІЯ ІГОРІВНА

асистент кафедри.
9Освіта:
2008 – 2011 рр. – навчання в Західноукраїнському економіко-правничому університеті.
2011 – 2013 рр. – навчання в Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького (юрист).
Професійна діяльність:
2013 р. – по даний час – асистент кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: проблеми застосування юридчиної психології в умовах розвитку інформаційних технологій, правова поведінка суспільних груп, місце правової психології в системі правосвідомості.
Навчальні курси: юридична психологія.

ШУЛЯТИЦЬКИЙ СВЯТОСЛАВ ІГОРОВИЧ

викладач, юрист юридичного відділу університету.
10Освіта:
2003 – 2007 рр. – навчання на юридичному факультеті в Приватному вищому навчальному закладі «Івано-Франківському інституті права, економіки та будівництва» (бакалавр права).
2007 – 2009 рр. – навчання на юридичному факультеті в Приватному вищому навчальному закладі Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького (магістр права).
Професійна діяльність:
вересень 2009 р. – січень 2010 р. – викладач кафедри екологічного, трудового та адміністративного права університету;
січень – серпень 2010 р. – інспектор відділу кадрів університету;
вересень 2010 р. – 01 липня 2012 р. – викладач кафедри теорії та історії держави і права
2012 р – 2015 рр. – викладач кафедри теорії та історії держави і права, юрист юридичного відділу університету
2013-2015 рр. – забезпечує функціонування Юридичної клініки Приватного вищого навчального закладу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
2015 р. – по даний час – викладач кафедри цивільного права і процесу, юрист юридичного відділу університету
Наукові інтереси: дослідження теоретичних та практичних питань цивільного процесу, конституційних аспектів правового статусу особи.
Навчальні курси: основи правознавства; правознавство; вступ до спеціальності «Правознавство», цивільний процес.

БАБЕЦЬКА ІВАННА ЯРОСЛАВІВНА

кандидат юридичних наук
БезымянныйОсвіта:
2003 – 2008 рр. – навчання в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр-права.
2009 – 2012 рр. – навчання в аспірантурі Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
У 2014 році захистила дисертацію на тему «Здійснення та захист переважних прав в корпоративних правовідносинах» за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (науковий керівник к.ю.н., доцент Калаур І.Р.)
Професійна діяльність:
2009 р. – юрист в юридичному відділі ДП ВО «Карпати»
2013 р. – викладач кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького
2014 р. – по даний час – доцент кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: дослідження актуальних проблем корпоративного права; науково-теоретичне дослідження проблематики розвитку цивільних правовідносин; проблеми імплементації законодавства ЄС щодо здійснення майнових та особистих немайнових прав в сфері інтелектуальної власності.
Навчальні курси: цивільне право; актуальні проблеми цивільних правовідносин; право інтелектуальної власності; інтелектуальна власність; корпоративне право; міжнародне приватне право.

Саракун Ірина Богданівна

СаракунОсвіта:
18.11.2017-12.06.2018 r. Studia podyplomowe Służby zagranicznej i międzynarodowej. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (з відзнакою). Praca podyplomowa «Honorowe i zawodowe urzędy konsularne»
20.09.2017-30.06.2018 r. – Стипендійна програма ім. Лейна Кіркланда в м. Познань (диплом з відзнакою). Захист на кафедрі Цивільного, корпоративного та страхового права університету ім. А. Міцкевича (м. Познань) дипломної роботи на тему «Zbywanie akcji w prawie polskim i ukraińskim»
2009 р. – присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника
05.12.2008 захист кандидатської дисертації (Тема: «Здійснення корпоративних прав учасниками (засновниками) господарських товариств (цивільно-правовий аспект)» – Науково-дослідний інститут Приватного права і підприємництва НАПрН України
1995-2000 – навчання в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, кваліфікація «право», спеціальність «правознавство»
Автор понад 70 наукових статтей, 1 авторської монографії, 6 монографій у співавторстві, співавтор 5 навчальних посібників, участь у міжнародних конференціях (в Україні, Білорусі, Дубаї, Польщі).
Професійна діяльність:
17.09.2018 доцент кафедри Цивільного права та процесу Університету Короля Данила
16.03.2017 Завідувач Лабораторії корпоративного права Науково-дослідного інституту Приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г.Бурчака Національної Академії Правових Наук України (м. Київ)
2002-2017 доцент на кафедрі цивільного права Юридичного Інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника
2009-2011 доцент кафедри цивільного права Львівського державного університету внутрішніх справ
2009 старший науковий співробітник
2006-2008 юрисконсульт на Державному підприємстві «Центр державного земельного кадастру» при Державному комітеті по земельних ресурсах, Івано-Франківська філія
2005  науковий співробітник
2001 молодший науковий співробітник Лабораторії корпоративного права Науково-дослідного інститут Приватного права і підприємництва НАПрН України.
Стаж професійний:
2018 r.:
– Юридичний відділ, відділ котирувань та відділ емітентів на Біржі цінних паперів у Варшаві
– Консулат Гоноровий України в Познані
– Офіс обслуговування інвесторів міської ради м. Познань
– Повне товариство «Radcowska Spółka Partnerska Armatowski, Benasiewicz, Iwańska-Truś, Ludek» в м. Познань.
Курси:
2018:
– Біржова школа на Біржі цінних паперів «Біржа для спеціалісті» (м. Варшава)
– „Основи складання бізнес-плану” в Консультаційному центрі Відділу господарської діяльності
– Курс з написання проектів (2017 р.)
Наукові інтереси: Дослідження теоретичних та практичних питань корпоративного, договірного, цивільного, господарського, сімейного, міжнародного приватного (та публічного) права; польського та європейського законодавства.
Навчальні курси:Господарське право; сімейне право; корпоративне право.

Піцик Христина Зіновіївна

ПіцикОсвіта:
2002-2007 рр. – навчання в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр права;
2007-2010 рр. – навчання в аспірантурі Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
У 2012 році захистила дисертацію на тему «Права та обов’язки спадкоємця і спадкодавця при спадкуванні за законом» за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (науковий керівник д. ю. н., проф., академік Академії правових наук України Шевченко Я. М.).
Професійна діяльність:
2007 р. – помічник нотаріуса Рогатинського нотаріального округу Дзери Л. О.;
2008-2010 рр. – асистент кафедри  цивільного права і процесу Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
2010-2011 рр. – викладач кафедри цивільного судочинства Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС;
2011-2016 рр. – старший викладач кафедри цивільного та господарського права і процесу Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»;
2016- 2018 рр. – доцент кафедри цивільного та господарського права і процесу Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»;
Наукові інтереси: Дослідження актуальних питань цивільного права, зокрема, розвиток спадкових правовідносин, теоретичні та практичні проблеми інститутів права інтелектуальної власності.
Навчальні курси: Цивільне право; договірне право; міжнародне приватне право; право зовнішньоекономічних договорів.

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності імені академіка УАН Зіновія Маніва

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності імені академіка УАН Зіновія Маніва

Однією з найстаріших, фундаментальних і базових кафедр факультету управління та бізнес аналітики Університету Короля Данила є кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ім. академіка УАН Зіновія Маніва. Історія кафедри бере свій початок із 1997 року, коли було розпочато підготовку фахівців із галузі знань «Економіка та підприємництво». В той час кафедрою завідував к.е.н., професор, академік УАН Манів Зіновій Олексійович. І в честь видатного вченого, суспільно-політичного діяча та поета-філософа була названа кафедра.

 Розвиток кафедри відбувається у відповідності до сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на подальше удосконалення національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально-орієнтованої економіки, інтеграцію у європейське і світове товариство. Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ім. академіка УАН Зіновія Маніва здійснює:

– навчальну і методичну діяльність із фундаментальних економічних дисциплін, що викладаються для студентів економічного факультету;

– здійснює підготовку фахівців спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це діяльність, пов’язана із досягненням успіху в сфері бізнесу, торгівлі та конкуренції з метою покращення процесу купівлі-продажу.

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на підготовку фахівців з моделювання власного бізнесу, розроблення та реалізація бізнес-проектів і бізнес-планів, створення та розвитку стартапів, провадження підприємницької діяльності в різних сферах економіки з використанням як традиційних, так і інноваційних методів торгівлі (зокрема, інтернет-трейдинг, електронна комерція, online та offline рітейл) та набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж.

Потреба країни у висококваліфікованих спеціалістах, які у змозі заснувати та компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах, постійно зростає. Випускники спеціальності конкурентоспроможні фахівці у багатьох сферах, адже дана спеціальність має широкий спектр застосування: від матеріального виробництва – до сфери послуг, від приватного бізнесу – до транснаціональних корпорацій. Вони можуть запропонувати свої знання та вміння, як наймані працівники у сфері управління підприємством, торгівлі та біржової діяльності, як самостійні суб’єкти підприємницької діяльності, як державні службовці у органах, що здійснюють регулювання та контроль у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Професорсько-викладацький штат кафедри складається з фахівців високої кваліфікації, які мають багаторічний педагогічний, практичний та науковий досвід роботи.

Бринзей Богдан Сергійович

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук

Освіта:
2005-2008 рр. навчання в Івано-Франківському державному коледжі технологій та бізнесу за спеціальністю “Біржова діяльність”.
2008-2012 рр. навчання в ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, за спеціальністю “Маркетинг”, здобув кваліфікацію магістра з маркетингу, викладача економіки.
2013-2016 рр. навчання в аспірантурі ДВНЗ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з відривом від виробництва, за спеціальністю 08.00.11 математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
У травні 2017 р. захистив дисертацію за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук (доктора філософії).
Професійна діяльність:
2012-2018 рр. працював в Івано-Франківському державному коледжі технологій та бізнесу на посаді викладача циклової комісії фінансово-економічних дисциплін.
2014-2018 рр. працював на посаді викладача Калуського коледжу економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
З вересня 2018р.- працюю на посаді доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності імені академіка УАН Зіновія Маніва.
Наукові інтереси: розвиток сільськогосподарського виробництва в регіонах, сталий розвиток регіону в контексті глобалізацій них процесів.

ЛЕГКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

Кандидат економічних наук
Легкий В.ІОсвіта:
1997 – 2000 рр. – Тлумацький сільськогосподарський технікум (здобув кваліфікацію бухгалтера);
2000 – 2003 рр. – ПВНЗ «Бучацький інститут менеджменту і аудиту» (здобув спеціальність «Облік і аудит», присвоєно
кваліфікацію економіста);
2005 – 2006 рр. – Тернопільський державний економічний університет (отримав повну вищу освіту за спеціальністю
«Облік і аудит» та здобув кваліфікацію магістра з обліку і аудиту);
2010 – 2012 рр. аспірант – ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» за спеціальностю 08.00.07 – «Демографія,
економіка праці, соціальна економіка і політика»; в результаті успішного захисту дисертації отримав диплом доктора
філософії, кандидата економічних наук; тема дисертації: “Поліпшення зайнятості населення в праценадлишковому
регіоні”.
Професійна діяльність:
01.09.2003р. – 01.09.2012 р. – працював на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента кафедри обліку і аудиту Бучацького інституту менеджменту і аудиту;
01.09.2012р. – 12.08.2013 р. – завідувач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних систем Бучацького інституту менеджменту і аудиту»;
01.09.2013р. – 30.11.2013 р. – доцент кафедри економічної теорії та управління персоналом імені академіка УАН З. Маніва;
З грудня 2013 р. – і потеперішній час – завідувач кафедри економічної теорії та управління персоналом імені академіка УАН З. Маніва.
Наукові інтереси: регулювання зайнятості та безробіття населення, мотивація персоналу та управління трудовим потенціалом.

КРИХОВЕЦЬКИЙ ІВАН ЗЕНОВІЙОВИЧ

Заступник декана економічного факультету, кандидат економічних наук,
доцент

Освіта:
1998 – 2001 рр. – ПВНЗ Інститут права, економіки та будівництва, економічний факультет, спеціальність «Облік і
аудит».
2002 – 2003 рр. – Міжнародний науково-технічний університет, спеціальність «Міжнародна економіка»
2011 році як пошукач Тернопільського національного університету захистив кандидатську десертацію за спеціальністю
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Управління
маркетинговими заходами на підприємствах туристичної галузі».
Професійна діяльність:
З 2001 – го і потеперішній час викладацька діяльність;
Наукові інтереси: розвиток туризму.

ІВАШКІВ ТАРАС СТЕПАНОВИЧ

 кандидат економічних наук, доцент
Освіта:
1996 – 2001 рр. Тернопільська академія народного господарства, спеціальність менеджмент організацій.
2001 – 2005 рр. аспірант – Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та
управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»; в результаті успішного захисту дисертації отримав
диплом кандидата економічних наук; тема дисертації: «Еконічна ефективність використання сільськогосподарської
техніки в аграрних підприємствах»
Професійна діяльність:
2009 – 2010 рр. викладач кафедри технічного менеджменту Тернопільської академії народного господарства;
2010 – 30.112013 р. – завідувач кафедри економічної теорії та управління персоналом імені академіка УАН З. Маніва
Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
З грудня 2013 р. і по вересень 2018 рр. декан економічного факультету.
Наукові інтереси: вивчення виробничого потенціалу АПК та ефективності використання
сільськогосподарської техніки.

ПЕРОВИЧ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Професор кафедри, кандидат економічних наук, доцент

 Освіта:
1957 – 1962 рр. Львівський торгово-економічний інститут, спеціальність «Товарознавство».
1993 році як пошукач Львівського відділення інституту економіки АНУ захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 «Економіка, планування, організація, управління народним господарством і його галузями», на тему «Розвиток організаційно-економічних методів управління збільшення виробництва товарів народного вжитку і поповнення товарних ресурсів».
Професійна діяльність:
1962 – 1990 рр. працював в системі державної і кооперативної торгівлі, на керівних посадах оптової та роздрібної торгівлі;
1991 – 1993 рр. голова правління Івано-Франківської облспоживспілки;
1996 – 1999 рр. начальник адміністративно-господарського управління Івано-Франківської податкової адміністрації;
1999 – 2001 рр. доцент кафедри в Коломийському інституті «Управління прирдними ресурсами»;
З 2001 р. до сьогодні професор кафедри економічної теорії та управління персоналом імені академіка УАН З. Маніва Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: організація управління виробничими і комерційними організаціями та підприємствами в ринкових умовах.

РОМАНЧУКЕВИЧ МАР’ЯНА ЙОСИПІВНА

Кандидат економічних наук, доцент
12345Освіта:
1996 – 2001 рр. – Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, факультет економіки та
менеджменту, спеціальність «Менеджмент організацій»;
2001 – 2002 рр. – Тернопільська академія народного господарства, спеціальність «Міжнародна економіка».
2003 – 2006 рр. – аспірантка Тернопільського державного економічного університету за спеціальністю 08.06.01. «Економіка, організація та управління підприємствами»; в результаті успішного захисту дисертації отримав диплом кандидата економічних наук; тема дисертації: “Формування системи інформаційного забезпечення управління маркетинговою діяльністю підприємств”.
Професійна діяльність:
2001 – 2010 рр працювала на посадах: викладача (2001-2003 рр.), старшого викладача (2003-2007 рр.), доцента (2007-2010 рр.) в Івано-Франківському інституті менеджменту.
З 2010 року по даний час доцента кафедри економіки в навчально-консультаційному центрі Київського національного транспортного університету в м. Івано-Франківську за сумісництвом.
З вересня 2015 доцент кафедри економічної теорії та управління персоналом імені академіка УАН З. Маніва.
Наукові інтереси: маркетингові дослідження діяльності українських підприємств в сучасних ринкових реаліях, інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємств.

