Семінар Консорціуму DOBRE з питань підвищення спроможності системи освіти у сфері публічного адміністрування
23-25 квітня 2018 року представники Університету Короля Данила взяли участь у роботі Семінару Консорціуму DOBRE з питань підвищення спроможності системи освіти у сфері публічного адміністрування, основним завданням якого було ознайомлення учасників із метою роботи Консорціуму, викликами, які стоять перед закладами вищої освіти у сфері підготовки фахівців з публічного адміністрування. Цінність семінару полягала в тому, що представники Малопольської школи публічного адміністрування та Краківського економічного університету представили власні навчальні плани з публічного адміністрування за освітніми рівнями “бакалавр”, “магістр” та післядипломної освіти.
Цінним був досвід польських колег у підході до формування освітніх програм, який полягає у виключному орієнтуванні на потреби ринку та конкретних громад.
Особливістю сфери публічного адміністрування та освітніх програм є можливість отримання міжнародної акредитації програми і відповідного розширення ринку освітніх послуг і залучення коштів у сферу освіти.

Актуальність Семінару для України обумовлена змінами чинного законодавства, що стосуються розширення прав територіальних громад. Заклади вищої освіти мають реагувати на виклики і потреби суспільства шляхом надання знань, які йому дуже необхідні сьогодні.
Загалом, з огляду на реформу місцевого самоврядування в Україні, публічне адміністрування, яке ґрунтується на поєднанні різноманітних освітніх програм (правничих, менеджерських) є затребуваною освітньою сферою де вища освіта може безпосередньо взаємодіяти з приватним та державним сектором, готувати висококваліфікованих кадрів і сприяти інвестиційній привабливості регіонів та їх соціально-економічного і культурного розвитку.

Семінар містив також й інші актуальні обговорення діяльності освітніх закладів Польщі і світу:
– система внутрішнього моніторингу, що включає опитування не лише студентів, але і випускників;
– університети в майбутньому – їх змінена форма чи взагалі ліквідація?
– 6 кроків створення програми навчання та ін.
Університет Короля Данила підписав договір Малопольською школою публічного адміністрування і долучився до Консорціуму закладів вищої освіти, що готують фахівців за цим напрямком. Ми готові і відкриті до нового. Поєднання теоретичного досвіту науковців університету, а також практиків й іноземних фахівців стане запорукою до розвитку вищої освіти і системи місцевого самоврядування.