Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)

Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних (дипломних, магістерських) робіт (проектів)

Робочі програми та методичне забезпечення навчальних дисциплін

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Друга іноземна мова (німецька)
Інформаційні технології
Історія української культури
Політична економія
Соціальна та економічна історія України
іторія_тур_програма.
Робоча програма Організація анімаційних послуг
Робоча програма Організація екскурсійного обслуговування
Робоча програма Організація рекреаційних послуг
Робоча програма Організація транспортного обслуговування
Робоча програма Організація туристичних подорожей
Робоча програма Особливості зарубіжного сервісу
сільський туризм.
Філософія
географія туризму.
Бухгалтерський облік у туристичній діяльності
Інноваційні технології
ПР-технології
Трудове право України
Фінанси гроші та кредит.
Економіка рекреацій і туризму
Харчова хімія
ТУРИЗМ НА ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЯХ
Трудове право України
Зовнішня економічна діяльність в туризмі.
Іноземна мова.

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

 

Програми державних екзаменів