Код Найменування спеціальностей
“молодшого спеціаліста”
Строк навчання,
років
022 ‎Дизайн 3
081 Право 3
072 Фінанси, банківська справа та страхування 3
121 Інженерія програмного забезпечення 3
192 Будівництво та цивільна інженерія 3
191 Архітектура та містобудування 3