СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 20.149.01 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТІВ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА (КАНДИДАТА) ЮРИДИЧНИХ НАУК ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

  • 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
  • 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
Загальні відомості про спеціалізовану вчену раду

Спеціалізовану вчену раду Д 20.149.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право згідно із наказом МОН України від 22.12.2016 № 1604, термін повноважень ради три роки.

Дисертації, автореферати здобувачів та відгуки офіційних опонентів
Олійник Андрея Іванівна «Особливості формування системи доказів та меж доказування в справах окремого провадження: теорія та практика» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03).
Шевченко Вячеслав Станіславович «Інститут державної мови в Україні: історико-правовий вимір» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Сердюк Наталія Аркадіївна «Теоретико-правові основи розбудови України як соціальної держави» (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Ковальський Михайло Миколайович «Цивільно-правове регулювання надання медичних послуг у сфері трансплантації анатомічних матеріалів» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03).
Дзюбак Софія Василівна «Втілення функціональності в основних типах праворозуміння» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Андрухів Олег Ігорович «Боротьба з дитячою безпритульністю та бездоглядністю в західних областях УРСР у 1940–1950-х роках: історико-правове дослідження» (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Лещинська-Вьонцек Магдалена «Цивільно-правова відповідальність держави у правовідносинах реституції власності» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03).
Даниленко Дмитро Віталійович «Уніфікація колізійних норм про перевезення морем пасажирів та їх багажу в міжнародному приватному праві» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03).
Дика Алла Олександрівна «Спір про право у цивілістичному процесі» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03).
Фаст Олексій Олександрович «Внесок середньовічної правової думки у формування концепції верховенства права» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Рішко Марія Іванівна «Забезпечення права на безоплатну правову допомогу в Україні: теоретико-правове дослідження» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Шевчук Любомир Васильович «Динаміка змісту правової ідеології в українському конституційному законодавстві: історико-правове дослідження» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Коваль Наталія Тарасівна «Засадничі принципи правозастосування у розбудові правової держави: методологічні основи концептуалізації» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Гентош Ростислав Євгенович «Диспозитивність у правовому регулюванні» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Суходольська Анастасія Андріївна «Реалізація права на свободу переміщення: теоретико-правові засади» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Вовчук Микола Васильович «Правові основи протидії злочинності у державних утвореннях на території Наддніпрянської України (1917–1922 рр.) (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Зварич Роман Васильович «Трансформація регулятивної функції права: історико-правове та компаративне дослідження» (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).(дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
ТРОШКІНА КАТЕРИНА ЄВГЕНІВНА «СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ГРОМАДЯНСТВА В УНР ТА ЗУНР (1918 – 1921 рр.): ІСТОРИКО-ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).  
РЯБОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ «ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ СЕЛЯН КИЇВЩИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ 1917 – 1921 РОКІВ » (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).  
МИТНИК АННА КОСТЯНТИНІВНА «НАУКОВИЙ ПАРК ЯК СУБ’ЄКТ ПРАВОВІДНОСИН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03).  
 ДОВГАНИЧ ВАСИЛЬ АНТОНОВИЧ «ҐЕНЕЗА ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ В ГАЛИЧИНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).  
ВІКОНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ «ВТІЛЕННЯ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ПРАВА У СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).  
Книш Віталій Васильович «ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ» 
(дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).  
БАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ «СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПОКАРАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УСРР (УРСР) (1919 – 1991 РР.)» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).  
СТЕЧИШИН Алла Василівна «Правові погляди і державотворча діяльність Костя Левицького» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).  
КЛАДЧЕНКО Аліса Олександрівна «Становлення та розвиток сучасного антикорупційного законодавства України: Теоретико-правове дослідження» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).  
Середюк Віталій Юрійович «Українське питання» в процесі національного державотворення XIX ст. – поч. XX ст. (історико-правове дослідження)» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).  
 Буяджи Сергій Анатолійович «Правове регулювання боротьби із кіберзлочинністю: теоретико-правовий аспект» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).  
Ваньчук Ігор Дмитрович «Система правового регулювання суспільних відносин: теоретико-методологічний аспект» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).  
Кудрявцев Ігор Олексійович «Місце та роль підзаконних нормативно-правових актів з ядерної енергетики в системі законодавства України» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Чабур Святослав Валерійович «Функціонування механізму правотворчості» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Чуловський Володимир Анатолійович «Правове регулювання спадкових відносин в Україні» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03).
Задорожна Анастасія Петрівна «Підсудність у цивільному процесі України» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03).
Габаковська Христина Василівна «Дослідницький підхід як елемент методології у сучасній юриспруденції» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Полатайко Ірина Володимирівна «Втілення правової ідеології у правових системах сучасності: теоретико-правова характеристика» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Грабовий Владислав Володимирович «Правова охорона власності в Україні: історико-правове дослідження» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Чабан Олена Анатоліївна «Право фізичної особи на таємницю про стан здоров’я в Україні» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03).
Іващенко Віктор Анатолійович «Закономірності та тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні (ХІХ – поч. ХХІ ст.)» (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 і 12.00.03).
Кадєтова Олена Веніамінівна «Угода про асоціацію України з Європейським Союзом в системі джерел права інтелектуальної власності: цивільно-правовий аспект» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03).
Ревуцька Ірина Емілівна «Правові підстави створення сім’ї за законодавством України та країн-членів ЄС: порівняльно-правова характеристика» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, грудень 2017 р., стор. 53.
Гумега Оксана Валеріївна «Реалізація цивільно-правових принципів у процесі захисту прав інтелектуальної власності» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, січень 2018 р., стор. 136.

Автореферат дисертації Гумеги О.В.
Дисертація Гумеги О.В.
Відгук офіційного опонента Стефанчука Р.О.
Відгук офіційного опонента Еннана Р.Є.

Кузенко Уляна Іванівна «Політична функція держави та її реалізація в Україні» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, жовтень 2017 р., стор. 59.

Автореферат дисертації Кузенко У.І.
Дисертація Кузенко У.І.
Відгук офіційного опонента Кельмана М.С.
Відгук офіційного опонента Каленюк О.М.


Інформація щодо засідань спеціалізованої вченої ради