Ласкаво просимо в Коледж
ПВНЗ Університету Короля Данила!

ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ, СТУДЕНТИ,
БАТЬКИ, КОЛЕГИ ТА ГОСТІ САЙТУ!

Ваша сила – віра в себе.
Ваша свобода – відповідальність за власний розвиток.
Ваші здібності – культура само створення
А. Смоловик

Уже впродовж багатьох років Коледж пріоритетними визначає стабільність, високий професіоналізм науково-педагогічного колективу і його спрямованість на інноваційну діяльність. Заклад орієнтований на створення максимально сприятливих умов розвитку кожної особистості.

Головне завдання педагогічного колективу – постійна праця над підвищенням рівня знань студентів та їх професійним становленням.

Реалізація ідеї особистісно-орієнтованого навчання та виховання дає позитивні результати, які підтверджуються успіхами студентів у міських олімпіадах, обласних та всеукраїнських конкурсах, фестивалях і спортивних турнірах. Наше кредо: навчаючи – виховувати, виховуючи – навчати.

Бажаю всім Вам успіхів, творчої праці і високих злетів.

Ласкаво запрошуємо до співпраці!

З повагою, Директор Коледжу
Інна Данилюк (Варварук)

 

 
Данилюк Інна Василівна Данилюк Інна Василівна – директор Коледжу Університету Короля Данила, кандидат філологічних наук, доцент кафедри Гоголь Василь Романович Гоголь Василь Романович – заступник директора Коледжу Університету Короля Данила Галицького

5

Волосянко Іванна Василівна -заступник директора коледжу з організаційно-виховної роботи

Освіта:

2007-2012 рр. – Інститут філології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальністю «Українська мова та література».
Професійна діяльність:
2012 – 2018 р. – Вовчинецька ЗОШ І-ІІ ступенів Івано-Франківської  міської ради, вчитель української мови та літератури та групи продовженого дня.
2018 – і досі – викладач української мови та літератури Коледжу Університету Короля Данила.
Професійні навички:

  • досвідчений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet);
  • знання новітніх методик викладання;
  • проблемний підхід до подачі матеріалу;
  • володіння сучасними науково-педагогічними методиками викладання української мови та літератури;
  • знання іноземних мов: англійська, російська.

 

5

Фінів Вікторія Михайлівна - заступник директора коледжу з навчальної роботи

Освіта:

2009–2014 р. – Інститут філології ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника» (магістр філології з відзнакою).
2010 – 2014 р. – Юридичний факультет ЛьвДУВС (бакалавр права).
2014 – 2018 р. – аспірант кафедри української мови Факультету філології ДВНЗ «Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника».
Професійна діяльність:
2014 р. – журналіст, а згодом літературний співробітник редакції газети “КЗ “Дзвони Підгір’я”.
2014 – 2017 р. – учитель світової літератури, а згодом основ християнської етики Добровлянського НВК І – ІІІ ступенів.
2015 – 2017 р. – керівник гуртка «Мовознавство» Войнилівського ЦДЮТ Калуської районної ради. За період роботи підготовано 3 наукові дослідження, здобуто перемогу у конкурсах-захистах І, ІІ та ІІІ етапів.
2017 р. – і досі – викладач кафедри перекладу та філології Університету Короля Данила.
Додаткова інформація: 2012 р. – волонтерська робота редактором журналу “MOVE”.
2016 р. – стажування на кафедрі україністики Варшавського національного університету.
Особисті якості: відповідальність, вимогливість до себе, пунктуальність, стресостійкість.

 

Коледж Університету Короля Данила є структурним підрозділом Університету.
Студенти в Коледжі навчаються 3 роки. Зарахування на І курс здійснюються за наявності базової загальної середньої освіти. Після закінчення навчання їм присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”.
Випускники Коледжу мають можливість продовжити навчання в Університеті за профільною спеціальністю для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр». Для цього випускники Коледжу особисто подають на ім’я Ректора університету заяву та документи згідно з переліком, визначеним приймальною комісією. Зарахування проводиться на ІІІ-й курс університету за рейтинговою системою.
Матеріально-технічна база
Матеріально-технічна база Коледжу відповідає сучасним державним вимогам вищої освіти в Україні. Під час навчання студенти отримують професійну комп’ютерну, ґрунтовну математичну, серйозну соціально-економічну та гуманітарну підготовку, а впродовж першого курсу вивчають низку загальноосвітніх навчальних дисциплін.

Навчальний процес
Для забезпечення навчального процесу в Коледжі сформовано достатній фонд навчальної та довідкової літератури, інструктивно-методичних матеріалів. Професорсько-викладацький склад коледжу – це педагогічні та науково-педагогічні працівники коледжу, відповідних факультетів та загальних кафедр університету, фахівці вищої категорії зі значним досвідом роботи, що забезпечують якнайкращі умови для здобуття студентами освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”.

Виховна робота
Приділяється багато уваги виховним годинам студентів, проводиться інструктаж з самопідготовки студентів до занять, звертається увага на вміння організувати культуру розумової праці, правильно визначати порядок роботи, раціонально використовувати час, наголошується на умінні підтримувати увагу протягом заняття. Викладачі сприяють вихованню взаємоповаги, взаємоконтролю і самооцінки.
Студенти Коледжу також беруть активну участь у науковому, культурному, спортивному та студентському житті Університету.

Провадження освітньої діяльності у Коледжі ПВНЗ Університету Короля Данила в 2016 році здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 636723, дата отримання – 19.06.2015 р.).
У Коледжі Університету Короля Данила ведеться підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за такими спеціальностями:

081 Право
072 Фінанси, банківська справа та страхування
121 Інженерія програмного забезпечення
191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
022 Дизайн