Вчена Рада Університету Короля Данила

Вчена Рада Університету Короля Данила  є колегіальним органом університету та здійснює свою діяльність у відповідності до затвердженого Положення про Вчену раду. ПВНЗ Університет Короля Данила відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту університету працює для вирішення основних питань діяльності університету по забезпеченню умов, необхідних для отримання особою вищої освіти, підготовки фахівців для потреб України.
Головою Вченої Ради університету є Ректор університету доктор юридичних наук, доцент Андрій Іванович Луцький.
До складу Вченої Ради університету входять за посадами: ректор, голова Вченої Ради, проректори, декани і продекани факультетів, вчений секретар університету,  директор коледжу, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, завідувач юридичного відділу, завідувачі кафедр, представники студентського самоврядування, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників (обираються з числа кандидатів і докторів наук, доцентів, професорів) та інших працівників університету, котрі працюють у ньому на постійній основі.