Романюк Наталія Дмитрівна

В.о. декана факультету управління та бізнес-аналітики

Освіта:
2008-2012 рр. навчання в ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, за спеціальністю “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, отримала диплом бакалавра з відзнакою.
2012-2013 рр. навчання в ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, за спеціальністю “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, отримала диплом магістра з відзнакою.
2014-2017 рр. навчання в аспірантурі ДВНЗ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Професійна діяльність:

2013-2017 рр. займала посаду аналітика валютного та інвестиційного ринку ТзОВ «Компанія Рона».

2017-2018 рр. займала посаду менеджера-аналітика ТОВ «Резін Імекс ЛТД».

2018 р. і по даний час – викладач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності імені академіка УАН Зеновія Маніва, в.о. декана факультету управління та бізнес-аналітики Університету Короля Данила.

Наукові інтереси:  фінансова аналітика, фундаментальний та технічний аналіз валютного ринку, інтеграційні процеси та управління зовнішньоекономічною діяльністю, дослідження впливу посередників аграрного ринку на ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств.

Полюк Мирослава Іванівна

Доцент кафедри, кандидат економічних наук

Освіта:
2000-2005рр. навчання у Львівській комерційній академії за спеціальністю “ Менеджмент організацій ” та здобула кваліфікацію менеджера-економіста, викладача менеджменту
У червні 2019р. захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук (доктора філософії в галузі економічних знань)

Професійна діяльність:
2005-2018 рр. працювала на посаді викладача в Івано-Франківському фінансово-комерційному кооперативному коледжі імені С.Граната
З січня 2019р. працювала викладачем кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності імені академіка УАН Зіновія Маніва
З вересня 2019р. працюю на посаді доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності імені академіка УАН Зіновія Маніва

Наукові інтереси:
Розвиток системи оцінки та мотивації персоналу в сучасному бізнес-середовищі Удосконалення механізму формування та впровадження стратегії оцінки та мотивації персоналу

Участь у міжнародній міждисциплінарній конференції (Будапешт, Угорщина)
Закордонне стажування (Варшава)

Публікації в наукових і спеціалізованих наукових виданнях у галузі економіки, в тому числі співавторство в одній монографії

Кафедра перекладу та філології

Історія кафедри перекладу та філології

Ефективне вивчення іноземних мов на високому рівні забезпечує кафедра перекладу та філології, що була організована у 2011 році і стала випусковою у структурі факультету у 2015 році з напряму підготовки «Філологія» (переклад).

У складі кафедри працюють висококваліфіковані викладачі – 1 доктор наук, 2 кандидати наук, 1 доцент та 7 викладачів, – які мають досвід навчання, стажування та тривалого перебування за кордоном і є носіями не тільки глибоких знань з іноземної мови, але й виразниками культури країн, мови яких вивчаються на кафедрі – англійської, німецької та французької.

Викладачі кафедри забезпечують викладання таких професійно орієнтованих дисциплін: іноземної та української мов (за професійним спрямуванням), практичної фонетики, практичної граматики, практики перекладу, лінгвокраїнознавства, практики усного і писемного мовлення, вступу до мовознавства, теорії перекладу, порівняльної лексикології, порівняльної граматики, порівняльної стилістики. Основними напрямами наукових досліджень викладачів кафедри є комунікативна лінгвістика, лінгвістична прагматика, теоретичні та прикладні проблеми перекладу, порівняльне мовознавство, сучасна українська мова, ділове мовлення. Одним із важливих факторів є залучення до викладання носія іноземної мови – Джона Дюргема (Сполучені Штати Америки), який систематично проводить практичні заняття зі студентами університету.

На базі кафедри діє театральний гурток, учасники якого готують п’єси українських та зарубіжних драматургів, та гурток англійської мови «English Corner», в якому бере участь носій мови, викладачі та студенти університету.

Перелік дисциплін, закріплених за спеціальністю 035 “Філологія”

Цикл загальної підготовки

 • Соціальна та економічна історія України
 • Українська мова (за проф. спрямуванням)
 • Історія української культури
 • Філософія

Цикл професійної підготовки

 • Інформаційні технології та технічні засоби у навчанні
 • Екологія
 • Основи наукових досліджень
 • Вступ до мовознавства
 • Латинська мова
 • Основи теорії мовної комунікації
 • Лінгвокраїнознавство країн основної іноземної мови
 • Практична фонетика
 • Порівняльна лексикологія
 • Порівняльна граматика
 • Практична граматика
 • Порівняльна стилістика
 • Теорія перекладу
 • Практика перекладу
 • Практика усного і писемного мовлення
 • Основи усного перекладу
 • Переклад ділового мовлення основної іноземної мови
 • Комп’ютерна лексикографія
 • Педагогіка та психологія

Практична підготовка

 • Інформаційні технології в перекладі (навчальна практика)
 • Навчальна практика
 • Виробнича практика
 • Вибіркові компоненти

Цикл загальної підготовки

 • Правознавство /Основи конституційного права
 • Риторика/ Ділове спілкування
 • Етика і естетика / Економічна теорія
 • Соціологія / Політологія
 • Основи підприємницької діяльності / Релігієзнавство

Цикл професійної підготовки

 • Практичний курс німецької мови / Практичний курс французької мови
 • Лінгвокраїнознавство країн німецької мови / Лінгвокраїнознавство країн французької мови
 • Переклад ділового мовлення німецької мови / Переклад ділового мовлення французької мови

ІРИНА МИХАЙЛІВНА МІСЯГІНА

Завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент
Місягіна Ірина МихайлівнаОсвіта:
• 1999 – 2004 рр. – навчання в Національному університеті “Львівська політехніка”; кваліфікація “Перекладач –
англійська, німецька мови”;
• 2008 – 2011 рр. – аспірантка Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04
“Германські мови”; в результаті успішного захисту дисертації отримала диплом доктора філософії, кандидата
філологічних наук.
Професійна діяльність:
• 2010 – 2011 рр. – викладач англійської мови, заступник завідувача кафедри іноземних мов Івано-Франківського
університету права імені Короля Данила Галицького;
• 2011 р. – до нині – завідувач кафедри перекладу та філології Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: комунікативна лінгвістика, теорія мовних актів, лінгвістична прагматика,
міжкультурна комунікація.
Навчальні курси: іноземна мова, іноземна мова за професійним спрямуванням (спец. “Реклама
та зв’язки з громадськістю”), іноземна мова за професійним спрямуванням (спец. “Правознавство”), іноземна мова за професійним спрямуванням (спец. “Архітектура”).

МИХАЙЛЕНКО ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Доктор філологічних наук, професор кафедри
МИХАЙЛЕНКО ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧОсвіта:
1968 – випускник П’ятигорського державного педагогічного інституту іноземних мов; спеціальність«Англійська, німецька
мови»;
1968 – 1973 рр. – аспірант к.ф.н. (Москва, 1973), д.ф.н. (П’ятигорськ, РФ, 2003), д.ф н. (Київ, КНУ ім.Тараса Шевченка,2012).
Професійна діяльність:
• 1980 – 2008 рр. – завідувач кафедри англійської мови Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича;
• 2008 – 2013 рр. – завідувач кафедри сучасних європейських мов Буковинського державного фінансово-економічного
університету (м. Чернівці);
• 2015 р. – до сьогодні – професор кафедри перекладу та філології Івано-Франківського університету права імені Данила Галицького.
Наукові досягнення:
• керування науковою роботою аспірантів(16 захищених кандидатських дисертацій), магістрантів, студентів,
консультації докторантів; рецензування та опонування;
• член Вченої ради по захисту дисертацій Київського міського педагогічного університету (з 2015р.) та Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (до 2008 р.);
• автор словників, посібників та 500 публікацій з германських мов,типології, семантики, граматики, перекладу та методики викладання та словників і посібників;
• член редколегії наукових вісників ЧНУ, БДФЕУ, Прикарпатського НУ, Міжнародного збірника наукових записок із культурології (Самара, РФ);
• читання лекцій, переклади; виступи з доповідями, проходження стажування в університетах Канади та США;
Навчальні курси: вступ до мовознавства, теорія перекладу.
Нагороди:
• Міжнародна медаль пошани Американського бібліографічного інституту, 2003р.(WorldMedalOfHonor,
AmericanBibliograpicalInstitute, USA, 2003).
• звання «Людина року ‒ 2009» (ManOfTheYear 2009 representingUkraine). OutstandingContributionstoCountryasrecognized
by the American BibliograpicalInstitute, USA, July 17,2009);
• Знак «Відмінник освіти України»,
• Почесна грамота Міністерства освіти України,
• Його ім’я занесено до міжнародної енциклопедії «Хто є хто» [див.: Міжнародний довідник «WhoisWho» за 2002/2003р].

ГЕРАСИМІВ ЛІЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА

Герасимів Лілія ЯрославівнаОсвіта:
• вересень 2007 р. – липень 2008 р. – навчання у вищій школі James Madison High School, Нью-Йорк, США;
• 2009 – 2014 рр. – навчання на факультеті іноземних мов ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника”, диплом магістра (з відзнакою) за спеціальністю “Англійська мова та література”;
• 2014 – до сьогодні – аспірантка ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” за
спеціальністю 10.02.04 – германські мови (без відриву від виробництва).
Професійна діяльність:
• 2014 р. – до сьогодні – член Всеукраїнської асоціації викладачів англійської мови TESOL-UKRAINE та Української
асоціації когнітивної лінгвістики і поетики (УАКЛІП);
• 2014 р. – до сьогодні – викладач кафедри перекладу та філології Івано-Франківського університету права імені
Короля Данила Галицького.
Навчальні курси: англійська мова (за професійним спрямуванням).
Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, лінгвопрагматика, теорія міжкультурної
комунікації та методика викладання іноземних мов.

ДАНИЛЮК ІННА ВАСИЛІВНА

Данилюк Інна ВасилівнаОсвіта:
• 2004 – 2009 рр. – навчалася в ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” на
філологічному факультеті; після успішного захисту магістерської роботи отримала диплом магістра з відзнакою та
здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури;
• 2009 – 2012 рр. – навчалася в аспірантурі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”,
була обрана членом Вченої ради університету (від аспірантів і докторантів);
• 2013 р. – успішно захистила кандидатську дисертацію на тему “Концепт “сміх” в українському художньому дискурсі
початку ХХІ століття”, на підставі чого присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності
10.02.01 “Українська мова”.
Професійна діяльність:
• листопад 2012 року – червень 2013 року – викладач української мови кафедри філології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”;
• грудень 2012 року – до сьогодні – викладач української мови та літератури Інституту післядипломної освіти та до університетської підготовки ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”;
• 2012 р. і дотепер – викладач кафедри філології Коломийського інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
• 2013 р. і досі – доцент кафедри перекладу та філології ПВНЗ “Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького”.
Наукові інтереси: семантика слова і тексту, лінгвістичний аналіз тексту, концептологія,
комунікативна лінгвістика, реклама та ПР, зарубіжна реклама.
Навчальні курси: «Українська мова за професійним спрямуванням»,«Сучасна українська
літературна мова (лексика та фразеологія, морфеміка і словотвір)», «Ділове спілкування»; «Українська література» (коледж), «Світова література» (коледж), «Зарубіжна реклама та ПР», «Реклама та ПР в Інтернеті».

ГАСЮК НАТАЛІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА

Гасюк Наталія ВладиславівнаУ 1992р. закінчила з
відзнакою Прикарпатський педагогічний інститут ім. В. Стефаника. Отримала диплом викладача української мови та літератури, англійської мови. Педагогічну діяльність розпочала у 1992р. як вчитель англійської мови у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №20 м.Івано-Франківська. З 2003р. працювала вчителем англійської мови у міській гімназії №3. Очолювала методоб’єднання вчителів іноземних мов гімназії, була постійним учасником журі ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з англійської мови, вчитель вищої категорії. З 2008р. працює викладачем англійської мови Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. У 2011 р. присвоєно звання доцента
університету. Педагогічний стаж ─ 21 рік.
До сфери наукових інтересів входить міжкультурна комунікація та інноваційні методи
навчання.

Волосянко Іванна Василівна

Волосянко Іванна Василівна

Освіта:
2007-2012 РОКИ- СТУДЕНТКА ДВНЗ» ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА», ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ; ПІСЛЯ ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ОТРИМАЛА ДИПЛОМ МАГІСТРА ТА ЗДОБУЛА КВАЛІФІКАЦІЮ ФІЛОЛОГА,ВИКЛАДАЧА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ.

Професійна діяльність:
2012-2018 – вчитель української мови і літератури,вчитель ГПД Вовчинецької ЗШ I-IIступенів
2018 Р. –ДО СЬОГОДНІ- АСИСТЕНТ КАФЕДРИ ПЕРЕКЛАДУ ТА ФІЛОЛОГІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА ІМЕНІ КОРОЛЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО.
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:
СЕМАНТИКА СЛОВА, ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СЛОВА,КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА.
НАВЧАЛЬНІ КУРСИ:
« УКРАЇНСЬКА МОВА » , « УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА «

Цимбаліста Лідія Романівна

Волосянко Іванна Василівна

Освіта:
•2009‒2014 рр. ‒ студентка факультету іноземних мов ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника», диплом філолога, викладача німецької, англійської мов та зарубіжної літератури; студентка філософського факультету ДВНЗ  «Прикарпатський національнийуніверситет імені Василя Стефаника», диплом психолога, викладача.
• 2014‒2017 рр. ‒ аспірантура за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство у ДВНЗ «Прикарпатський національнийуніверситет імені Василя Стефаника».
Професійна діяльність:
• 2013-2014 рр. ‒ перекладач відділу міжнародного співробітництва у ДВНЗ «Прикарпатський національнийуніверситет імені Василя Стефаника».

 • 2014‒2015 рр. ‒ асистент кафедри німецької філології у ДВНЗ «Прикарпатський національнийуніверситет імені Василя Стефаника».
  • 2018 ‒ до сьогодні ‒ асистент кафедри перекладу та філології Університету КороляДанила.
  Навчальні курси: іноземна мова за професійнимспрямуванням, переклад ділового мовлення основної іноземної мови, основи усного перекладу.

Сергієнко Вікторія Леонідівна

Волосянко Іванна Василівна

Освіта

 • 2001 — 2006 рр. — Навчання в ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. Спеціальність: англійська мова та література. Кваліфікація: філолог, викладач англійської, німецької мов та зарубіжної літератури.
 • 2006 — 2009 рр. — Навчання в аспірантурі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (з відривом від виробництва). (спеціальність 10.02.04 “Германські мови”).
 • 2016 р. Успішний захист дисертації у Чернівецькому
 • національному університеті імені Юрія Федьковича, отримано диплом доктора філософії, кандидата філологічних наук, спеціальність 10.02.04 — германські мови.

