Науково-дослідний інститут імені Академіка Івана Луцького (НДІ) функціонує в структурі Університету Короля Данила з 2010 року. Саме цього року наказом Ректора університету № 50 – ВК від 30.12.2010 року було започатковано діяльність цього структурного підрозділу.

Метою діяльності Науково-дослідного інституту є: 

 • формування наукових кадрів високого рівня кваліфікації з метою забезпечення необхідного наукового потенціалу для проведення наукових досліджень відповідно до напрямів наукової діяльності Університету;
 • формування тематики науково-дослідних робіт з тем, які є актуальними в Прикарпатському регіоні та в Україні;
 • забезпечення високого рівня якості наукових досліджень і їх виконання у запланований термін.

Основними завданнями Науково-дослідного інституту є:

 • забезпечення виконання наукових програм розвитку Університету, Прикарпатського регіону та України відповідно до плану проведення наукових досліджень, а також участь у виконанні всеукраїнських та міжнародних програм, грантів;
 • організація наукових досліджень у галузі гуманітарних, економічних, правових наук, архітектури та будівництва, проблем суспільства і людини, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки, техніки, освіти, що створює умови для підвищення значущості наукової діяльності в Університеті;
 • створення електронної версії аналітично-інформативної картотеки науковців НДІ;
 • розробка щорічного плану роботи НДІ й організація його виконання;
 • здійснення оперативного планування роботи НДІ відповідно до нагальних потреб і поточних наукових заходів;
 • формування інформації про обсяг, характер і рівень виконання науково-дослідних робіт і тих, що безпосередньо перебувають у поточному провадженні;
 • узагальнення даних про підсумки науково-дослідної роботи Університету та підготовка підсумкових звітів про виконання науково-дослідних робіт;
 • підготовка та поширення рекламних матеріалів про науково-дослідну роботу Університету;
 • подання пропозицій щодо публікації в засобах масової інформації статей, повідомлень про наукове життя в Університеті, підбір аналітичного матеріалу для таких публікацій;
 • постійний аналіз директивних, інформативних і теоретико-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки з питань науково-дослідної роботи і занесення їх до банку даних Університету;
 • здійснення підбору інформативних та інших матеріалів Міністерства освіти і науки з питань науково-дослідної роботи та забезпечення інформування структурних підрозділів Університету;
 • подання пропозицій щодо налагодження взаємовигідних зв’язків з науково-дослідними підрозділами вищих навчальних закладів та науково-дослідними установами, встановлення міжнародних науково-технічних зв’язків, виконання спільних науково-дослідних проектів, міжнародний обмін науково-технічною інформацією, спільне опублікування наукових статей, монографій;
 • участь у налагодженні наукових зв’язків Університету з іншими вищими навчальними закладами та науковими установами.

Науково-дослідний інститут імені Академіка Івана Луцького Університету  Короля Данила очолює д.ю.н., доцент Луцький Роман Петрович

Безымянный

Директор науково-дослідного інституту
доктор юридичних наук, доцент
Луцький Роман Петрович

Безымянный1

Заступник директора науково-дослідного інституту
доктор юридичних наук,доцент
Книш Віталій Васильович