Міжнародний науково-практичний симпозіум «Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства»

18-19 листопада в Університеті Короля Данила проходив Міжнародний науково-практичний симпозіум «Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства», організаторами якого є Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького спільно з МЗС Естонської Республіки та посольством Естонії в Україні. Партнерами заходу є Талліннський університет і Юридичний факультет Талліннського технологічного університету.

Як визначали організатори Симпозіуму, принцип гуманізму в кримінально-правовій сфері означає, що держава має обирати такий напрям у застосуванні примусових заходів, позбавлень та обмежень, який відповідатиме інтересам і суспільства в цілому, і окремої особи. Визначаючи поняття гуманізму у кримінальному праві, слід обов’язково вказати на те, що обраний захід кримінально-правового впливу повинен бути справедливим. Інакше без досягнення справедливості не можна досягти ні гуманізму, ні попередження вчинення злочинів, оскільки тоді йтиметься вже не про гуманізм, а про відсутність карального значення покарання Кримінального кодексу України.

Участь у Симпозіумі взяли експерти, викладачі, практичні працівники та студенти з України (Київ, Одеса, Харків, Полтава, Миколаїв, Львів, Тернопіль, Чернігів, Дніпро, Кривий Ріг, Ужгород, Чернівці, Івано-Франківськ) та Естонії (Таллінн).

Зокрема, директор навчального центру: “ABCONSULT ÕPPEKESKUS MTÜ” Соціально-гуманітарний інститут, Талліннського університету (м. Таллінн, Естонська Республіка), д.ю.н. Меліхова Анжела побудувала свою доповідь на характеристиці кримінального законодавства Естонії в аспекті протидії злочинам у своїх трудових та господарських відносинах: «В порівняльній характеристиці кримінального законодавства України та Естонії, зокрема, було відзначено, що ті аспекти з якими стикається Україна тепер вже реалізовані в Естонії – існування злочину і проступку; визнання юридичної особи суб’єктом злочину і т.д. В цілому проблема гуманізації кримінальної відповідальності дуже складна і багатоаспектна».

5

На важливості піднятої теми, особливо в контексті того, що кримінальне право має відповідати моральним уявленням про добро і зло, справедливість і рівність, примус і гуманне відношення, які споріднені із презумпцією адекватного усвідомлення кримінально-правової заборони громадянами, наголошує і проректор з міжнародних зв’язків, професор кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», Суддя ad hoc Європейського суду з прав людини, д.ю.н., проф. Вячеслав Олексійови Туляков: «Центральна проблема сучасного світоустрою полягає в тому, що новації і креативність інформаційного суспільства створюють нове середовище, в якому час і простір не фрагментовані анклавами правових сімей і державними кордонами, а підкоряються новим, щодо непізнаним «хвилям» енергетичного впливу руху коштів, образів, капіталів, людей, будучи пов’язаними (селективно, але загально) інформаційними мемами, що організують і направляють цей рух. Держави окремо, так і світ в цілому, виявилися безсилі перед розумінням неминучості примата культивованих інформаційними мережами індивідуальних оцінок добра і зла і відплати за вчинки. І суспільство у своїй нормосвідомості, що заснована на відчутті (розумінні) концепту верховенства права не як судової моделі захисту а власної індивідуальної (віртуально-колективної) гедонистської моделі сприйняття Всесвіту, йде шляхом диспозитивної доцільності та раціональності».

Напрацювання, які були отримані в ході роботи заходу, є важливими для удосконалення кримінального і кримінального процесуального законодавства України в частині гуманізації кримінальної відповідальності та демократизації кримінального судочинства на підставі порівняльного аналізу законодавства України та Естонії з врахуванням європейських стандартів