Професійна діяльність:

 • 2006 — 2010 рр. — Викладач англійської мови кафедри іноземних мов та країнознавства Інституту туризму ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.
 • 2009 — 2016 рр. Викладач англійської мови кафедри іноземних мов ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.
 • 2016 — 2018 рр. Доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.
 • 2018 — по сьогодні доцент кафедри перекладу та філології Івано-Франківського Університету Короля Данила.

Стажування:

 • 2018 р. — Пройдено стажування з профілю “Переклад” в Інституті Неофілології Вищої Державної Професійної Школи в м. Холм, Польща.

Наукові інтереси: лінгвокультурологія, концептологія, семантика, когнітивна лінгвістика, методика викладання іноземних мов.
Навчальні курси:  іноземна мова за професійним спрямуванням (спец. “Програмна інженерія”, “Фінанси”, “Архітектура”), порівняльна стилістика (спец. “Філологія”).

ПУШ ОЛЕКСАНДРА МИХАЙЛІВНА

Пуш Олександра Михайлівна

Освіта:
• 1992‒1999 рр. ‒ студентка англійського відділення факультету іноземних мов ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», диплом філолога, викладача англійської мови та літератури;
• 2001‒2002 рр. ‒ студентка Göthe Institut в м. Бремен (Німеччина), міжнародний сертифікат DSH-prüfung (C 1);
• 2002‒2004 рр. ‒ студентка економічного факультету Бременського університету.
Професійна діяльність:
• 1999‒2001 рр. ‒ викладач іноземної мови в Отинійському професійно-технічному училищі;
• 2009-2015 рр. ‒ викладач англійської та німецької мов у Рогатинській спеціалізованій школі I-III ст. №1 із
поглибленим вивченням іноземних мов ;
• 2015 ‒ до сьогодні ‒ асистент кафедри перекладу та філології Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Навчальні курси: іноземна мова(практична граматика), іноземна мова за професійним спрямуванням.

МАНУЛЯК МАРІЯ СТЕПАНІВНА

Мануляк Марія СтепанівнаОсвіта:
2000 ‒ 2010 рр.– ученицяЗОШ №10, м. Івано-Франківськ.
2010‒2015 – студентка ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», факультет іноземних мов, спеціальність «Мова і література», кваліфікація «Філолог, викладач англійської, німецької мов та зарубіжної літератури».
Професійна діяльність:
2015р. ‒до сьогодні – викладач кафедри перекладу та філології Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: методика викладання англійської мови, лінгвокраїнознавство, лінгвістична
прагматика, мовленнєва комунікація.
Навчальні курси: англійська мова, англійська моваза професійним спрямуванням.

Богайчук Ольга Степанівна

фото _БогайчукОсвіта:

2003−2007 рр.– навчання у Коломийському педагогічному коледжі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,кваліфікація  «Вчитель англійської мови»;

2007‒2013 – навчання у ДВНЗ «Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника», факультет іноземних мов, спеціальність «Мова і література», кваліфікація «Філолог, викладач англійської мовита зарубіжної літератури».

2007−2016 рр. − вчитель англійської мови у Марківській ЗОШ І-ІІ ступенів;

2009−2010 рр. − вчитель англійської мови в Коломийській ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів;заступник директора школи;

2016р. ‒до сьогодні – викладач кафедри перекладу та філології Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.

З 2017р. –аспіранткаТернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

Навчальні
курси
: Навчальні курси: практика перекладу, іноземна мова за професійним спрямуванням (спеціальності: “Правознавство”, “Архітектура”,)

Наукові
інтереси:
Переклад, методика викладання перекладу, когнітивна лінгвістика.

Подоляк Уляна Сергіївна

podolyak-foto-min

Освіта:

2010‒2015 рр. – студентка ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», факультет іноземних мов, спеціальність «Англійськамова і література», кваліфікація «Філолог, викладач англійської, німецької мов та зарубіжної літератури».

Професійна діяльність:

2016р. − викладач «Перших Київських курсів іноземних мов»

2016р. ‒до сьогодні – асистент кафедри перекладу та філології Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.

Наукові
інтереси:
 методика викладання англійської мови,мовленнєва комунікація,лінгвокраїнознавство.

Навчальні курси: іноземна мова(практична фонетика), іноземна мова за професійним спрямуванням.

Карабінович Ольга Михайлівна

Асистент
кафедри перекладу та філології
karabinovich-foto-min

Освіта: 1984-1989 -студентка Івано-Франківського педагогічного інституту
імені Василя Стефаника ,факультету іноземних мов,спеціальність англійська, німецька мови.

Професійна діяльність:

1989-2004рр.-вчитель англійської мови  Дзвиняцької ЗОШ I-III ступенів

2010р.-викладач кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного
університету

Наукові інтереси: методика викладання англійської мови

Навчальні курси: Berlin School of English

Кафедра журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю

кафедра журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю

Багато дрібниць стали важливими речами
завдяки правильній рекламі.
М.Твен

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю “Журналістика” зі спеціалізацією “Реклама та зв’язки з громадськістю”. Професія рекламіста та ПР-фахівця – нині дуже перспективна, модна та престижна. Це одна з небагатьох професій, яка поєднує творчу роботу і достойну оплату праці, користується неабияким попитом серед роботодавців. Адже саме фахівець із зв’язків з громадськістю та реклами – професіонал, який може створити привабливий імідж будь-кому і для будь-чого. Фахівець з реклами та зв’язків з громадськістю відноситься до вищого менеджменту організації. Він вибудовує інформаційну політику фірми, корегує й зміцнює імідж, керує кризовими ситуаціями, створює рекламну продукцію, планує, проводить та контролює рекламні та PR-кампанії.

Такі спеціалісти, погодьтеся, необхідні будь-якій структурі. Випускники – бакалаври з журналістики зі спеціалізацією “реклама та зв’язки з громадськістю” можуть обіймати такі посади:

журналіст;
керівник прес-служби;
начальник відділу (реклами, зв’язків з громадськістю);
прес-секретар;
менеджер зі зв’язків з громадськістю;
менеджер з реклами;
помічник-консультант керівника, депутата та ін.;
копірайтер – фахівець у сфері написання рекламних текстів;
креативний працівник;
екаунт-менеджер – спеціаліст рекламної агенції, який працює безпосередньо з клієнтом;
бренд-менеджер;
трафік-менеджер — спеціаліст відділу управління роботою над проектами в рекламній агенції;
арт-директор – керівник проекту в шоу-бізнесі, видавничій справі, кіно, дизайні, індустрії розваг тощо;
дизайнер реклами;
речник – особа, уповноважена виступати від імені організації, пропагувати серед аудиторії її політику та роз’яснювати конкретні акції
спічрайтер – укладач текстів, промов, виступів для високопосадовців, політиків, громадських діячів чи бізнесменів.
спеціаліст з медіапланування – фахівець, який вибирає оптимальні засоби реклами та розробляє детальну програму розміщення рекламних повідомлень в межах рекламної чи ПР-кампанії. Висококласна підготовка фахівців за профільною освітньою програмою можлива завдяки творчому підходу викладачів кафедри.

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

Практична стилістика
Масова комунікація та інформація
Основи журналістики. Вступ до спеціальності
Теорія журналістики
Теорія реклами та зв’язків з громадськістю
Етика у професійній діяльності
Історія журналістики та соціальних комунікацій
Проблематика ЗМК та реклами
Газетно-журнальне виробництво
Новітні медіа та агенційна журналістика Журналістська майстерність
Теле- і радіовиробництво Основи реклами та PR: Вступ до спеціальності
Копірайтинг у рекламі та PR
Практика рекламної діяльності
Практика PR-діяльності Організація роботи прес-служб та комунікативних агенцій
Іміджологія
Організація рекламної кампанії
Політичні комунікації Психологія професійної діяльності
Маркетинг та менеджмент у рекламі
Мас-медійна реклама
Реклама та PR в Інтернеті

Нині на кафедрі працює 4 кандидати наук, доценти, заслужені журналісти України та фахівці-практики з галузі реклами та зв’язків з громадськістю.

КАЧМАР ВІРА МИХАЙЛІВНА

Кандидат філологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри
качмарОсвіта:
1995-2000 рр. навчання в Чернівецькому державному університеті імені Ю.Федьковича, де й отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Українська мова і література” (диплом РН № 13856635) ;
2000-2003 рр. навчання в аспірантурі в Тернопільському національному університеті імені В.Гнатюка.
2007 рр. – Кандидат філологічних наук.
26 січня 2007 р. захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України (диплом ДК № 043109).
Професійна діяльність:
01.09.2006 р. – 29.12.2006 р. – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Бучацького інституту менеджменту і
аудиту;
29.12.2006 р. – 06.03.2007 р. – викладач кафедри гуманітарних дисциплін Бучацького інституту менеджменту і аудиту;
06.03.2007 р. – 29.05.2007 р. – переведена на посаду заступника декана економічного факультету денної форми навчання Бучацького інституту менеджменту і аудиту;
29.05. 2007р. – 27.08.2012 р. – переведена на посаду декана економічного факультету Бучацького інституту менеджменту і аудиту.
03.09.2007 р.– зарахована доцентом кафедри гуманітарних дисциплін на умовах внутрішнього сумісництва;
03.09. 2012р. і на даний час, – прийнята в штат на посаду доцента кафедри журналістики та інформації
Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, що перейменована з 28.08.2013р. з кафедри журналістики та інформації на кафедру реклами та зв’язків з громадськістю.
Наукові інтереси: дослідження літератури ХХ століття; мова рекламних текстів; ненормативне
вживання іншомовної лексики у професійній сфері.
Навчальні курси: практична стилістика, літературний стиль, українська мова у професійному
спілкуванні.

РИЖИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ

Кандидат економічних наук, доцент
Освіта :
1973-1978 рр. – Київський державний університет ім. Т. Шевченка, економічний факультет, диплом викладача політичної
економії, спеціаліста;
1980-1983 рр. – аспірантура Інституту економіки АН УРСР. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування і
розподіл прибутку соціалістичних підприємств».
Присуджено науковий ступінь к.е.н. за спеціальністю 08.00.01 – політекономія;
1990 р. – присуджено вчене звання доцента.
Професійна діяльність:
Працював на посадах:
асистент кафедри політекономії Чернівецького держ. Університету;
асистент, старший викладач кафедри політекономії Івано-Франківського інституту нафти і газу;
старший викладач, доцент, в.о. зав. кафедри суспільних наук Івано-Франківського медичного інституту;
доцент, зав. кафедри маркетингу Галицької академії, проректор з навчально-методичної роботи, перший проректор,
ректор Галицької академії;
професор кафедри фінансів, професор кафедри реклами і зв’язків з громадськістю Івано-Франківського університету
права імені Короля Данила Галицького.
Нагороди: відмінник освіти.
Наукові інтереси: рекламна діяльність в Україні та світі, сучасні проблеми паблік
рилейшинз, формування та розвиток брендингу в Україні.
Навчальні курси: основи реклами і паблік рілейшинз. Вступ до спеціальності; теорія
реклами; теорія ПР і брендинг; маркетинг дослідження в рекламі і ПР; рекламний менеджмент; мас-медійна реклама.

АСАТУРЯН НАТАЛІЯ ЗИНОВІЇВНА

Викладач, продюсер (лінійний) філії ПАТ «НСТУ» «Івано-Франківська регіональна дирекція «Карпати», заслужений журналіст України

Освіта:
1983-1989 рр. – Київський   державний університет ім. Т. Шевченка, філологічний  факультет
Професійна діяльність:
1990-1991 рр. – працювала в міській газеті “Черкаси”;
з 1991 р. – в Івано-Франківській обласній державній телерадіокомпанії, тепер – Філія ПАТ НСТУ UA:Карпати;
Паралельно працювала:
1999-2000 рр. – головним редактором відділу новин радіо “Вежа”;
2004-2014 рр. – власкором радіо Ера-ФМ ;
2015-2018 рр. – викладач кафедри журналістики ПНУ ім. В.Стефаника.
 Нагороди: заслужений журналіст України, лауреат Івано-Франківської міської премії ім. Франка та обласної ім. Бойка, нагороджена відзнаками НСЖУ «Золота медаль української журналістики» та «Золоте перо Прикарпаття», медаллю «За подвижництво в культурі Прикарпаття».
Курси: радіовиробництво

ДИМНІЧ НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА


Викладач, продюсер (лінійний ТБ) філії ПАТ «НСТУ» «Івано-Франківська регіональна дирекція «Карпати». Член національної спілки журналістів. Директор школи журналістики Івано-Франківської обласної організації НСЖУ.
Освіта:
1989- 1991 рр. – Київський державний університету імені Тараса Шевченка,  факультет журналістики.
1991 – 1994 рр. – перевелася до Львівського державного університету ім. Івана Франка. Диплом спеціаліста за спеціальністю «Журналіст».
1994-1998 рр. – Аспірант кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка.
2005 рік – захистила дисертацію «Українське телебачення і проблеми формування духовності молоді» на здобуття вченого звання кандидата філологічних наук за спеціальністю «Журналістика».
Професійна діяльність:
Науково-педагогічна діяльність
З 1997 по 2009 роки – асистент кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 2007 року до 2011 року працювала на Карпатському факультеті Академії муніципального управління викладачем, згодом – в.о. декана Карпатського факультету Академії муніципального управління.
2014–2018 рр. – викладач кафедри журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Журналістська діяльність:
1992–1994 рр. – автор і ведуча телевізій­ної передачі “Перехрестя” (Львівська обласна державна телерадіокомпанія).
1998–2001 рр. – автор і ведуча телевізій­ної передачі “Перерва” (Львівська обласна державна телерадіокомпанія).
2006 р. – 2007 рр. – автор і ведуча телевізій­ної передачі “Чия влада?”, яку створювати на ТРК «ТелеБойман», а транслювали – на хвилях Львівської обласної державної телерадіокомпанії.
З 2018 року – продюсер (лінійний ТБ) філії ПАТ «НСТУ» «Івано-Франківська регіональна дирекція «Карпати».
Працювала редактором студії інформаційно-публіцистичних програм Львівського об’єднання телебачення і радіомовлення.
Працювала журналістом християнської телестудії «Апостол», шеф-редактором ТРК «РАІ».
Нагороди: Подяка ректора Львівського національного університету імені Івана Франка «за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та активну наукову і громадську діяльність» (від 6 червня 2007 року).
Золота медаль української журналістики (2014 рік).
У складі творчої групи лауреат журналістської премії ім. Б. Бойка ( номінація «За найкращий твір на телебаченні та у сфері радіомовлення»)  за телевізійний фільм «Незламний воїн Христовий» (2017 рік).
Переможець (у складі групи упорядників) Митрополичої премії серед журналістів в номінації «Світські ЗМІ» за літературно-документальне видання «Незламний воїн Христовий» (2018 рік).
Сфера наукових інтересів. Медіа-психологія, вплив телевізійних програм на формування духовності молоді, чинники національної самоідентифікації молоді, формування національного медіапростору, мас-медіа у системі державної інформаційної безпеки.
Автор більше 30 публікацій в науковій періодиці і навчального посібника «Українське телебачення і формування духовності молоді: теорія і практика» (2008 р.).
Курси: теорія журналістики, масова комунікація та інформація

