ОПИС ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)

Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних (дипломних, магістерських) робіт (проектів)

Програми практики

Програми державних екзаменів

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН