В Університеті Короля Данила триває робота акредитаційної експертизи за спеціальністю «076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Бізнес та приватне підприємництво»

Відповідно до Наказу НАЗЯВО № 223-Е експертна група працює у складі: Смачило Валентина Володимирівна (Харківський національний університет будівництва та архітектури) – керівник експертної групи, Андрющенко Катерина Анатоліївна (Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»), Говрі Василь Васильович (Львівський національний університет імені Івана Франка, здобувач вищої освіти).

Комісія працюватиме за спільним погодженим планом роботи експертної групи.