ПАРИПА ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ


Заслужений журналіст України, викладач
Освіта:
1973-1977 рр. – Львівський технікум промислової автоматики
1980-1985 рр. – Львівський університет імені І. Франка, факультет журналістики
Професійна діяльність:
1985-1988 рр. – кореспондент і відповідальний секретар Тисменицької районної газети «Вперед»;
1988-1992 рр. – відповідальний секретар і редактор відомчої газети ВО «Прикарпатліс» (м. Івано-Франківськ);
1992-1996 рр. – власний кореспондент газети «Західна Україна» в Івано-Франківській області;
1995-2005 рр. – кореспондент, редактор відділу економіки, заступник головного редактора газети «Галичина»;
2005-2006 рр. – головний редактор тижневика «Газета.іf.ua»;
2006-2009 рр. – редактор відділу новин та керівник веб-сайту газети «Галичина»;
2009-2017 рр. – головний редактор газети «Галичина»;
Друкував свої матеріали в місцевих газетах, а також у журналах «Жовтень», «Універсум», «Україна», «Перевал», «Країна», «Журналіст України», «Енергетичний  бюлетень», у центральних українських газетах «День», «Україна молода» та в діаспорних виданнях — газеті «Америка» (США), «Б’юлетні Фундації ім. Івана Багряного» (США).
Є упорядником та автором книжок.
Нагороди:
Лауреат всеукраїнського конкурсу регіональних ЗМІ «Економіка очима журналіста» (2000 р.), обласної премії імені Б. Бойка в галузі журналістики (2001 р.), міжнародного фестивалю «Нашого цвіту — по всьому світу» за цикл матеріалів про закордонне українство (2001 р.), Івано-Франківської міської премії імені І. Франка в номінації «журналістика» (2009 р.), обласної премії імені Василя Стефаника в галузі літератури в номінації «Документальна і науково-критична література» (2018 р.) за книжку «Великі українці без масок» (2017 р.). Нагороджений медаллю «За заслуги перед Прикарпаттям» і «Золотою медаллю української журналістики». Заслужений журналіст України. Член Національної спілки журналістів України з 1988 року.
Курси: газетно-журнальне виробництво

ПЛАХТА ВІКТОРІЯ АНТОНІВНА


Викладач. Відповідальний секретар Івано-Франківської обласної організації НСЖУ. Секретар Національної спілки журналістів України. Заслужений журналіст України.
Освіта:
1975 р. – Закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, факультет романо-германської філології.
Професійна діяльність:
1975-1991 рр. – учитель, праця в органах місцевого самоврядування
1991–1995 рр. – кореспондент, відповідальний секретар у редакції Коломийської міськрайонної газети «Вільний голос»
1995–2006 рр. – головний редактор газети «Вільний голос»
2009 – 2012 рр. – відповідальний секретар Івано-Франківської обласної організації НСЖУ
2012 – 02. 2017 рр. – голова Івано-Франківської обласної організації НСЖУ
з лютого 2017 рр. – відповідальний секретар обласної організації НСЖУ
2014-2018 рр. – викладач кафедри журналістики Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника
Нагороди:  
Заслужений журналіст України. Нагороджена іменним годинником Президента України, медаллю «За заслуги перед Прикарпаттям» (2012), Золотою медаллю української журналістики (2009), Почесним знаком НСЖУ (2016).
Переможець у конкурсі «Кращий за професією» (2003). У складі творчої групи лауреат журналістської премії ім. Б. Бойка (номінація «За найкращий твір на телебаченні та у сфері радіомовлення»)  за телевізійний фільм «Незламний воїн Христовий» (2017 рік).
Лауреат Митрополичої премії серед журналістів в номінації «Світські ЗМІ» за літературно-документальне видання «Незламний воїн Христовий» (у співавторстві з Димніч Н. Д., 2018 рік).
Курси: етика у професійній діяльності

ГОВЕРА ОКСАНА ІВАНІВНА

Викладач, член Спілки журналістів України
Освіта:
1993 – 1998 рр. – Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, філологічний факультет;
2003 – 2004 рр. – Університет нафти і газу – магістратура державного управління.
Професійна діяльність:
– 1998-2001 рр. – власкор ІА «Медіа простір»
– 2001-2005 рр. – прес-секретар голови ІФ ОДА
– З 2005- досі – директор «Бюро рекламно-інформаційного забезпечення» та головний редактор інтернет-видання
briz.if.ua.
– З 2013 року – викладач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Івано-Франківського університету права імені
Короля Данила Галицького
Наукові інтереси: організація роботи прес-служби, Організація роботи рекламної агенції,
копірайтинг, теорія і методика рекламної і PR-творчості, креатив в рекламі.

Кафедра обліку та оподаткування

Кафедра обліку та оподаткування є однією із перших кафедр Університету Короля Данила та випускних кафедр економічного факультету. Історія кафедри бере свій початок із 1997 року, коли було розпочато підготовку фахівців зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». На сьогодні кафедрою здійснюється підготовка студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр».

Професорсько-викладацький склад кафедри обліку і аудиту сформований із фахівців, які мають багаторічний педагогічний та практичний досвід роботи: к.е.н., доц. Борович Оксана Василівна, д.е.н., проф. Прядко Володимир Васильович, к.е.н., доц. Луцька Наталія Іванівна, к.е.н., доц. Пятничук Ірина Дмитрівна та старші викладачі кафедри Цюцяк Ігор Любомирович, Цюцяк Андрій Любомирович.

Задля підвищення ефективності навчального процесу викладачі кафедри впроваджують сучасні інформаційні технології, застосовують мультимедійні технічні засоби, а також використовують різноманітні форми навчання, спрямовані на активізацію самостійної роботи студентів. Викладачами кафедри створене належне методичне забезпечення для проведення лекційних, практичних та семінарських занять, а також самостійної роботи студентів.

Основними завданнями кафедри є забезпечення високоякісної підготовки фахівців, які здатні виконувати організаційні, обліково-аналітичні, планово-прогнозні та контрольні функції, вирішуючи при цьому завдання щодо формування облікової політики підприємства; організації облікових та аудиторських робіт; складання бухгалтерської звітності; підготовки і подання менеджерам різних ієрархічних рівнів інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень; організації внутрішньогосподарського контролю.

Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» беруть активну участь у наукових конференціях, симпозіумах, круглих столах та олімпіадах. Практична підготовка студентів здійснюється на підприємствах, установах та організаціях регіону.

Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними у підприємницькій діяльності та на державній службі, працюють викладачами у навчальних закладах, обіймають посади керівників, головних бухгалтерів, провідних фахівців комерційних та фінансових відділів на підприємствах різних форм власності та видів економічної діяльності, в тому числі в аудиторських фірмах, банківських установах, в органах державного фінансового контролю та страхових компаніях тощо.

Борович Оксана Василівна

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Освіта:
• 1986 – 1989 рр. – студентка Тлумацького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку;
• 1989 – 1994 рр. – студентка Камянець-Подільського сільськогосподарського інституту, отримала кваліфікацію
економіста з бухгалтерського обліку;
• 2010 р. – захист кандидатської дисертації; отримала вчений ступінь кандидата економічних наук (доктора філософії)
зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); тема
кандидатської дисертації: «Облік та аналіз непрямих витрат сільськогосподарських підприємств»;
• 2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського університету права імені
Короля Данила Галицького.
Професійна діяльність:
• 1994 р. – бухгалтер-диспетчер, Тлумач заводоуправління;
• 1995 – 1998 рр. – викладач, Тлумацький сільськогосподарський технікум;
• 1997 – 1998 рр. – бухгалтер-економіст, комунальне господарство м. Тлумач;
• 1998 – 2007 рр. – викладач, старший викладач кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського інституту права,
економіки та будівництва;
• 2007 – 2011 рр. – старший викладач Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
• 2011 – 2013 рр. – заступник завідувача кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського університету права імені Короля
Данила Галицького;
• 2013 р. – до сьогодні – завідувач кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського університету права імені Короля
Данила Галицького.
Наукові інтереси: фінансовий та управлінський облік у сільськогосподарських і переробних
підприємствах.
На сьогодні у науковому доробку налічується понад 50 друкованих праць, в тому числі 1 начальний підручник, 24
статті.

ПРЯДКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

доктор економічних наук
Прядко ВолодимирОсвіта: дві вищі освіти, які здобував у Чернівецькому державному університеті на історичному (1973 р.) та економічному (1989 р.) факультетах.
Наукові ступені:
кандидат економічних наук зі спеціальності економіка промисловості, диплом ДК № 004282 від 13.10.1999 року,
доктор економічних наук зі спеціальності економіка промисловості, диплом ДД № 004525 від 15.1 2.2005 року.
Вчені звання:
доцент кафедри економіки, атестат ДІД № 001206 від 29.12.2000 року,
професор кафедри фінансів та банківської справи, атестат ПР № 002546 від 24.12.2003 року,
обраний академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Фінанси» 14.05.2010 року № 667.
Державні нагороди України і дата нагородження:

 • «Заслужений працівник освіти України», 03.10.1 997 р.;
 • Почесна грамота Верховної Ради України, 18.02.2002 р.;
 • Почесна грамота Міністерства фінансів України, 01.03.2002 р.;
 • Орден «За заслуги» ІІІ-го ступеня, 05.03.2002 р.;
 • Почесна грамота Кабінету Міністрів України, 14.10.2004 р.;
 • Нагрудний знак «Петро Могила» МОН, 01.03.2007 р.;
 • Почесна грамота Міністерства фінансів України, 02.06.2008 р.;
 • Подяка Міністерства фінансів України, 26.11.2009 р.;
 • Почесна грамота Міністерства фінансів України, 23.02.2012 р.;
 • Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення», 17.11.2014 р.

Досвід роботи:
Загальний стаж роботи – 48 р. Трудову діяльність розпочав у 1966 році. Має досвід роботи викладача історії та економіки, заступника завідувача Чернівецького міського відділу народної освіти, директора школи. Колектив Буковинського державного фінансово-економічного університету очолював 27 років (Коротка довідка додається).
В 1989 році Міністерством фінансів України призначений на посаду директора Чернівецького фінансового технікуму (згодом фінансово-економічний коледж, з 1999 року Буковинський державний фінансово-економічний університет, з 2004 року – Буковинська державна фінансова академія, з 2011 року – Буковинський державний фінансово-економічний університет).
У період із 2000 по 2016 роки, було здійснено керівництво близько 20-ти захищеними дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня (спеціальність 08.00.04).
Особисті якості:
Енергійний, компетентний, творчий, ініціативний керівник. У роботі принциповий, вимогливий до себе і підлеглих. Здібний організатор, володію почуттям нового, сміливо і перспективно підходжу до вирішення проблемних питань.
Сфера наукових інтересів:
Є фахівцем у сфері економіки промисловості, зокрема економічна ефективність виробництва товарів. В особистому арсеналі понад 130 наукових праць, серед них монографії, навчальні посібники, чимало наукових статей у вітчизняних та наукових виданнях.
Член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій.

Луцька Наталія Іванівна

Кандидат економічних наук, доцент
луцькаОсвіта:
• У 2003 році з відзнакою закінчила навчання в Міжнародному науково-технічному університеті і отримала повну вищу
освіту за спеціальністю “Міжнародна економіка” та здобула кваліфікацію магістра міжнародної економіки. У 2006 році в
цьому ж навчальному закладі здобула другу вищу освіту за спеціальністю “Правознавство” (кваліфікація – магістр
права).
• 2011 р. – захист кандидатської дисертації; отримала вчений ступінь кандидата економічних наук (доктора філософії)
зі спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини; тема кандидатської дисертації:
«Розвиток єврорегіонів в системі транскордонного співробітництва України»;
• 2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського університету права імені
Короля Данила Галицького.
Професійна діяльність:
• 2003 – 2007 рр. – викладач кафедри економічної теорії Івано-Франківського інституту права, економіки та
будівництва;
• 2007 – 2011 рр. – викладач кафедри економічної теорії Івано-Франківського університету права імені Короля Данила
Галицького;
• 2011 р. – до сьогодні – доцент кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського університету права імені Короля Данила
Галицького.
Наукові інтереси: глобальна економіка та організація обліку і аудиту.
На сьогодні у науковому доробку налічується понад 40 друкованих праць, серед яких 1 начальний підручник, 22 статті.

П’ятничук Ірина Дмитрівна

Кандидат економічних наук
П'ятничук І.Д.(1)Освіта:
• 2002 – 2005 рр. – студентка Івано-Франківського комерційного технікуму; диплом молодшого спеціаліста з відзнакою;
кваліфікація – молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку;
• 2005 – 2008 рр. – студентка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; диплом магістра з
відзнакою; кваліфікація – економіст-бухгалтер, викладач економіки;
• 2011 – 2013 рр. – аспірантка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, спеціальність
08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)». У результаті успішного захисту
дисертації отримала диплом кандидата економічних наук. Тема захищеної дисертаційної роботи «Управлінський облік
витрат у системі бюджетування на нафтопереробних підприємствах» (2013 р.).
Професійна діяльність:
• 2008 – 2009 рр. – фінансовий консультант з середнього і малого бізнесу в ІФУ АКІБ «УкрСиббанк»;
• 2009 – 2011 рр. – диспетчер деканату економічного факультету Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника;
• 2009 – 2010 рр. – асистент кафедри теоретичної і прикладної економіки Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника;
• 2010 – 2011 рр. – асистент кафедри обліку і аудиту Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника;
• 2013 р. – до сьогодні – доцент кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського університету права імені Короля Данила
Галицького.
Наукові інтереси: обліково-аналітичне забезпечення системи управління підприємством.
На сьогодні в науковому доробку налічується понад 40 друкованих праць, серед яких 3 колективні монографії, 14
статей.

Цюцяк Андрій Любомирович

Старший викладач кафедри
Освіта:
• 1993-1996 рр. – студент Івано-Франківського комерційного технікуму; спеціальність «Бухгалтерський облік, контроль
і аналіз господарської діяльності в торгівлі»;
• 1996-2001 рр. – студент Економіко-правничого інституту; спеціальність «Облік і аудит»;
• 2003-2004 рр. – студент Західноукраїнського економіко-правничого університету; спеціальність «Облік і аудит»
(диплом магістра з відзнакою).
Підвищення кваліфікації:
• листопад – грудень 2001 р. Підготовка викладачів: підвищення кваліфікації; Компанія IBTCI у рамках проекту
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні» і Київський
національний економічний університет;
• березень – квітень 2002 р. Підготовка викладачів: підвищення кваліфікації; Компанія IBTCI у рамках проекту
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні» і Київський
національний економічний університет;
• жовтень 2005 р. Методи роботи з системою автоматизованого обліку «1С: Бухгалтерія 7.7.»;
• жовтень 2008 р. Методика викладання облікових дисциплін; Житомирський державний технологічний університет;
• грудень 2013 – квітень 2014 р. Курс підвищення кваліфікації; Науково-дослідний інститут ПВНЗ Івано-Франківського
університету права.
Професійна діяльність:
• 1997 – 2001 рр. – бухгалтер Товариства з обмеженою відповідальністю «Амадіс»;
• 2001 – 2003 рр. – викладач кафедри обліку і аудиту Економіко-правничого інституту;
• 2003 – 2010 рр. – старший викладач кафедри обліку і аудиту Західноукраїнського економіко-правничого університету;
• 2010 р. – до сьогодні – викладач, старший викладач кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського університету права
імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: облік, аналіз і контроль виробничо-торговельної діяльності підприємств
ресторанного господарства.
На сьогодні у науковому доробку налічується понад 40 друкованих праць, серед яких 1 посібник та 18 статей.

