Згідно Положення, Наукове товариство студентів Університету Короля Данила є добровільною громадською організацією університету зі студентського самоврядування, що об’єднує студентів, які виконують науково-дослідну роботу.

Наукове товариство студентів в своїй роботі керується принципами колегіальності, добровільності, гласності, самоврядування для розвитку наукової творчості студентів, накопичення і примноження наукового потенціалу Університету Короля Данила та підготовки майбутніх науково-педагогічних кадрів.

Метою Наукове товариство студентів є сприяння підвищенню якості підготовки спеціалістів. Досягнення поставленої мети проводиться шляхом вирішення наступних завдань: залучення студентської молоді до наукової діяльності на самих ранніх етапах навчання в університеті; сприяння підвищенню якості фахової підготовки та кваліфікаційного рівня майбутніх спеціалістів; підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідної роботи студентів;  розширення світогляду і наукової ерудиції у студентів, набуття у них навиків наукової діяльності і вдосконалення власних знань; формування умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів; популяризація та розповсюдження наукових знань у студентському середовищі; координація та контроль діяльності студентських наукових гуртків; організація і проведення різноманітних організаційно-масових та студентських наукових заходів: наукових конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів наукових студентських робіт, олімпіад з дисциплін тощо; інформування студентів про конференції, семінари, конкурси; залучення студентів до участі в конференціях, конкурсах, науково-практичних семінарах, круглих столах; надання допомоги в опублікуванні та впровадженні в практику результатів студентських наукових досліджень; забезпечення співробітництва з студентськими науковими товариствами інших навчальних закладів, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду організації науково-дослідної роботи студентів при спілкуванні на семінарах різного рівня і за допомогою мережі Internet з впровадженням передових форм і методів в свою роботу; інформування громадськості про свою діяльність; внесення пропозицій про стимулювання студентів та викладачів, що беруть участь в системі науково-дослідної роботи студентів.

Сівакова Анна-1

Сівакова Анна Володимирівна

bdzova

Бзова Андріана Ігорівна

 • Заступник голови Наукового товариства студентів
 • +380 66 447 93 17
Кузик Яна-1

Кузик Яна

 • Секретар наукового товариства студентів
Парасюк Ілона-1

Парасюк Ілона-Анна Сергіївна

 • Голова Наукового товариства студентів факультету архітектури та будівництва
 • +380 50 154 80 75
Тимків Ярина-1

Тимків Ярина Ігорівна

 • Заступник голови Наукового товариства студентів факультету архітектури та будівництва
 • +380 95 551 66 38
Трушко Лілія-1

Трушко Лілія Михайлівна

 • Голова Наукового товариства студентів юридичного факультету
 • +380 ‎98 65 05 127
Огерук Ольга-1

Огерук Ольга Ігорівна

 • Заступник голови Наукового товариства студентів юридичного факультету
 • +380 66 71 97 969
Духняк Тарас-1

Духняк Тарас Михайлович

 • Заступник голови Наукового товариства студентів юридичного факультету
 • ‎+380 97 58 27 926
Григоровський Андрій-1

Григоровський Андрій Романович

 • Голова Наукового товариства студентів економічного факультету
 • ‎+380 68 76 35 595
лопмас

Ломпас Богдана

 • Заступник голови наукового товариства студентів економічного факультету економіки та сфери обслуговування
 • +380 96 50 71 017