Університет Короля Данила єдиний серед приватних закладів України та єдиний серед івано-франківських вишів вдруге став учасником Програми академічних обмінів для викладачів кримінального права та процесу від Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Серед учасників програми – сім університетів (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Університет Короля Данила, Національний університет «Острозька академія», Юридичний факультет Донецького національного університету, Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, Юридичний факультет Чернівецького університету імені Юрія Федьковича).

Першими гостями Університету Короля Данила, в рамках Програми академічних обмінів, будуть д. ю. н., професор Наталія Гуторова та д. ю. н., доцент Іван Тітко.

Програма академічних обмінів передбачає проведення авторської лекції та практичного заняття.

Зокрема, дослідженню доказів та їх властивостей за окремими алгоритмами буде присвячена авторська лекція доктора юридичних наук, доцента Тітка Івана Андрійовича (Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого), що відбудеться 9 листопада 2017 року в рамках вивчення навчальної дисципліни «Кримінальний процес».

 

Так як перед слідчим, прокурором та судом постає завдання оцінити сформовану доказову базу, що викликає цілу низку теоретичних та практичних проблем, а оцінка доказів судом присяжних є окремим їх дискусійним аспектом, 10 листопада 2017 року буде проведене бінарне заняття із означеної тематики спільно з професором кафедри кримінального права та процесу Університету Короля Данила д.ю.н., професором Басистою Іриною Володимирівною.

Д. ю. н., професор Наталія Олександрівна Гуторова (Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого) проведе авторську лекцію з елементами тренінгу на тему «Реалізація кримінальної відповідальності» та практичне заняття: «Кримінальна відповідальність за злочини у сфері господарської і службової діяльності».

Загальну координацію проекту від Університету Короля Данила здійснює проректор з наукової роботи Олександр Васильович Острогляд.