Цюцяк Ігор Любомирович

Старший викладач кафедри
Освіта:
• 1993-1996 рр. – студент Івано-Франківського комерційного технікуму; спеціальність «Бухгалтерський облік, контроль
і аналіз господарської діяльності в торгівлі»;
• 1996-2001 рр. – студент Економіко-правничого інституту; спеціальність «Облік і аудит»;
• 2003-2004 рр. – студент Західноукраїнського економіко-правничого університету; спеціальність «Облік і аудит»
(диплом магістра з відзнакою).
Підвищення кваліфікації:
• листопад – грудень 2001 р. Підготовка викладачів: підвищення кваліфікації; Компанія IBTCI у рамках проекту
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні» і Київський
національний економічний університет;
• березень – квітень 2002 р. Підготовка викладачів: підвищення кваліфікації; Компанія IBTCI у рамках проекту
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні» і Київський
національний економічний університет;
• жовтень – листопад 2002 р. Підготовка викладачів: підвищення кваліфікації; Компанія IBTCI у рамках проекту
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні» і Київський
національний економічний університет;
• грудень 2013 – квітень 2014 р. Курс підвищення кваліфікації; Науково-дослідний інститут ПВНЗ Івано-Франківського
університету права.
Професійна діяльність:
• 1997 – 1999 рр. – бухгалтер Товариства з обмеженою відповідальністю «Амадіс»;
• 1999 – 2004 рр. – головний бухгалтер Товариства з обмеженою відповідальністю «Амадіс»;
• 2001 – 2003 рр. – викладач кафедри обліку і аудиту Економіко-правничого інституту;
• 2003 – 2010 рр. – старший викладач кафедри обліку і аудиту Західноукраїнського економіко-правничого університету;
• 2010 р. – до сьогодні – старший викладач кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського університету права імені
Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: обліково-аналітичне забезпечення управління власним капіталом товариств
з обмеженою відповідальністю.
На сьогодні у науковому доробку налічується понад 40 друкованих праць, серед яких 1 посібник та 19 статей.

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Кафедра будівництва та цивільної інженерії створена 2008 р. і є структурним навчально-науковим підрозділом Університету Короля Данила та входить до складу факультету архітектури, будівництва та дизайну.
Кафедра здійснює навчально-методичну, науково-дослідну та виховну роботи. Забезпечує викладання навчальних дисциплін для підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері промислового та цивільного будівництва за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» . Процес підготовки фахівців повністю забезпечений навчально-методичним та інформаційним матеріалом, над розробкою та удосконаленням яких постійно працює професорсько-викладацький склад кафедри.
Кафедра активно займається науковою роботою, її професорсько-викладацький склад є постійним дописувачем фахових регіональних і національних періодичних видань. Викладачами кафедри видано ряд науково-практичних посібників та монографій, які використовуються у навчальному процесі.
Обдаровані студенти залучаються до написання наукових робіт, статей, беруть участь у студентських конференціях, олімпіадах, культурно-масових та спортивних заходах Університету Короля Данила.
Кафедра тісно співпрацює з будівельними фірмами, зокрема практичні заняття зі студентами проводяться на будівельних майданчиках. Випускники кафедри працюють у відомих в Україні будівельних фірмах та державних органах влади.
Випускник одержує вищу освіту, може працювати на посадах, що відповідають 3-му і 4-му кваліфікаційним рівням згідно державного класифікатору професій: начальник (інший керівник) дільниці (підрозділу) у будівництві, керівник підрозділу матеріально-технічного постачання, керівник підрозділу САПР, менеджери (управителі) у будівництві, інженер в галузі архітектури та інженерної справи, завідувач будівельної бригади, начальник механізованого загону, інженер з використання будівельної техніки, інженер з технічного сервісу, інженер-будівельник, інспектор з будівництва та пожежної безпеки.
Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Будівництво» є процеси проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних об’єктів і систем. У складі проектно-технологічної групи бакалавр бере участь : у розробці окремих планувальних рішень, в опрацювання технічної інформації, в оцінці геологічних особливостей будівельного майданчика, у розробці будівельно-конструктивних рішень, у підготовці виробничих робіт на будівельних майданчиках, в управлінні виробництвом.

Викладацький склад забезпечує підготовку професіоналів, конкурентоздатних на сучасному ринку праці.

Навчальний процес забезпечує колектив професорсько-викладацького складу кафедри:

МАСЛЯК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри будівництва та цивільної
інженерії

Освіта:
• 1968 – 1978 рр. – учень Івано-Франківської СШ №4 ;
• 1978 – 1983 рр. – студент Івано-Франківського інституту нафти і газу, механічного факультету ; диплом спеціаліста
за спеціальністю «Технологія машинобудування металорізальні верстати і інструменти»;
• 1991 – 1994 рр. – аспірант Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу;
• 1996 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Теплонавантаженість фрикційних вузлів та засоби її зниження»,
на підставі чого присуджено ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.02 – Машинознавство.
Професійна діяльність:
• 1983 – 1985 рр. – працював інженер-технологом відділу головного технолога Івано-Франківського ВО «Геофізприлад»
• 1996 – 2011 рр. – обіймав посади ст. викладача, декана потім проректора ПВНЗ «Західноукраїнський
економіко-правничий університет»;
• З 2011р. – доцент кафедри будівництва, заступник декана факультету архітектури та будівництва Івано-Франківського
університету права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: металознавство, ефективність роботи фрикційних вузлів, планування і
організація будівельного виробництва.
Навчальні курси: будівельне матеріалознавство, металевий каркас одноповерхового будинку,
архітектурне матеріалознавство, металознавство і зварюван

ШЕВЧУК МИРОСЛАВА ОЛЕГІВНА

Кандидат хімічних наук, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії
Освіта:
• 2002 –2007р. –навчання в Інституті природничих наук ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника”, спеціальність – “Хімія”, кваліфікація – хімік, викладач хімії.
• 2007 – 2010 – аспірантура Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кафедра хімії
твердого тіла. Виконувала дисертаційну роботу на тему “Кристалохімія і термодинаміка точкових дефектів у
напівпровідникових кристалах самарій моносульфіду та його аналогів”.
• 2013 –кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.21 – хімія твердого тіла.
Професійна діяльність:
• 2006 – 2007 рр. – хімік І категорії лабораторії аналітичного забезпечення ґрунтово-агрохімічних досліджень
Івано-Франківського обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів та якості
продукції.
• 2010 – 2013 рр. учитель хімії Воронської ЗОШ І-ІІІ ступенів, де працювала над методичною проблемою “Використання
інтерактивних технологій на уроках хімії”.
• 2011-2013 рр. – участь у проектах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Домінуючі точкові дефекти
і механізми утворення твердих розчинів на основі сполук А4В6 та А2В6” (державний реєстраційний номер 0107U006768) та
ДФФД Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України “Нові напівпровідникові матеріали на
основі телуриду свинцю для термоелектричних перетворювачів енергії” (державний реєстраційний номер 0111U005501).
• 2012 – 2014 рр. працювала на посаді викладача (за сумісництвом) в Навчально-науковому інституті післядипломної
освіти та дистанційного навчання ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.
• 2013 – на даний час доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії, Університет Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: корозостійкість металів та сплавів, термодинаміка точкових дефектів у
кристалах.
Навчальні курси: хімія (коледж та університет), будівельна фізика, бетони та будівельні
розчини та інші.

КАСІЯНЧУК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри будівництва та цивільної інженерії
Освіта:
• 1955-1963 рр. учень Гориської восьмирічної школи смт. Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області.
• 1963-1966 рр. учень Делятинської середньої школи робітничої молоді
• 1967-1972 рр. студент Київського технологічного інституту харчової промисловості, факультет механічний, диплом з
відзнакою, інженер механік, спеціальність «Машини і агрегати харчової промисловості».
• 1980-1984 рр. аспірант Київського технологічного інституту харчової промисловості.
• У 1985 р. закінчив інститут управління народним господарством Академії народного господарства СРСР м. Москва.
• 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка і дослідження кавітаційних агрегатів для дисперчування
рослинної сировини і деаерації напівфабрикатів », на підставі чого присуджена ступінь кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.02.14. спеціальність «Машини і агрегати харчової промисловості».
• 07.02.1997 р. присвоєне звання старшого наукового співробітника.
• 30 січня 1998 р. Протокол №10 Рішенням загальних зборів Академії інженерних наук України обраний
членом-кореспондентом Академії інженерних наук України.
• 24.09.2010 р. Отримав диплом доктора філософії.
• 18.11.2011 р. рішенням загальних зборів Академії інженерних наук України, протокол № 18, обраний дійсним членом
Академії інженерних наук України.
• У 2012 р. закінчив приватний вищий навчальний заклад Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила
Галицького і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» та здобув кваліфікацію
інженера в галузі цивільного будівництва.
Професійна діяльність:
• 1965-1966 рр. робітник будівельної бригади місцевої військової частини, смт. Делятин.
• 1966-1967 рр. робітник і майстер Делятинського харчкомбінату.
• 1972 р. техкерівник Івано-Франківського харчкомбінату.
• 1972-1973 рр. служба в армії. ПНР.
• 1973-1976 рр. директор Івано-Франківського пивзаводу.
• 1976-1981 рр. головний інженер обласного управління харчової промисловості.
• 1981-1985 рр. начальник обласного управління харчової промисловості.
• 1985-1990 рр. заступник голови облагропрому, начальник управління харчової промисловості.
• 1990-2004 рр. генеральний директор обласного об’єднання харчової промисловості за сумісництвом начальник відділу
Івано-Франківського НДУ хрестоцвітих культур. Голова правління ВАТ «Карпатхарчопром», перший заступник голови
республіканського об’єднання «Укрпродспілка», Президент ВАТ «Карпатхарчопром», голова обласної асоціації
«Карпатхарчопром».
• 2004-2009 рр. генеральний директор будівельної компанії «Захід-Моноліт».
• З 2009 р. працюю в Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького на посадах доцента,
завідувача кафедри « Архітектури та містобудування», помічника і першого помічника ректора, радника ректора і
професора кафедри, проректора з методично-виховної роботи, завідувача кафедри будівництво.
Наукові інтереси: альтернативні джерела енергії з деревної біомаси; розробка нових
технологій виробництва продукції лікувально-профілактичного призначення; нові енергоефективні будівельні матеріали.

Навчальні дисципліни: Основи екології та безпека життєдіяльності, будівельна техніка.

ВЕРКАЛЕЦЬ СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

Викладач кафедри будівництва та цивільної інженерії

Освіта:
•1983 – 1987 рр. – навчання в Чернівецькому будівельному технікумі;
•  1989 – 1994 рр. – навчання в Українському інституті інженерів водного господарствам.Рівне за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво», присвоєно кваліфікацію спеціаліста інженера-будівельника;
• 1988 р. –курси підвищення кваліфікації в Саратовському філіалі Всесоюзного інституту керівних працівників і спеціалістів інженерно-технічної служби Держагропрому СРСР;
• 2014 р.- курси підвищення кваліфікації на базі Науково-дослідного інституту ПВНЗ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Професійна діяльність:
• 1987-2008 рр. –Івано-Франківський проектний інститут «Агропроект» на посаді інженера-будівельника;
• 2010 р. і досі – викладач кафедри будівництва, факультету архітектури та будівництва ПВНЗ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: дослідження та розробка технологічних процесів в будівництві.
Навчальні
курси:
 технологія будівельного виробництва, будівельні конструкції, залізобетонні та кам’яні конструкції, основи і фундаменти, організація будівництва,зведення і монтаж будівель і споруд, основи проектної справи.

Навчальні курси: технологія будівельного виробництва,
будівельні конструкції, залізобетонні та кам’яні конструкції, основи і фундаменти, технологія будівництва.

ГУСАР КАТЕРИНА ДМИТРІВНА

Викладач кафедри будівництва та цивільної інженерії
Освіта:
• 1994 – 1997 рр. – студент Фізико-технічного ліцею при Івано-Франківському державному технічному університеті нафти
і газу;
• 1997-2002 рр. – студент Івано-Франківського національного університету технічному університеті нафти і газу,
інженерно-екологічний факультет; диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Геодезія»;
• 2009 – 2012 рр. – аспірант Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
Професійна діяльність:
• 2002 – 2006 рр. – працювала в Приватному підприємстві «ЮТА» на посаді інженера-геодезиста 2 категорії, та
провідного спеціаліста (займалась розробкою проектів землеустрою та інвентаризації земельних ділянок,
інженерно-геодезичними вишукуваннями);
• 2006 – 2009 рр. – працювала в ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (займалась
розробкою проектів землеустрою та інвентаризації земельних ділянок);
• 2008 р. і досі – викладач кафедри будівництва ПВНЗ Івано-Франківський університет права імені Короля Данила
Галицького.
Наукові інтереси: дослідження рельєфу та закономірності сходження снігових лавин в
українських Карпатах

Навчальні
дисципліни:
Інженерна геодезія, інженерна геологія, програмне забезпечення інженерних розрахунків, навчальна (обмірно-геодезична) практика та інші.

Кафедра архітектури та містобудування

Кафедра архітектури і містобудування була створена однією з перших на факультеті архітектури та будівництва, є дуже важливою і актуальною, оскільки дає змогу студентам отримати завершену вищу фахову освіту, а випускникам університету реалізувати свої знання та вміння у різних галузях архітектурно-містобудівної діяльності.

На кафедрі здійснюється підготовка за освітнім ступенем «бакалавр», кваліфікація бакалавр архітектури та містобудування галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». Термін навчання – 4 роки.

Успішне завершення програми передбачає здобуття студентом фундаментальних і професійно-орієнтованих знань і умінь, необхідних для виконання типових професійних завдань, пов’язаних з архітектурним проектуванням в організаціях та на підприємствах різних форм власності. Бакалаври архітектури володіють вмінням застосовувати основні естетичні категорії, закони архітектурної композиції, економічні та екологічні принципи будівництва при архітектурному проектуванні; розробляти інноваційні заходи в архітектурному проектуванні; організовувати процес архітектурно-дизайнерського проектування.

