Згідно Положення, Наукове товариство студентів Університету Короля Данила є добровільною громадською організацією університету зі студентського самоврядування, що об’єднує студентів, які виконують науково-дослідну роботу.

Наукове товариство студентів в своїй роботі керується принципами колегіальності, добровільності, гласності, самоврядування для розвитку наукової творчості студентів, накопичення і примноження наукового потенціалу Університету Короля Данила та підготовки майбутніх науково-педагогічних кадрів.

Метою Наукове товариство студентів є сприяння підвищенню якості підготовки спеціалістів. Досягнення поставленої мети проводиться шляхом вирішення наступних завдань: залучення студентської молоді до наукової діяльності на самих ранніх етапах навчання в університеті; сприяння підвищенню якості фахової підготовки та кваліфікаційного рівня майбутніх спеціалістів; підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідної роботи студентів;  розширення світогляду і наукової ерудиції у студентів, набуття у них навиків наукової діяльності і вдосконалення власних знань; формування умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів; популяризація та розповсюдження наукових знань у студентському середовищі; координація та контроль діяльності студентських наукових гуртків; організація і проведення різноманітних організаційно-масових та студентських наукових заходів: наукових конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів наукових студентських робіт, олімпіад з дисциплін тощо; інформування студентів про конференції, семінари, конкурси; залучення студентів до участі в конференціях, конкурсах, науково-практичних семінарах, круглих столах; надання допомоги в опублікуванні та впровадженні в практику результатів студентських наукових досліджень; забезпечення співробітництва з студентськими науковими товариствами інших навчальних закладів, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду організації науково-дослідної роботи студентів при спілкуванні на семінарах різного рівня і за допомогою мережі Internet з впровадженням передових форм і методів в свою роботу; інформування громадськості про свою діяльність; внесення пропозицій про стимулювання студентів та викладачів, що беруть участь в системі науково-дослідної роботи студентів.

1-1

Григоровський Андрій Романович

2-1

Ломпас Богдана Михайлівна

  • Голова Наукового товариства студентів Факультету управління та бізнес аналітики
  • 380965071017
2-2

Скірчук Владислав Васильович

  • Заступник голови Наукового товариства Факультету управління та бізнес аналітики
  • +380984797701
юридичний-1

Герман Христина Михайлівна

юридичний-2

Лукач Віталій Іванович

архітектура1

Федоришин Любава Петрівна

  • Голова Наукового товариства студентів Факультету архітектури, будівництва та дизайну
  • +38‎0500313004
архітектура2

Парасюк Ілона-Анна Сергіївна