УНІВЕРСИТЕТ КОРОЛЯ ДАНИЛА

оголошує набір до аспірантури

на очну та заочну форми навчання за спеціальностями

081 – право; 051 – економіка; 191 – архітектура та містобудування

Прийом документів здійснюється з 20 серпня до 7 вересня включно, з 8.00 до 17.00 год, щоденно крім вихідних днів за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Є.Коновальця, 35, 3 поверх, відділ аспірантури і докторантури.

 

 

вступники до аспірантури подають такі документи:

– заяву;

– автобіографію;

– копію паспорта;

– копію диплома магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”);

– копію додатку до диплому;

– особовий листок з обліку кадрів;

– список опублікованих наукових праць і винаходів та їх копії, а за їх відсутності – реферат з обраної спеціальності. Рецензію на реферат готує викладач профільної кафедри за розпорядженням завідувача кафедри;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3*4;

– копію ідентифікаційного коду;

– для військовозобов’язаних – копію військового квитка, а в разі його відсутності копію посвідчення про приписку до призовної дільниці;

– рекомендацію вченої ради факультету (за наявності).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією університету або в установленому законодавством порядку. Копії документів, без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Після подання документів Приймальна комісія університету приймає рішення про допуск вступників до складання вступних іспитів.

Вступники до аспірантури складають три вступні іспити:

– з іноземної мови;

– зі спеціальності;

– у вигляді співбесіди з представленням власного наукового проекту.

Особи, які ступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі, можуть бути призначені додаткові іспити.

 

За більш детальною інформацією звертайтесь в приймальну комісію або телефонуйте

+38 (068) 755-75-75,

+38 (099) 755-75-75.

+38 (050) 014-00-05.