Згідно Положення, Наукове товариство студентів Університету Короля Данила є добровільною громадською організацією університету зі студентського самоврядування, що об’єднує студентів, які виконують науково-дослідну роботу.

Наукове товариство студентів в своїй роботі керується принципами колегіальності, добровільності, гласності, самоврядування для розвитку наукової творчості студентів, накопичення і примноження наукового потенціалу Університету Короля Данила та підготовки майбутніх науково-педагогічних кадрів.

Метою Наукове товариство студентів є сприяння підвищенню якості підготовки спеціалістів. Досягнення поставленої мети проводиться шляхом вирішення наступних завдань: залучення студентської молоді до наукової діяльності на самих ранніх етапах навчання в університеті; сприяння підвищенню якості фахової підготовки та кваліфікаційного рівня майбутніх спеціалістів; підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідної роботи студентів;  розширення світогляду і наукової ерудиції у студентів, набуття у них навиків наукової діяльності і вдосконалення власних знань; формування умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів; популяризація та розповсюдження наукових знань у студентському середовищі; координація та контроль діяльності студентських наукових гуртків; організація і проведення різноманітних організаційно-масових та студентських наукових заходів: наукових конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів наукових студентських робіт, олімпіад з дисциплін тощо; інформування студентів про конференції, семінари, конкурси; залучення студентів до участі в конференціях, конкурсах, науково-практичних семінарах, круглих столах; надання допомоги в опублікуванні та впровадженні в практику результатів студентських наукових досліджень; забезпечення співробітництва з студентськими науковими товариствами інших навчальних закладів, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду організації науково-дослідної роботи студентів при спілкуванні на семінарах різного рівня і за допомогою мережі Internet з впровадженням передових форм і методів в свою роботу; інформування громадськості про свою діяльність; внесення пропозицій про стимулювання студентів та викладачів, що беруть участь в системі науково-дослідної роботи студентів.
герман

Герман Христина

  • Голова Наукового товариства Університету Короля Данила
форкуца

Форкуца Богдан

  • Заступник голови Наукового товариства, керівник волонтерського центру УКД
кирчук

Кирчук Вікторія

  • Голова Наукового товариства Факультету управління та бізнес аналітики
вірстюк

Вірстюк Соломія

  • Заступник голови Наукового товариства студентів Факультету управління та бізнес аналітики
луцак

Луцак Юлія

  • Голова Наукового товариства студентів Юридичного Факультету
бублич

Бублич Ірина

  • Заступник голови Наукового товариства студентів Юридичного Факультету
богуш

Богуш Наталія

  • Голова Наукового товариства студентів Факультету архітектури, будівництва та дизайну
балан

Балан Анна

  • Заступник голови Наукового товариства студентів Факультету архітектури, будівництва та дизайну