ОПИС ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)

Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних (дипломних, магістерських) робіт (проектів)

Робочі програми та методичне забезпечення навчальних дисциплін

Програми практики

Програми державних екзаменів

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН