Науково-дослідний інститут імені Академіка Івана Луцького (НДІ) функціонує в структурі Університету Короля Данила з 2010 року. Саме цього року наказом Ректора університету № 50 – ВК від 30.12.2010 року було започатковано діяльність цього структурного підрозділу.

Метою діяльності Науково-дослідного інституту є: 

 • формування наукових кадрів високого рівня кваліфікації з метою забезпечення необхідного наукового потенціалу для проведення наукових досліджень відповідно до напрямів наукової діяльності Університету;
 • формування тематики науково-дослідних робіт з тем, які є актуальними в Прикарпатському регіоні та в Україні;
 • забезпечення високого рівня якості наукових досліджень і їх виконання у запланований термін.

Науково-дослідна робота НДІ за основними напрямками дослідження визначеними у зареєстрованих темах:

 • Трансформація правової системи України в умовах розвитку правових систем сучасності (теоретико-правовий та історико-правовий аспекти). Термін виконання: початок 02. 2016 р., закінчення 02. 2020 р. Державний реєстраційний номер: 0116 U 002342.
 • Цивільно-правове регулювання реалізації майнових та особистих немайнових прав та процесуальні форми їх захисту. Термін виконання: початок 02. 2016 р., закінчення 02. 2020 р. Державний реєстраційний номер: 0116 U 002343.
 • Розроблення Методики оцінки програмних продуктів засобів вимірювальної техніки . Термін виконання: початок 02. 2016 р., закінчення 02. 2020 р. Державний реєстраційний номер: 0116 U 002344.
 • Розробка інформаційних технологій, програмного забезпечення та Методика вимірювання втрат природного газу в будинкових системах газопостачання. Термін виконання: початок 02. 2016 р., закінчення 02. 2020 р. Державний реєстраційний номер: 0116 U 002345.
 • Основними завданнями Науково-дослідного інституту є:

  • забезпечення виконання наукових програм розвитку Університету, Прикарпатського регіону та України відповідно до плану проведення наукових досліджень, а також участь у виконанні всеукраїнських та міжнародних програм, грантів;
  • організація наукових досліджень у галузі гуманітарних, економічних, правових наук, архітектури та будівництва, проблем суспільства і людини, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки, техніки, освіти, що створює умови для підвищення значущості наукової діяльності в Університеті;
  • створення електронної версії аналітично-інформативної картотеки науковців НДІ;
  • розробка щорічного плану роботи НДІ й організація його виконання;
  • здійснення оперативного планування роботи НДІ відповідно до нагальних потреб і поточних наукових заходів;
  • формування інформації про обсяг, характер і рівень виконання науково-дослідних робіт і тих, що безпосередньо перебувають у поточному провадженні;
  • узагальнення даних про підсумки науково-дослідної роботи Університету та підготовка підсумкових звітів про виконання науково-дослідних робіт;
  • підготовка та поширення рекламних матеріалів про науково-дослідну роботу Університету;
  • подання пропозицій щодо публікації в засобах масової інформації статей, повідомлень про наукове життя в Університеті, підбір аналітичного матеріалу для таких публікацій;
  • постійний аналіз директивних, інформативних і теоретико-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки з питань науково-дослідної роботи і занесення їх до банку даних Університету;
  • здійснення підбору інформативних та інших матеріалів Міністерства освіти і науки з питань науково-дослідної роботи та забезпечення інформування структурних підрозділів Університету;
  • подання пропозицій щодо налагодження взаємовигідних зв’язків з науково-дослідними підрозділами вищих навчальних закладів та науково-дослідними установами, встановлення міжнародних науково-технічних зв’язків, виконання спільних науково-дослідних проектів, міжнародний обмін науково-технічною інформацією, спільне опублікування наукових статей, монографій;
  • участь у налагодженні наукових зв’язків Університету з іншими вищими навчальними закладами та науковими установами.

Науково-дослідний інститут імені Академіка Івана Луцького Університету  Короля Данила очолює д.ю.н., доцент Луцький Роман Петрович

Директор науково-дослідного інституту
доктор юридичних наук, доцент
Луцький Роман Петрович

Заступник директора науково-дослідного інституту
доктор юридичних наук,доцент
Книш Віталій Васильович