Експертна комісія у складі Лучко М.Р. , завідувач кафедри обліку і контролю у сфері публічного управління Тернопільського національного економічного університету, д.е.н., професор, голова комісії та Остапюк Наталія Анатоліївна, професор кафедри обліку і оподаткування Державного вищого навчального закладу «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана», д.е.н., професор, здійснюють первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю зі спеціальності 071 Облік і оподаткування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у ПВНЗ Університет Короля Данила.