У зв’язку із розвитком нових технологій та глобальними тенденціями міжкультурної комунікації надзвичайно вагомим стало забезпечення якісного та ефективного перекладу, що є важливим та необхідним засобом для підтримання безпосередніх зв’язків між комунікантами, які належать до різних лінгвокультурних спільнот.

Через особливу актуальність описаного вище питання 6 квітня кафедра перекладу та філології Університету Короля Данила організовує симпозіум «Переклад у міжкультурній комунікації».

17548971_426654921019330_869591737_o

Серед основних тем дослідження: контрастивна семантика концептів, моделювання концептосфер, соціолінгвістичний аспект технологій перекладу.

Перекладач відіграє велику роль у налагодженні міжкультурних контактів. Його основним завданням є встановлення культурного зв’язку між мовцями та передача точного змісту повідомлення. У зв’язку з цим, теоретичне дослідження перекладу як засобу міжкультурної комунікації набуває великого значення, адже здійснення контрастивного аналізу мовних категорій української та англійської мов сприятиме ефективній комунікації та подоланню мовного бар’єру. Ефективність такого спілкування на міжнародному рівні, насамперед, залежить від адекватного супроводу іноземною мовою.