Наукові фахові видання Університету Короля Данила

Часопис  Університету Короля Данила Галицького «Університетські наукові записки» є періодичним науковим виданням з проблем правознавства. Заснований у 2009 році. Планована періодичність виходу 2 рази на рік. Відповідно до постанови президії ВАК України від 26.01.2011 року №1-05/1 науковий часопис включений до переліку наукових фахових видань України (свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ №17075-5845 Р від 08.10.2010 р.), в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата юридичних наук. Авторський колектив часопису – наукові, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти та здобувачі наукових установ та вищих навчальних закладів, а також практичні працівники судових, правооохоронних, правозастосовчих органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій різних форм власності України та зарубіжжя.

«Науково-інформаційний вісник  Університету Короля Данила» являється періодичним науковим виданням з проблем правознавства та економіки. Заснований у 2009 році. Планована періодичність виходу – 2 рази на рік. Відповідно до постанови президії ВАК України від 26.01.2011 року №1-05/1 науковий часопис включений до переліку наукових фахових видань України (свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ №17191-5961 ПР від 23.11.2010 р.), в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата юридичних і економічних наук. Авторський колектив часопису – наукові, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти та здобувачі наукових установ та вищих навчальних закладів, а також практичні працівники судових, правооохоронних, правозастосовчих органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій різних форм власності України та зарубіжжя.

Детальна інформація на сайті https://visnyk.iful.edu.ua/