Положення про організацію освітнього процесу у ПВНЗ Університеті Короля Данила

Положення про систему поточного і підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ПВНЗ Університеті Короля Данила