Науково-дослідна робота в Університеті Короля Данила є невід’ємною складовою діяльності вищого навчального закладу при підготовці висококваліфікованих фахівців, що забезпечує розвиток освіти та науки нашої держави. Вона ґрунтується на тісній інтеграції освіти і наукових досліджень у межах університету, включаючи використання досліджень у навчанні студентів і практиці.

Професорсько-викладацький склад Університету постійно співпрацює у науковій сфері з провідними ВНЗ України, Польщі, Білорусі, Естонії, Грузії, Великобританії, Німеччини та ін. Для проведення наукових заходів постійно залучаються представники міністерств та відомств, органів місцевого самоврядування.

Кожного року в Університеті проводяться всеукраїнські, регіональні та міжвузівські науково-практичні конференції, круглі столи, наукові та науково-практичні семінари.

Традиційними вже стали наступні наукові заходи:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку проектної діяльності: теорія, практика, інновації»
 • Всеукраїнська науково-практична конференції «Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти»
 • Міжвузівська науково-практична конференція «Сучасний стан розвитку економіки управління та рекламної діяльності України»
 • Всеукраїнський студентський науковий симпозіум «Співдружність наук: архітектура, економіка, право»
 • Всеукраїнський науково-практичний симпозіум «Студентські дискусії поза форматом»
 • Всеукраїнський науково-практичний семінар «Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу
 • Звітна викладацька та студентська науково-практична конференція «Наука та освіта ХХІ століття» та ін

Викладачі та студенти Університету беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах і змаганнях. Тільки упродовж останніх років вагомих здобутків досягли:

 • Луцький Мирослав Іванович та Мацькевич Микола Михайлович – Лауреати премії імені Святого Володимира;
 • Ляхович Яна – переможець Міжнародного мовно-літературного конкурсу студентської та учнівської молоді імені Тараса Шевченка;
 • Гаргат Тетяна та Ляхович Яна – переможці Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;
 • Кіцелюк Вікторія та Шкварчук Назарій – переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та ін.

Професорсько-викладацький колектив, аспіранти та студенти Університету мають можливість публікувати свої наукові здобутки у фаховому виданні з юридичних наук − Науково-інформаційному віснику Університету Короля Данила.

В Університеті відкрито аспірантуру за спеціальностями:

 • 051 «Економіка»
 • 081 «Право»
 • 191 «Архітектура та містобудування»

Функціонує спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями:

12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Наукова робота в Університеті організовується та координується проректором з наукової роботи і науковим відділом університету. Наукові дослідження в Університеті проводяться на кафедрах та в Науково-дослідному інституті.

На даний час загальне керівництво науковою роботою Університету здійснює проректор з наукової роботи, кандидат юридичних наук, доцент Острогляд Олександр Васильович (2007 р. в Одеській національній юридичній академії захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, в 2011 році присвоєно вчене звання доцента (Рішення Атестаційної колегії МОН від 20.01.2011 року, протокол №2/53 – Д), лауреат премії голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради в номінації «Молодий вчений року» (2011 р.), автор понад 100 наукових праць, з них − 2 навчальні посібники.

Науково-дослідна робота студентів, яка здійснюється за допомогою функціонування Наукового товариства студентів, є найважливішим аспектом формування особистості майбутнього вченого та фахівця високої кваліфікації, тому науковий відділ університету створює умови для залучення талановитої молоді до наукової діяльності, сприяє поглибленню взаємозв’язку наукової діяльності з навчальним процесом, забезпечує участь студентів у наукових дослідженнях в університетах.