ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнські олімпіади для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти
ПВНЗ Університет Короля Данила

 Дане Положення розроблене на основі наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2016 № 1587 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти», «Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2019 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018 р.  № 1096 та Правил прийому до Університету Короля Данила, затверджених Вченою Радою університету від 28 грудня 2017 року протокол № 5 .

 

І. Загальна частина

 1. Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнських олімпіад Університету Короля Данила (далі – Олімпіада, Олімпіади) для професійної орієнтації вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти.
 2. Олімпіади за різними напрямками проводяться щороку серед учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти, випускних груп/курсів закладів професійно-технічної та вищої освіти І-ІІ р.а.
 3. Основними завданнями Олімпіади є виявлення обдарованих вступників, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання в Університеті Короля Данила (далі – університет) і його структурних підрозділах: коледжі університету Короля Данила та фінансово-комерційному коледжі ім. С. Граната.
 4. Олімпіади є стимулом розвитку в учнів/студентів творчого ставлення до предмета поза рамками освітньої програми, прояву здатності до самостійного пошуку додаткової інформації в роботі з довідковою, науково-популярною літературою та в Інтернеті.

 

ІІ. Організація та проведення Олімпіад

 1. Керівництво організацією та проведенням Олімпіад, а також контроль за дотриманням вимог даного Положення, забезпечення прозорості процедури та захисту прав учасників здійснює організацій комітет.
 2. Для складання завдань Олімпіад та визначення переможців оргкомітет створює журі, до яких входять фахівці відповідної галузі. Члени журі забезпечують науковий рівень змісту завдань та їх нерозголошення до моменту оприлюднення.
 3. Для проведення апеляції оргкомітетом Олімпіади створюється апеляційна комісія. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та надається для ознайомлення заявнику.
 4. Склад організаційного комітету, журі, апеляційної комісії Олімпіади затверджується наказом ректора.
 5. Організаційний комітет зобов’язаний не пізніше ніж за місяць до проведення Олімпіади повідомити заклади загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти І-ІІ р.а. області (регіону), а також розмістити відповідну інформацію на офіційному веб-сайті Університету www.iful.edu.ua

За два тижні до проведення на цьому ресурсі буде відкрито доступ до примірних завдань Олімпіади.

 1. Учасники Олімпіади мають право ознайомитися з відповідями (розв’язками) завдань та з попередніми результатами перевірки до підбиття остаточних підсумків.
 2. Олімпіада відбувається у два тури. Обидва тури очні і проводяться у формі комп’ютерного тестування знань, під час якого учасники виконують завдання на обрання правильної відповіді із 4-х запропонованих.
 3. Учасники Олімпіади отримують завдання та дають на них відповідь державною мовою.
 4. При виконанні завдань забороняється користуватися довідниками, словниками, таблицями, картами, обчислювальними засобами, електронним обладнанням, засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони тощо), крім засобів, що офіційно дозволені оргкомітетом та журі.
 5. Переможців Олімпіади визначають в особистій першості.
 6. Для проведення Олімпіад залучаються кошти фізичних осіб, підприємств, установ, організацій, фондів та інших добровільних внесків тощо.

 

ІІІ. Умови реєстрації учасників

 1. До участі в Олімпіаді запрошуються учні випускних класів закладів загальної середньої освіти, особи, які отримали повну загальну середню освіту раніше або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту в навчальний рік проведення Олімпіади (учні/студенти закладів професійно-технічної та вищої освіти І-ІІ р.а.).
 2. Учасники Олімпіади проходять реєстрацію в електронній формі на сайті Університету Короля Данила у розділі «Олімпіада». Процедура передбачає подання заявки встановленого зразка до 10 листопада 2018 року на адресу: ivanna.babetska@iful.edu.ua з поміткою «На Олімпіаду». Упродовж 2-3 днів з моменту відправлення заявки на вказану учасником електронну адресу надходить підтвердження його реєстрації.
 3. Участь в Олімпіаді є безкоштовною. Інші витрати (проїзд, проживання, харчування тощо) оплачують самі учасники.
 4. Учасники Олімпіади повинні мати при собі паспорт або інший документ з фотографією для підтвердження їх особи.

 

 1. IV. Критерії відбору і нагородження та громадський контроль
 2. У кожному турі учаснику пропонується виконати 50 тестових завдань з вибором однієї правильної відповіді з 4-х запропонованих. Час виконання 1 година. Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали. Результат оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів.
 3. До участі в другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75 % балів у першому.
 4. Якщо сертифікат на знижку здобув учасник, що не є випускником ЗЗСО у цьому навчальному році, дійсність сертифіката зберігається упродовж наступного року.
 5. З метою заохочення відзначають творчих наставників – учителів, керівників літературних студій, об’єднань та гуртків, чиї вихованці посідають призові місця.
 6. Громадські організації мають право вести спостереження за проведенням Олімпіади. Університет зобов’язаний створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на Олімпіаді. Громадські спостерігачі мають право ознайомитися із завданнями Олімпіади виключно після її проведення.
 7. Додаткові питання, пов’язані з проведенням Олімпіади, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються організаційним комітетом у встановленому порядку.