7 квітня 2016 року в Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького відбулась науково-практична конференція на тему «Сучасний стан розвитку економіки, управління та рекламної діяльності України».

Метою конференції було обговорення сучасного стану розвитку економіки України і пошук шляхів вирішення актуальних економічних, управлінських проблем та складнощів розвитку рекламної діяльності й PR-технологій.

На конференцію запрошувались науковці, аспіранти ВНЗ та науково-дослідних установ і студенти, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері економічних наук.