Бакалаври на кафедрі отримують:

 • сучасні уявлення про принципи та норми зонування, планування розробки об’ємно-просторової структури,
  конструктивної схеми та художнього образу архітектурних об’єктів;
 • сучасні знання у галузі технології комп’ютерного моделювання архітектурних об’єктів, засобів інженерної та
  комп’ютерної графіки;
 • поглиблені знання про методи архітектурного проектування і проведення техніко-економічних розрахунків;
 • базові уявлення про загальні поняття та правила нормативно-технічної бази архітектурного проектування, правила
  виконання робочої проектної документації;
 • базові знання про принципи архітектурного дизайну екстер’єрів та інтер‘єрів будівель, оформлення ландшафту;

З 2015 року на кафедрі відкрито магістратуру, випускники на основі освітнього ступеня «спеціаліст» і «бакалавр» мають можливість отримати кваліфікацію магістр з архітектури та містобудування, галузь знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальність 191«Архітектура та містобудування». Термін навчання в магістратурі 18 місяців

Після закінчення навчання магістри отримують професійні знання і вміння основ проектування будівель і споруд та їх комплексів у відповідності з встановленими до них функціональними, містобудівними та естетичними вимогами в сфері архітектури та містобудування; фундаментальні теоретичні і практичні знання принципів об’ємно-планувальних і конструктивних рішень в архітектурі, основних напрямків і методів районного планування і урбаністики, сучасні тенденції вдосконалення міського середовища.

Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво роботою здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування».

Випускники кафедри володіють навиками аналізу сучасних проблем в архітектурі та містобудуванні, вміннями розробляти генеральні плани населених пунктів, проекти будівель і споруд та комплексного благоустрою міського середовища; здійснюють системний аналіз і дослідження архітектурних об’єктів, проводять оцінку сучасних проблемних ситуацій в містобудуванні та ефективно їх вирішують з використанням інноваційних прийомів і методів розробки, прийняття і обґрунтування конкретних архітектурно-містобудівельних рішень для покращення якості міського середовища.

Випускники кафедри забезпечені роботою за фахом у сфері архітектури, будівництва та містобудування; в архітектурно-проектувальних бюро, проектних організаціях, відділах та управліннях департаментів архітектури, будівництва та комунального господарства на найвищих і найбільш відповідальних посадах.

Студенти кафедри архітектури та містобудування приймають активну участь в навчально-виховному процесі і громадському житті факультету і університету, є постійними учасниками і переможцями різноманітних конференцій, творчих конкурсів і проектів.

Загалом, робота кафедри є надзвичайно актуальною в наш час, адже сьогодні, у період постійної зміни і появи нових специфічних сфер діяльності людини, швидкоплинної реалізації новітніх технологічних процесів, є велика необхідність у фахівцях, які вміють проектувати на високому рівні  відповідно до вимог та потреб суспільства. З урахуванням сучасних вимог, архітектору необхідні теоретичні і практичні знання найрізноманітніших дисциплін, а серед особистісних якостей вітаються комунікабельність, енергійність і дипломатичність. Архітектор сьогодні – це будівельник і дизайнер в одній особі, який повинен йти в ногу з розвитком новітніх технологій.

Навчально-виховний процес на кафедрі фахово то якісно забезпечують:

Дурманов Володимир
Юрійович
– доктор архітектури, професор;
Ходан Михайло
Михайлович
– Народний архітектор України, доцент, завідувач кафедри архітектури та містобудування ;
Габрель Микола Михайлович – доктор технічних наук, професор;
Габрель Михайло Миколайович – кандидат архітектури;
Огоньок Вікторія Олегівна – кандидат архітектури;
Харчук Христина Романівна – кандидат архітектури;
Косьмій Михайло Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент;
Соколовський Зеновій Богданович – доцент університету;
Андрусишин Зіновій Миронович – викладач;
Жирак Руслан Михайлович – викладач;
Кизимишин Любов Прокопівна – викладач;
Кос Світлана Володимирівна – викладач;
Гончарик Роман Петрович – викладач
Кутрик Назар
Володимирович
– викладач

Кафедра богослов'я та суспільствознавчих дисциплін імені Академіка УАН Івана Луцького

Кафедра богослов’я та суспільствознавчих дисциплін імені Академіка УАН Івана Луцького була створена 01 вересня 2015 року шляхом об’єднання кафедр гуманітарних дисциплін і кафедри філософії права, церковно-канонічних та державно-правових дисциплін. Свою назву кафедра отримала на честь першого ректора і засновника університету д.ю.н., професора Івана Михайловича Луцького, який тривалий час очолював кафедру філософії права, церковно-канонічних та державно-правових дисциплін.

У своїй діяльності кафедра успішно реалізовує модель класичної освіти, яка грунтується на якісній гуманітарній і фаховій професійній підготовці, що дозволяє студентам всебічно та глибоко розвиватися.
У навчальному процесі викладачі кафедри завжди враховують і творчо використовують передовий досвід найкращих вітчизняних та іноземних вищих навчальних закладів.

Навчально-виховний процес на кафедрі базується на державних стандартах підготовки фахівців з вищої освіти, а також на власних інноваційних технологіях провідних викладачів кафедри.

Навчально-методична база відповідає сучасним стандартам освіти, постійно оновлюється і вдосконалюється. Коло наукових інтересів викладачів кафедри окреслене специфікою роботи кафедри.

Постійному підвищенню якісного рівня викладання сприяє орієнтація кафедри на поєднання навчальної діяльності з науковими студіями, про що свідчить систематичне проведення наукових семінарів, науково-практичних конференцій, круглих столів та численні публікації наукових праць викладачів кафедри, серед яких: монографії, навчальні та навчально-методичні посібники, наукові статті, тези доповідей тощо, а також організація і проведення різноманітних студентських наукових заходів.

Окрім, того викладачі кафедри беруть активну участь у різноманітних всеукраїнських, міжвузівських та міжнародних науково-практичних конференціях, до яких активно залучають студентів університету.
Навчальний процес здійснюється за програмами, які відповідають нормативам Міністерства освіти і науки України (гуманітарні, фундаментальні, професійно-орієнтовані дисципліни), а також за програмами, які розроблені викладачами кафедри згідно новітніх методик сучасної освіти. Навчальний процес повністю забезпечений відповідними методичними розробками, підручниками та навчальними посібниками.

Лекційні курси з дисциплін, викладання яких забезпечується викладачами кафедри, читаються з використанням мультимедійного та іншого демонстраційного обладнання. Семінарські заняття проводяться з використанням сучасних тестових методик. Під час проведення окремих дисциплін також активно застосовуються ділові ігри, вирішення практичних завдань та різноманітних проблемних ситуацій.

Проміжний поточний та підсумковий контроль здійснюються шляхом проведення тестування у комп’ютерній формі.

САВЧУК ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

  Завідувач кафедри богослов’я та суспільствознавчих дисциплін імені академіка УАН о. Івана Луцького кандидат філософських наук, ліценціат богослов’я

20160624_090300

Освіта:

2002 р. – закінчив історичний факультет Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, отримав повну вищу освіту за спеціальністю: «Історія»;

2007–2009 рр. – навчався в аспірантурі Івано-Франківської Теологічної Академії, за спеціальністю: «Історія Церкви», яку завершив успішним захистом ліценціату: «Розвиток соціальної доктрини УГКЦ у ХХ–ХХІ ст.»;

2009–2011 рр. – навчався на філософському факультеті Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника;

2008–2012 рр. – навчався в аспірантурі без відриву від виробництва на кафедрі релігієзнавства,теології і культурології Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника;

2012 р. – на засіданні спецради в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН Українизахистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, тема:«Зародження та розвиток соціального вчення в українському греко-католицизмі», за спеціальністю: 09.00.11–релігієзнавство.

Професійна діяльність:

2002–2013 рр. – керівник гуртків Івано-Франківського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді;

2009–2016 рр. – Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, посади: викладач кафедри релігієзнавства і теології, викладач кафедри релігієзнавства, теології і культурології;

З 01.09.2016 р. – по теперішній час – доцент, завідувач кафедри богослов’я, загальноправових та суспільствознавчих дисциплін імені Академіка УАН Івана Луцького Університету Короля Данила.

Наукові інтереси:історія релігії
, географія релігії, філософія культури, культурологія.

Наукові публікації:автор понад
30 наукових публікацій, з них: 20 наукових статей, надрукованих у фахових виданнях,
8 тез доповідей на Всеукраїнських науково-практичних конференціях,
4 навчально-методичні посібники.

Навчальні дисципліни
канонічне право,політологія, релігієзнавство, етика у професійній діяльності.

КАЛЕНЮК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

ФОТО КАЛЕНЮК ОКСАНА МИКОЛАЇВНАДекан гуманітарного факультету, кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Освіта:          

1994 рр. – Прикарпатський університет імені В. Стефаника; диплом спеціаліста (з відзнакою), кваліфікація – учитель німецької та англійської мов;

2009 р. – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького; диплом магістра (з відзнакою), кваліфікація – магістр-права;

2010–2014 рр. – здобувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України;

2016 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького; тема дослідження: «Розвиток української правничої термінології на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття».

Професійна діяльність:

1994 –1996 рр. – асистент кафедри іноземних мов Прикарпатського університету імені В. Стефаника

1996 –1997 рр. – асистент кафедри німецької філології Прикарпатського університету імені В. Стефаника

З 1997 р. – по даний час – ПВНЗ Івано-Франківський інститут права, економіки та будівництва (з 01.08.2007 р. – ПВНЗ Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького), посади: старший викладач кафедри іноземних мов, доцент кафедри іноземних мов, завідувач кафедри іноземних мов і філології, вчений секретар, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри богослов’я, загальноправових та суспільствознавчих дисциплін імені Академіка УАН Івана Луцького, декан гуманітарного факультету.

2000–2006 рр. – позаштатний перекладач з німецької та англійської мов Першої Івано-Франківської міської державної нотаріальної контори;

2006 р. – по даний час – позаштатний перекладач з англійської й німецької мов на українську та з української мови на англійську й німецьку при державних нотаріальних конторах, приватних нотаріальних округах Івано-Франківської області;

2013р. – по даний час – керівник секції англійської мови Малої Академії наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради (за сумісництвом).

Наукові інтереси:

історико-правові дослідження, особливості розвитку української правничої термінології на західноукраїнських землях на початку ХХ століття.

Публікації:

автор понад 50 наукових публікацій, серед них: 2 навчальні посібники з Грифом МОН України, 1 монографія, 48 опублікованих праць, з них: 23 наукові статті у фахових юридичних виданнях, 1 стаття надрукована у зарубіжному фаховому виданні, 24 тези доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Навчальні дисципліни:

іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька/англійська), латинська мова, юридична деонтологія, римське приватне право, теоретичні проблеми спадкового права України.

Зуб'як Тетяна Богданівна

20160624_090300

Викладач кафедри. Заступник проректора з навчальної роботи

Освіта:

1984-1988 р.р. – навчання в Івано-Франківському музичному училищі ім.Д.Січинського за спеціальністю «Хорове диригування»
1993 р. – завершила навчання на музичному факультеті  Прикарпатського національного університету  ім. В.Стефаника

Професійна діяльність:

1995 – 1997 р.р. – педагог-організатор в Українській гімназії №1 м.Івано-Франківська
1997 – 2003 р.р. – викладач гри на інструменті (фортепіано) в приватній школі «Перша ластівка»
2006 – 2018 р.р. – методист в Івано-Франківському регіональному центрі оцінювання якості освіти
2018 – 2019 р.р. – заступник проректора із соціально-виховної роботи Університету Короля Данила
З вересня 2019 року – заступник проректора з навчальної роботи Університету Короля Данила

Наукові інтереси:

 • історія мистецтв
 • розвиток хорового мистецтва в Україні

Публікації:

Навчальні дисципліни:

етика ділового спілкування

ЛУЦЬКА МАР'ЯНА ПЕТРІВНА

асистент кафедри 20160624_090300

Освіта:

2009–2014 рр. – навчалася у Прикарпатському національному університеті імені В. Стефаника, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «біологія» та здобула кваліфікацію магістра біології (диплом з відзнакою);

З 2014 р. – по даний час аспірант кафедри неорганічної та фізичної хімії Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

Професійна діяльність:

З 01.09.2014 р. – по даний час – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, посади: асистент кафедри гуманітарних дисциплін, асистент кафедри філософії, церковно-канонічних та суспільствознавчих дисциплін імені Академіка УАН Івана Луцького, асистент кафедри богослов’я, загальноправових та суспільствознавчих дисциплін імені академіка УАН Івана Луцького.

Наукові
інтереси
: популяційна біологія, вплив важких металів на живі організми природних та антропогенних екосистем, зміни видового багатства живих організмів під впливом антропогенної діяльності, ентомологія.

Публікації: автор 12 наукових публікацій, з них: 3 статті (у співавторстві), надрукованих у фахових виданнях, та 9 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Навчальні дисципліни: біологія, людина і світ.

ХРОМЕЦЬ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

доктор філософських наук, доцент, професор кафедри

Освіта:

2004 р. – закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка (відділення релігієзнавства);
2004–2007 рр. – навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка;
2007 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю: 09.00.11 – релігієзнавство;
2013–2016 рр. – навчався в докторантурі Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова;
2019 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.

Професійна діяльність:

2007–2019 рр. – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, посади: викладач, старший викладач, доцент кафедри культурології, заступник директора з соціально-виховної роботи, заступник завідувача кафедри культурології;
2011–2019 рр. – викладач кафедри богослов’я Київської духовної академії і семінарії;
З 2004 року по даний час – член Молодіжної громадської організації «Молодіжна асоціація релігієзнавців»;
З 01.09.2014 р. і по 30.05.2019 р. – керівник секції релігієзнавства відділення філософії та суспільствознавства Київської Малої академії наук учнівської молоді;
2014–2019 рр. – член робочої групи Міністерства освіти і науки України щодо розробки підзаконних актів з процедури державного визнання документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання, видані вищими духовними навчальними закладами.
2016–2019 рр. – Голова підкомісії з 041 «Богослов’я» науково-методичних комісій вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України;
2018–2019 рр. – співзасновник та директор громадської організації «Несторівський центр»;
З 2019 по даний час – Приватний вищий навчальний заклад «Університет Короля Данила», посади: ректор, професор кафедри богослов’я та суспільствознавчих дисциплін імені Академіка УАН Івана Луцького.

Наукові інтереси: релігійна освіта, теологічна освіта, соціологія релігії, феноменологія релігії, теорія та методологія релігієзнавства.

Наукові дослідження:

2013–2019 рр.– організатор дослідження релігійної толерантності серед учнів українських шкіл в межах проекту РЕДКо;

2013 р. – керівник дослідницької групи з питань релігійної освіти при Центрі дослідження релігії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

2013 р. – організатор Всеукраїнського дослідження по виявленню релігійної толерантності серед учнівської молоді.

Проєктна робота:

2011–2014 рр. – член Core Resource Faculty проекту HESP ReSET «Іслам: релігійні та соціальні практики. Універсальне і локальне»;

2013 р. – учасник робочої групи при Комітеті науки і освіти Верховної Ради України з розробки законопроекту No 2380а «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо визнання документів про освіту та наукові ступені, що видаються духовними навчальними закладами).

Наукові публікації: автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Навчальні дисципліни: «Релігієзнавство», «Методика викладання релігієзнавства у ЗВО», «Теорія та методологія релігієзнавства», «Вступ до релігієзнавства», «Релігійна освіта та виховання», «Методика викладання богословських дисциплін», «Соціологія культури», «Культурна антропологія», «Методика викладання предметів духовного і морального спрямування».

