Міжнародний науково-практичний симпозіум «Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми»

Організатори: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького та Центральна Європейська Ініціатива (CEI Cooperation Fund).

Метою симпозіуму є аналіз стану протидії незаконній міграції та торгівлі людьми, виявлення і дослідження проблем незаконної міграції та торгівлі людьми, розроблення рекомендацій щодо удосконалення правового механізму протидії незаконній міграції та торгівлі людьми.

Завдання симпозіуму:

  • узагальнення та аналіз статистичних даних незаконної міграції та торгівлі людьми;
  • систематизація чинного законодавства у сфері незаконної міграції та торгівлі людьми;
  • розроблення пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері протидії незаконної міграції та торгівлі людьми.

Формою проведення міжнародного симпозіуму «Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми» є проведення панельних дискусій, при роботі яких планується охопити проблеми незаконної міграції та торгівлі людьми в національному і міжнародному вимірі.

Модераторами панельних дискусій виступатимуть фахівці-науковці і практики, які окреслюють проблему для обговорення. Напрями панельних дискусій:

  • міжнародні заходи протидії незаконної міграції та торгівлі людьми;
  • організаційно-правові проблеми протидії незаконній міграції;
  • державна політика в сфері протидії торгівлі людьми;
  • проблеми внутрішньодержавного переміщення осіб в Україні, пов’язаного з подіями на сході України.

Участь у роботі симпозіуму 11-12 березня 2016р планують взяти: представники міграційної, прикордонної та дипломатичної служб різних країн, працівник Державної міграційної служби, правоохоронних органів (МВС, прокуратура), судді, представники громадських організацій, які захищають права осіб потерпілих від торгівлі людьми (Карітас, УГСПЛ та ін.), а також науковці з України та іноземних країн, які досліджують дані питання.

Початок роботи конференції: 10.00год., 11.03.2015р., реєстрація преси о 9.30год.

Місце проведення: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, вул. Коновальця, 35.

Контактні особи:

  • проректор з наукової роботи Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, к.ю.н., доцент Острогляд Олександр Васильович, тел.: +38(097)9042106, ostrohliad@iful.edu.ua
  • проректор з міжнародних зв’язків Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького LL.M. Eur. Тетяна Рудак, тел. +38(050)1903801, tetiana.rudak@iful.edu.ua
  • завідувач кафедри кримінального права і процесу к.ю.н., доцент Петро Васильович Мельник, тел. +38(050)1001588, petro.melnyk@iful.edu.ua

Слід відмітити, що в Івано-Франківського університету права є досвід проведення заходів пов’язаних з захистом прав людини при міграції. Зокрема, 6.10.2015 року було проведено круглий стіл «Особливості надання безоплатної правової допомоги: реалії та перспективи». В процесі роботи якого обговорювалися питання надання правової і організаційної допомоги внутрішньопереміщеним особам в Україні.

Згідно статистичних даних Державної міграційної служби України протягом 8 місяців 2015 року затримано 3428 нелегальних мігрантів, з них 2304 чоловіків і 1124 жінок. В цілому станом на 1.09.2015 року у ДМС України перебуває на обліку 246953 іммігрантів.

Україна залишається однією з основних країн походження постраждалих від торгівлі людьми.

Станом на 22.07.2015р. Міністерством соціальної політики України 94 громадянам встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми,  серед яких 88 – громадяни України і 6 іноземців (громадяни Пакистану, Молдови та Російської Федерації). З них за статтю – 39 чоловіків, 39 жінок і 16 дітей. За видами експлуатації: 42 випадки – трудова експлуатація, 24 випадки – сексуальна, 19 випадків – залучення до жебракування, 4 випадки – змішана експлуатація, 3 випадки – вилучення органів, 2 випадки – продаж малолітньої дитини. Країнами призначення (експлуатації) є: Україна – 37 випадків, Російська Федерація – 37 випадків, Турецька Республіка – 6 випадків, Республіка Польща – 5 випадків, Республіка Молдова – 2 випадки, Республіка Азербайджан – 2 випадки, Держава Ізраїль – 2 випадок, Республіка Сербія – 1 випадок, Грецька Республіка – 1 випадок, Федеративна Республіка Німеччина – 1 випадок. За видами торгівлі людьми зафіксовано внутрішня (всередині країни) – 31 випадок, міжнаціональна (транскордонна) – 63 випадок.

У 2014 році центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, дипломатичними установами України за кордоном у співпраці з громадськими організаціями надано допомогу 55 особам, які постраждали від торгівлі людьми (та не виявили бажання отримати статус).

За інформацією Міністерства внутрішніх справ України протягом I півріччя 2015 року органами внутрішніх справ зареєстровано 80 кримінальних злочинів, передбачених ст. 149 КК України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини), що на 51% більше ніж торік. Встановлено 86 постраждалих від торгівлі людьми з яких: 56 – жінок, 26 чоловіків, 4 неповнолітніх та малолітніх осіб.

На 2015 рік з Державного бюджету на реалізацію заходів програми виділено 98,8 тис. грн. (3914 євро), у місцевих бюджетах передбачено 793,2 тис. грн. (31427 євро). На виплату одноразової матеріальної допомоги постраждалим від торгівлі людьми з Державного бюджету у 2015 році виділено 139,3 тис. грн. (5517 євро).

На сьогоднішній час діє Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2015року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012року № 350, тому є доцільним обговорення і розроблення пропозицій щодо нової державної програми протидії торгівлі людьми.

Всі держави-члени ЦЄІ (Центральна Європейська Ініціатива (CEI Cooperation Fund)) мають загальну проблему з незаконною міграцією та торгівлею людьми. Україна межує з Білоруссю, Польщею, Молдовою і Угорщиною, тому Міжнародний симпозіум «Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми» покликаний забезпечити учасникам інструменти для розробки заходів в області співробітництва між державними органами та громадськими організаціями та за допомогою вчених протидіяти злочинній діяльності від нелегальної міграції і торгівлі людьми. Симпозіум спрямований на створення транскордонної взаємодії між місцевими виконавчими органами, неурядовими організаціями та науковцями із зацікавлених країн-членів ЦЄІ і організувати обмін досвідом для вдосконалення законодавства і розробки заходів у сфері протидії незаконної міграції та торгівлі людьми.