Код Найменування спеціальності
“заочна форма навчання”
Строк навчання,
років
022 Дизайн (бакалавр) 4
035 Філологія (англійська мова) (бакалавр) 4
061 Журналістика (бакалавр) 4
081 Право (бакалавр, магістр) 4;1,5
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльность (бакалавр) 4
072 Фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр, магістр) 4;1,5
071 Облік і оподаткування (бакалавр, магістр) 4;1,5
192 Будівництво та цивільна інженерія (бакалавр) 4
192 Архітектура та містобудування (бакалавр, магістр) 4;1,5
041 Богослов’я (бакалавр) 4
241 Туризм (бакалавр) 4
242 Готельно-ресторанна справа (бакалавр) 4