Кафедра інформаційних технологій та програмної інженерії

Кафедра інформаційних технологій та програмної інженерії була заснована у 2011 році. На сьогоднішній день на кафедрі працюють: 2 доктори наук, 4 кандидати наук та 6 викладачів кафедри, за сумісництвом викладають працівники найбільших ІТ-компаній міста Івано-Франківська.

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення.

Кафедра уклала договори співробітництва із відомими ІТ-компаніями розробниками програмного забезпечення:  Eleks, SoftJourn, SoftServe. Ці компанії входять в 100 найкращих аутсорсингових ІТ-компаній світу (результати міжнародного рейтингу IAOP The 2015 Global Outsourcing 100).

Кафедра долучається до організації та проведення найбільших ІТ конференцій міста IT Rally та IT Rally Starters.

Дана співпраця дозволяє кафедрі проводити навчання відповідно до потреб сучасного ринку та отримувати актуальну інформацію щодо світових трендів розвитку галузі. Студенти, які навчаються на кафедрі мають змогу навчатись у досвідчених та сертифікованих фахівців-практиків, проходити виробничу практику у міжнародних ІТ-компаніях, брати участь в реальних проектах з розробки та тестування програмного забезпечення, а також стажування і працевлаштування в найкращих і найбільших ІТ-компаніях. Студенти цієї спеціальності завдяки своєму інтелекту і наполегливому навчанню є основним потенціалом для розвитку ІТ-галузі в Україні.

ОСТАФІЙЧУК ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ

Кандидат фізико-математичних наук
Освіта:
2013р. – доцент кафедри  прикладної     математики, фізики та інформатики;
–  2011р. – магістр фінансів;
–  1986р. – кандидат фізико-математичних наук;
–  1976-1981 рр. – фізичний факультет Чернівецького державного університету ім.Ю.Федьковича.

Професійна діяльність:
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького
– проректор з науково-педагогічної роботи ( з 2015 року);
– заступник першого проректора (2010-2014).
Західноукраїнський економіко-правничий університет, м.Івано-Франківськ
– проректор з навчальної роботи (2007-2010);
– декан економічного факультету (2006-2007).
Обласна державна адміністрація в Івано-Франківській області (1996-2005)
– начальник відділу головного управління економіки.
Виробниче об`єднання «Родон» (1985-1996)
– начальник лабораторії;
– начальник бюро;
– провідний технолог.
Чернівецький державний університет ім.Ю.Федьковича (1981-1985)
– молодший науковий співробітник;
– аспірант;
– інженер КБ.

Наукові інтереси:
Економіко-математичне моделювання.

Навчальні курси:
– «Вища математика для економістів»;
– «Оптимізаційні методи і моделі»;
– «Теорія ймовірностей та математична статистика»
– «Економетрика»;
– «Економіко-математичні моделі в економіці та управлінні».
Публікації:
35 публікації в наукових і спеціалізованих наукових виданнях по фізико-математичному напрямку та економіко-математичному моделюванню, в тому числі – один навчальний посібник і три навчально-методичні посібники.

ПАШКЕВИЧ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ

Кандидат технічних наук
Освіта:
1994 р. закінчив Івано-Франківський Державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю Автоматика та
управління в технічних системах.
2006 р. захистив дисертацію на підставі чого присуджено ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.01 –
Прилади та методи вимірювання механічних величин.
Професійна діяльність:
2005 – 2014 рр. працював на посадах доцента, завідувача кафедри комп’ютерних та телекомунікаційних систем, доцента
кафедри комп’ютерної та програмної інженерії ПВНЗ «Галицька Академія».
2009 – 2013 рр. працював на посаді інженера з розробки програмного забезпечення компанії SoftServe.
з 2013 р. працюю на посаді інженера з розробки програмного забезпечення компанії V.I.Tech.
з 2014 р. працюю на посаді доцента кафедри програмної інженерії, прикладної математики та фізики ПВНЗ
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького.
Наукові інтереси: теорія та засоби формування, передавання та цифрової обробки повідомлень
в розподілених комп’ютерних системах, BigData, Data Mining.
Навчальні курси: Об’єктно-орієнтоване програмування, Алгоритми та структури даних.

МЕЛЬНИЧУК СТЕПАН ІВАНОВИЧ

Професор кафедри, доктор технічних наук, доцент

Освіта:
1994 р. закінчив Івано-Франківський Державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю Автоматизація технологічних процесів та виробництв.
2000 р. захистив дисертацію на підставі чого присуджено ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти.
2016 р. захистив дисертацію на підставі чого присуджено ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти.
Професійна діяльність:
2001 – 2003 рр. старший науковий співробітник, вчений зберігач державного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на Державному підприємстві «Івано-Франківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
2003 – 2013 рр. доцент, завідувач кафедри комп’ютерної та програмної інженерії ПВНЗ «Галицька Академія».
2013 – 2017 рр. професор кафедри комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики ІФНТУНГ.
з 2017 р. професор кафедри інформаційних технологій та програмної інженерії ПВНЗ Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького.
Наукові
інтереси:
теорія, методи та засоби формування та опрацювання інформаційно-вимірювальних та комунікаційних сигналів в розподілених комп’ютерних системах.
Навчальні курси: Системи управління базами даних, Системне програмування.

ПЕЛЕХАЧ ВІТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Кандидат технічних наук, викладач кафедри
Освіта:
1995 – 2005 рр. – учениця Долинської гімназії №1 (атестат про повну загальну середню освіту).
2003 – 2005 рр. – учениця Долинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату за спеціальністю “Оператор комп’ютерного набору”.
2005 – 2010 рр. – студентка ПВНЗ «Галицька академія», спеціальність “Програмне забезпечення автоматизованих систем”, диплом магістра з відзнакою.
2018 р. – отримала сертифікат з навчального кусу Quality Control в IT-Cluster Academy.
2018 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Розвиток методів оцінки якості програмного
забезпечення засобів вимірювальної техніки під час сертифікаційних випробувань», на підставі чого присуджено ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

Професійна діяльність:

2009 – 2013 рр. – працювала на посадах лаборанта, інженера та асистента кафедри комп’ютерної та програмної інженерії ПВНЗ «Галицька Академія».
2013 – 2017 рр. – асистент кафедри інформаційних технологій та програмної інженерії ПВНЗ Університет Короля Данила.
2017 – 2018 рр. – викладач кафедри інформаційних технологій та програмної інженерії ПВНЗ Університет Короля Данила.
з 2018 р. – заступник завідувача кафедри інформаційних технологій та програмної інженерії ПВНЗ Університет Короля Данила.
Наукові інтереси: нормативно-методичне забезпечення оцінки якості програмних компонентів засобів вимірювань.

Навчальні курси: якість програмного забезпечення та тестування, документування програмного забезпечення, стандарти та засоби керування якістю процесу розробки програмного забезпечення, інформатика та основи комп’ютерного моделювання.

Зорін Валентин Олегович

Асистент кафедри

Освіта:

2014р. – завершив Коледж електронних приладів при ІФНТУНГ.
2016р. – завершив ІФНТУНГ за спеціальністю Інженерія програмного забезпечення, бакалавр.
2018р. – завершив ІФНТУНГ за спеціальністю Інженерія програмного забезпечення, магістр.

Професійна діяльність:

З 2019 р. – асистент кафедри «Інформаційних технологій та програмної інженерії» в Івано-Франківському Університеті Короля Данила.

Предмети:

«Якість програмного забезпечення та тестування», «Документування програмного забезпечення» та «Стандарти та засоби керування програмним забезпеченням».

ВАЩИЩАК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент кафедри

Професійна діяльність:

З вересня 2017 по теперішній час викладає на кафедрі «Інформаційних технологій та програмної інженерії» в Івано-Франківському Університеті права ім. Короля Данила Галицького.
Дисципліни: «Основи електротехніки та електроніки», «Комп’ютерна схемотехніка».
З 2014 р. по теперішній час – інженер відділу радіочастотного моніторингу Карпатської філії ДП «Український державний центр радіочастот».
З 2006 по 2014 р. – доцент кафедри «Інформаційно-вимірювальної техніки» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
З 2004 по 2006 р. – завідувач науково-дослідної лабораторії «Неруйнівного контролю та технічної діагностики об’єктів нафтогазового комплексу» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
З 2001 по 2004 р. – доцент кафедри «Методів та приладів контролю якості і сертифікації продукції» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Мануляк Ірина Зіновіївна

Викладач кафедри

Освіта:
2010 р. закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю Метрологія та вимірювальна техніка
2018 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти

Професійна діяльність:

2010 – 2013 рр. працювала на посадах лаборанта, інженера та асистента кафедри комп’ютерної та програмної інженерії ПВНЗ «Галицька Академія».
з 2018 рр. викладач кафедри інформаційних технологій та програмної інженерії ПВНЗ Університет Короля Данила.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

 Кафедра фінансів, банківської справи та страхування є однією з найстаріших в університеті, її утворено наказом ректора  в 1997 році як випускову кафедру економічного факультету. Робота кафедри направлена на підготовку висококваліфікованих фахівців в сфері фінансово-кредитної діяльності у відповідності до сучасних вимог ринку праці.
Кафедра проводить підготовку фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». Випускники кафедри є успішними людьми, які працюють у фінансово-кредитних установах, підприємствах, а також державних контролюючих фіскальних та фінансових органах.
Діяльність кафедри забезпечують фахівці, які мають багаторічний досвід науково-педагогічної та практичної діяльності. Основний штат кафедри включає п’ять осіб. Очолює кафедру к.е.н., доц. Тимоць М.В.

ТИМОЦЬ МИРОСЛАВА ВАСИЛІВНА

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта:
• 1995-2000 рр. – студентка ДУ «Львівська політехніка», спеціальність «Фінанси і кредит»
• 2009-2012 рр. – здобувач ДУ « Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ»
• 2012 р.- захист кандидатської дисертації
• 2015р. – отримання вченого звання доцента кафедри фінансів і кредиту Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького
Професійна діяльність:
• 1999-2008 рр. – викладач економічних дисциплін Вищого професійного училища готельного сервісу і туризму
• 2008-2012 рр. – старший викладач кафедри фінансів і кредиту Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького
• 2012-2013рр. – доцент кафедри фінансів і кредиту, голова Науково-методичної Ради Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького
• 2013 – до сьогодні завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Університету Короля Данила.
Наукові інтереси: інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств, інноваційна діяльність в сфері економіки природокористування.
Навчальні
курси:
фінанси підприємств, інвестиційний аналіз, фінансовий аналіз, ринок фінансових послуг
Наукові публікації та навчально-методичні матеріали: опубліковано 55 наукових праць, в т.ч. 1 монографія та 2 навчальні посібники з грифом МОН України.

ЩУРИК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

Доктор економічних наук, професор

Освіта:
• 1973-1978 рр.- навчання в ДУ «Чернівецький університет ім. Ю.Федьковича» та отримання кваліфікації «економіст».
• 1980-1984рр. – навчання в аспірантурі Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана.
• 1984р.- захист кандидатської дисертації.
• 2007р. – захист дисертації в Раді по вивченню продуктивних сил України та присвоєння наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування».
• 2012р.- отримання вченого звання «професор».
Професійна діяльність:
• 1979-1982 – асистент кафедри статистики і аналізу Львівського агарного інституту.
• 1982-1995 – декан економічного факультету Чернівецького університету ім. Ю.Федьковича.
• 1995-2000 – доцент кафедри фінансів Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника
• 2000- до сьогодні проректор з наукової роботи Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького
Наукові інтереси:
дослідження проблем використання, збереження, покращення та охорони земельних ресурсів, екологією природно-ресурсного потенціалу.
Навчальні
курси:
статистика, фінансовий менеджмент, фінансовий аналіз, фінансовий менеджмент у малому бізнесі.
Наукові публікації та навчально-методичні матеріали: опубліковано 340 наукових праць, 4 монографії, 5 навчальних посібників із грифом МОН України

Розумович Наталія Федорівна


вересень 2001 р. — червень 2003 р. – студентка Івано-Франківського фінансово-комерційного кооперативного коледжу ім. С. Граната за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність».
вересень 2003 р. – липень 2006 р.  – студентка Інституту менеджменту та економіки «Галицька академія»  за спеціальністю «Фінанси», магістр з фінансів.
грудень 2011 р. – грудень 2015 р. – здобувач Хмельницького Національного університету.
лютий 2016 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04  «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему: «Розробка фінансової стратегії у забезпеченні конкурентних переваг підприємства».
Професійна діяльність:
з серпня 2006 р. по жовтень 2010 р. – асистент кафедри фінансів Інституту менеджменту та економіки «Галицька академія»;
травень 2013р. – червень 2015р. –  участь у розрахунку економічної частини проекту міжнародного співробітництва в рамках проекту  ЄС «Управління відходами, що біологічно розкладаються, в містах Бая-Маре (Румунія), Івано-Франківськ та Коломия (Україна)».
2018р. – к.е.н., ст.викладач  кафедри фінансів, банківської справи та страхування Університету Короля Данила.
Наукові інтереси: організаційно-економічний механізм фінансового забезпечення ефективного функціонування підприємств регіону.
Навчальні курси: фінансовий аналіз, фінансовий менеджмент, фінансовий менеджмент у малому бізнесі, основи ведення сучасного бізнесу.
Наукові публікації та навчально-методичні матеріали: опубліковано більше 20 наукових праць.

Гребенюк Надія Василівна

Доцент кафедри, кандидат економічних наук
Освіта:
1999 – 2005 н. р. – студентка Буковинської державної фінансової академії, спеціальність «Фінанси».
2013 – 2018 н. р. аспірантка Буковинського державного фінансово-економічного університету та Сумського державного університету за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит.
2018 р. захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Стратегічне управління банком в контексті трансформації банківської системи України».
Професійна діяльність:
2005 – 2007 рр.: асистент кафедри банківської і податкової справи Буковинської державної фінансової академії;
2007 – 2010 рр: провідний економіст Чернівецької філії ТОВ «Український промисловий банк»;
2011 – 2013 рр.: головний економіст Чернівецького відділення №2 ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива»;
2017 – 2018 н.р.: методист вищої категорії Центру забезпечення якості освітньої діяльності ДВНЗ «Університет банківської справи».
Наукові інтереси: дослідження особливостей та технологій управління банківськими та іншими фінансовими установами в умовах мінливого зовнішнього середовища.
Наукові публікації: опубліковано понад 20 наукових праць.
Навчальні курси: страхування, страхові послуги, страховий менеджмент, інвестування.

КАЧАН ХРИСТИНА

Асистент кафедри
Освіта:
1998-2008 рр. – учениця Поберезької загальноосвітньої школи №1;
2008-2014 рр. – студентка економічного факультету Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, диплом магістра за спеціальністю «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Місцеві фінанси»).
Професійна діяльність:
2014-2015 рр. – асистент кафедри фінансів і кредиту Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького
Наукові інтереси:
Дослідження банківської та фінансової системи. Оцінювання ролі банків у фінансуванні регіону.
Навчальні курси: банківська система, управління вартістю підприємства.

Кафедра дизайну

Кафедра дизайну

Кафедра дизайну заснована в 2011 році і є важливою ланкою фахової підготовки студентів факультету «Архітектури та будівництва». Кафедра готує фахівців у галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 022 «Дизайн», спеціалізація «Графічний дизайн» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», і «Магістр».

На кафедрі дизайну працюють висококваліфіковані викладачі які всебічно сприяють розвитку даної галузі. Професорсько-викладацький склад повністю забезпечує учбовий процес навчально-методичним та наочним матеріалом, а також активно займається науковою роботою – публікації статей у фахових національних періодичних виданнях. Викладачі та студенти кафедри беруть участь у науково-практичних конференціях, виставках, конкурсах, культурно-масових та спортивних заходах університету права ім. Короля Данила Галицького.

Метою кафедри є трансформація проектного мислення та професійне зростання з врахуванням індивідуальних творчих здібностей кожного студента.

Бакалавр, магістр за спеціалізацією «Графічний дизайн», отримавши базову художньо-графічну та вищу освіту другого рівня, готовий до вирішення сучасних дизайнерських завдань – створення обкладинок до книг та журналів, фірмового стилю і логотипу, WEB-дизайну та розробки макету упаковки.

Випускники кафедри можуть працювати в дизайн-студіях, брендінгових та рекламних  агентствах, видавництвах, у дизайн-центрах, творчих спілках та організаціях і в будь-яких державних підприємствах або приватних фірмах.

Гілязова Наталія Михайлівна

Завідувач кафедри, кандидат мистецтвознавства, доцент

Гілязова

Освіта:
1991-1996 – Косівський коледж прикладного та декоративного мистецтва
2004-2007 – Інститут мистецтв Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника
2007-2011 – аспірантура Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника
2012 – захист дисертації за спеціальністю 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво і здобуто науковий ступінь кандидат мистецтвознавства.
2015 – присвоєно вчене звання доцента
Професійна діяльність:
2007-2013рр. – викладач кафедри «Архітектури та містобудування» ПВНЗ Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького
2013-2015рр. – доцент кафедри дизайну ПВНЗ Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького
З 2015р. і по теперішній час – завідувач кафедри дизайну ПВНЗ Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького
Наукові інтереси:
вітражне мистецтво та його генезис на теренах України, зокрема Івано-Франківської області, застосування кольору в дизайні

Гребенюк Іван Васильович

Доцент університету
Гребенюк
Освіта:

1995-1999 – ВПХТУ №3. м. Івано-Франківськ
1999-2004 – Інститут мистецтв Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника
Професійна діяльність:
2003-2007 – вчитель трудового навчання СЗШ № 19. м. Івано-Франківськ
2008-2011 – старший викладач кафедри архітектури та містобудування ПВНЗ Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького
З 2011 і по теперішній час доцент університету кафедри дизайну ПВНЗ Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького
Наукові інтереси:
візуальна інтеграція інформаційного середовища в графічному дизайні.

Золотарчук Наталія Ігорівна

Кандидат мистецтвознавства, доцент університету

Золотарчук
Освіта:
1995-1999 ВПХТУ №3 м. Івано-Франківськ
2001-2006 – Інститут мистецтв Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника.
2015 – захистила дисертацію за спеціальністю 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво і здобула науковий ступінь кандидат мистецтвознавства.
Професійна діяльність:
2001-2004 – майстер виробничого навчання ВПХТУ №3
2004-2011 – зав. майстернею кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, асистент, викладач кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника
2013-2015- викладач художніх дисциплін ВПХТУ №3
З 2015 і по теперішній час викладач кафедри дизайну ПВНЗ Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького
Наукові інтереси:
Сакральне мистецтво, зокрема прецесійні хрести та патериці західної України, традиції і новаторство.

Матоліч Ірина Яремівна

Кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри

Пшибила

Освіта:
2002-2008 – Львівська національна академія мистецтв
2008-2014 – аспірантура Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника
2016 – захист дисертації за спеціальністю “26.00.01” – культурологія і здобуто науковий ступінь кандидат мистецтвознавства.
Професійна діяльність:
2008-2015 – асистент, викладач кафедри дизайну і теорії мистецтва Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника
З 2017 і по теперішній час доцент кафедри дизайну ПВНЗ Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького.

Наукові інтереси: українське мистецтвознавство кінця ХХ – початку ХХІ ст.

Якимович Роман Вікторович

Асистент кафедри
Ромко
Освіта: 2010 2015 – Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького.
З 2015 і по теперішній час студент магістратури факультету «Архітектури та будівництва» Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького.

КУХАР ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА

Старший викладач

кухар

Освіта:

1989-1995 – національний університет «Львівська політехніка»

2005 – встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії».

Професійна діяльність:

1996-2016 – викладач спецдисциплін ПБЛ (професійний будівельний ліцей). м. Івано-Франківськ.

З 2017 і по теперішній час старший викладач кафедри дизайну ПВНЗ Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького.

Наукові інтереси:

Функції поліграфічної продукції в контексті відомих тенденції сучасного графічного дизайну.

Творчі інтереси:

Олійний та акварельний живопис, розпис тканин, декор інтер’єрів.

СИПНЯК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ

Народний художник України, доцент університету
сипняк

Освіта:

1980-1985 – Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва.
1989 – член Національної спілки художників України.
2002 – заслужений художник України.
2014 – Народний художник України.

Професійна діяльність:

2013-2014 – доцент кафедри дизайну інтер’єру Львівської національної академії мистецтв. м. Львів.
З 2017 і по теперішній час доцент кафедри дизайну ПВНЗ Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького.

Творчі інтереси:

Станковий олійний живопис, тематичні цикли та серії: пейзажі, міські пейзажі, портрети, натюрморти тощо.

КОЗІНЧУК ВІТАЛІЙ РОМАНОВИЧ

доктор “Богослов’я”, викладач університету
сипняк

Освіта:

2003−2008 − Івано-Франківська Теологічна Академія.
2008−2013 − Папський Східний Інститут (Рим, Італія).
2013 – захист докторської дисертації за спеціальністю «Scienze ecclesiastiche orientali / Східні церковні науки»
2017 − здобуто науковий ступінь кандидата наук за спеціальністю 041 «Богослов’я» (доктор філософії).

Професійна діяльність:

2009−2012 − практика при Ватиканському музеї та Папській базиліці св. Петра в Римі.
2014 − молодший науковий співробітник Музею мистецтв Прикарпаття.
2015 – старший науковий співробітник ММП. У 2015 році переведений на посаду провідного наукового співробітника вище згаданої установи.
2015 – член Національної спілки художників України.
2016 – ієрей УГКЦ.

Наукові інтереси:

Джерела, походження і розвиток іконографічного канону в духовній культурі та мистецтві християнського Сходу і Заходу.

Заняття з рисунку і живопису

Заняття з рисунку і живопису
Заняття з рисунку і живопису2

Заняття з комп’ютерного проектування

Заняття з комп’ютерного проектування
Заняття з комп’ютерного проектування

Заняття з комп’ютерного проектування2

Кафедра туризму

Світ – це книга.
І хто не подорожував по ньому –
прочитав у ній тільки одну сторінку.
Св. Августин

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи – одна з наймолодших випускових кафедр Університету Короля Данила. Вона була створена у травні 2017 року як структурний підрозділ факультету управління та бізнес-аналітики.

На базі кафедри формується наукова школа, що займається вивченням економічних, соціальних, культурологічних, географічних, екологічних та інших аспектів становлення та розвитку сфери гостинності, туризму і готельно-ресторанного господарства України та світу. Науково-методичний потенціал кафедри спрямовується і на дослідження просторової організації туристичної індустрії, державно-правових реалій, взаємодії інститутів державної влади і громадянського суспільства, питань історико-правового, релігійного характеру та законодавчого регулювання правових відносин у сфері туризму в Україні.

Кафедра забезпечує якісне викладання профільних дисциплін – понад 70 % викладацького складу – кандидати наук, доценти. Це дозволяє проводити на високому рівні різноманітні наукові та методичні комунікативні заходи: науково-методичні семінари, круглі столи, диспути з актуальних питань, пов’язаних із проблемами розвитку туристичної індустрії світу, України та Прикарпаття. Важливу роль у роботі кафедри відведено організації та проведенню практик у провідних закладах туристичної індустрії Прикарпаття, органах місцевого самоврядування. Це сприяє становленню майбутніх фахівців сфери гостинності, дозволяє їм всебічно підготуватися до майбутньої професійної діяльності.

Кафедра здійснює підготовку за двома спеціальностями:

242 «Туризм» (денна та заочна форми навчання);
241 «Готельно-ресторанна справа» (денна та заочна форми навчання).

Випускники з даних спеціальностей на сьогодні є затребуваними на ринку праці і можуть працювати у сфері національного і міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу, в органах державної влади та місцевого самоврядування на позиціях:

 • менеджера з туризму;
 • спеціаліста з готельно-ресторанної справи;
 • організатора та інструктора з різних напрямів традиційного та сталого туризму;
 • аніматора та гіда-екскурсовода;
 • спеціаліста з питань розвитку сфери гостинності в органах державної влади та місцевого самоврядування;
 • маркетолога в туристичних фірмах та готельно-ресторанних закладах;
 • керівника рекламної служби і виробничих відділів у закладах гостинності;
 • технолога в ресторанному господарстві.

Діяльність кафедри забезпечують фахівці, які мають багаторічний досвід науково-педагогічної та практичної діяльності. Штат кафедри формують:

Бойко Маргарита Мирославівна, кандидат економічних наук, викладач;
Жирак Людмила Михайлівна, асистент;
Зварич Олена Ігорівна, кандидат економічних наук, викладач;
Ковальська Леся Володимирівна, кандидат географічних наук, доцент.
Криховецький Іван Зеновійович, кандидат економічних наук, викладач;
Мальована Оксана Григорівна, асистент;
Смаль Ігор Вікторович, завідувач кафедри, кандидат географічних наук, доцент;

Смаль Ігор Вікторович

завідувач кафедри, кандидат географічних наук, доцент

Смаль

Освіта:

Закінчив географічний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка, де отримав спеціальність «географ, економіко-географ, викладач». У 1993 році в Інституті географії НАН України захистив кандидатську дисертацію і отримав науковий ступінь «кандидат географічних наук»; у 1995 році присвоєне наукове звання «доцент».

Завідувач кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи Університету Короля Данила; навчальні дисципліни, що викладає: «Географія туризму», «Історія туризму», «Сільський зелений туризм», «Туризм на природоохоронних територіях».

У різні роки був директором Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради, головою Ніжинської державної районної адміністрації (Чернігівська обл.).У складі штурмової роти «Карпатська Січ» 93 окремої механізованої бригади брав участь у бойових діях на сході України – захищав Піски, Водяне, Донецький аеропорт. Із 1985 по 2014 рік працював викладачем на кафедрі географії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Коло наукових інтересів: економічна та соціальна географія України і зарубіжних країн, географія туризму і рекреації, туристичне країнознавство та краєзнавство. Є автором та співавтором понад 180 наукових і науково-методичних праць, серед яких шкільний підручник з географії для 9 класу, кілька монографій та навчальних посібників для вузів, рекомендованих до використання МОН України. Член Українського географічного товариства.

Зварич Олена Ігорівна

кандидат економічних наук

Зварич

Освіта:
• У 2001 році закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Англійська мова та література». У 2009 році закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства».

 • Кандидат економічних наук із 2014 року. Дисертацію захищено «26» вересня 2013 року у спеціалізованій вченій раді 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством Міжнародного університету бізнесу і права (Херсон), отримано диплом кандидата економічних наук.

Професійна діяльність:

 • 2005 – 2007 рр., 2012 – 2013 – асистент кафедри іноземних мов та країнознавства Інституту туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ);
 • 2016 – 2017 рр. – асистент кафедри перекладу та філології Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
 • 2017 р. – до сьогодні – доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи університету Короля Данила.

Наукові інтереси: Економіка та управління національним господарством, іноземна мова за професійним спрямуванням.

На сьогодні у науковому доробку налічується понад 55 публікації, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях,  публікації у періодичних виданнях, які включені до Web of Science та Scopus.

Мальована Оксана Григорівна

Асистент кафедри Туризму та готельно-ресторанної справи

Мальована

Освіта:

2006-2007 – “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Технологія харчування” та здобула кваліфікацію спеціаліст з технологій харчування, інженер-технолог;
2002-2005 – “Київський  університет  туризму, економіки і права” і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію менеджера – економіста.

Професійна діяльність:

2017 р. – асистент кафедри Туризму та готельно-ресторанної справи Університету Короля Данила
2014-2017 р. викладач вищої категорії  спецдисциплін кафедри Туристичного та ресторанного обслуговування Івано-Франківського фінансово-комерційного кооперативного коледжу ім. С.Граната
2006-2014 р. викладач спеціаліст, І категорії спецдисциплін кафедр Готельного обслуговування, Технологія харчування Державного коледжу технологій та бізнесу

Навчальні дисципліни: Організація ресторанного господарства, Організація готельного господарства, Технологія продукції ресторанного господарства

Наукові інтереси:

Впровадження інноваційних технологій та професійної термінології на заняттях із спецдисциплін

Жирак Людмила Михайлівна

Асистент кафедри Туризму та готельно-ресторанної справи

Жирак

Освіта:

2009 – 2012 рр.  аспірантура за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення  Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника;
2007-2008 – навчання Uniwersytet Jagielloński Centrum Języka I Kultury Polskiej w Świecie, м. Краків (Республіка Польща);
2004 – 2009 рр. – Інститут туризму, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ; кваліфікація – диплом спеціаліста з відзнакою фахівця з туризму;

Професійна діяльність:

2017 до сьогодні – асистент Кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Університету Короля Данила;
2014 – викладач туристичних дисциплін Івано-Франківського фінансово-комерційного кооперативного коледжу імені Степана Граната

2014-2013 – викладач туристичних дисциплін Івано-Франківського муніципального коледжу
2012-2013 – асистент кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
2008 – до сьогодні – екскурсовод-аніматор по м. Івано-Франківськ та Карпатському регіоні, туристичний супровід дитячих та дорослих груп
2009-2010 – менеджер по роботі з клієнтами в туристичній фірмі «Кей», м. Івано-Франківськ

Наукові інтереси: організація туризму та екскурсійної діяльності, туризм для людей з особливими потребами.

Навчальні дисципліни: організація екскурсійного обслуговування, технологія туристичної діяльності, основи туристичного бізнесу, міжнародний туризм, туристичне краєзнавство, туристичне краєзнавство, туристичне країнознавство, організація рекреаційних послуг.

Публікації: 13 публікацій в наукових і спеціалізованих наукових виданнях.

Досягнення:

2012 – нагорода Івано-Франківської ОДА за внесок у розвиток екскурсійного обслуговування в Івано-Франківській області

2011 – нагорода Івано-Франківської ОДА за розвиток туризму в Івано-Франківській області

2009 – лауреат конкурсу на кращу екскурсію по м. Івано-Франківськ.

Володіння мовами: українська, російська, польська, англійська